15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Wizerunkowy „strzał w stopę”

98-procentowa podwyżka dla burmistrza Wieczora

Urząd Miasta i Gminy Wronki zaproponował radnym projekt uchwały ustalającej nowe wynagrodzenie dla burmistrza – podwyżkę o 98%. No i w Internecie zawrzało. Do tego stopnia, że trzeba było kasować niecenzuralne komentarze. I nikt nie zauważył, że to ustawodawca w Warszawie wepchnął wielu samorządowców w pole pełne pięknie pachnących róż z długimi kolcami. Dostaną dużo więcej pieniędzy kosztem nieodwracalnej klapy wizerunkowej.

Zgodnie z przyjętą na sesji w czwartek 25 listopada uchwałą Rady Miasta i Gminy Wronki burmistrz Mirosław Wieczór otrzyma 100% maksymalnej kwoty przewidzianej nowymi przepisami dla włodarza gminy liczącej od 15 do 100 tysięcy mieszkańców, dodatek funkcyjny wysokości 100% maksymalnej kwoty w tej samej kategorii samorządu, dodatek specjalny wynoszący 30% sumy miesięcznego wynagrodzenia i dodatku funkcyjnego oraz dodatek za wysługę lat. Ile to wyniesie w złotówkach? Trzeba poszukać i przeliczyć samemu.

W uzasadnieniu do uchwały czytamy: – Podjęcie uchwały jest konieczne w związku z wejściem w życie 1 listopada 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, pociągającej za sobą zmiany także w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o pracownikach samorządowych. Od 1 listopada obowiązuje także nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zmienione przepisy wprowadziły nowe tabele płacowe dotyczące pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru. Określiły poziom wynagrodzenia wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Składniki wynagrodzenia burmistrza zostały przyjęte na dotychczasowym poziomie procentowych odniesień do stawek określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Owszem, wynagrodzenie pozostanie na dotychczasowym poziomie procentowym, ale już nie złotówkowym. Nowe przepisy nie wymagają jednak przyjęcia maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego. Określają jego zakres na 80-100% kwoty przewidzianej dla burmistrza gminy liczącej 15-100 tysięcy mieszkańców.

Podczas komisji budżetu, finansów i rozwoju gospodarczego, w środę 24 listopada, radny Sławomir Śniegowski, przeciwny tak dużemu wzrostowi burmistrzowskiego wynagrodzenia, dwukrotnie domagał się podania kwot jego poszczególnych składników w złotówkach. Udało się i zastępca burmistrza Robert Dorna w końcu udzielił odpowiedzi.

Burmistrz Wieczór do tej pory otrzymywał 4800 zł wynagrodzenia zasadniczego, 2100 zł dodatku funkcyjnego, 2760 zł dodatku specjalnego (stanowiącego 30% wynagrodzenia zasadniczego) i 960 zł dodatku za wysługę lat, czyli w sumie 10 620 zł brutto miesięcznie. Teraz dostanie 10 430 zł wynagrodzenia zasadniczego, 3450 zł dodatku funkcyjnego, 4164 zł dodatku specjalnego i 2086 zł dodatku za wysługę lat, czyli łącznie 20 130 zł brutto. To oznacza wzrost o ponad 98%.

Robert Dorna przypomniał, że Mirosław Wieczór nie miał podwyżki od 15 lat, a w 2018 r. dotknęła go nawet ogólnopolska obniżka pensji. Radny Bartosz Sobański stwierdził: – To prawda, że w przepisach mamy minimalne i maksymalne stawki wynagrodzenia dla burmistrza. (…) Po 15 latach pracy burmistrza bez podwyżek wynagrodzenia i po takich wynikach zarządzania gminą, jakie są, jestem gotów zaakceptować projekt uchwały z maksymalną stawką.

Na sesji, w czwartek 25 listopada, Śniegowski zapytał Wieczora, czy zgadza się na podwyżkę do 100% maksymalnej wysokości wynagrodzenia. Usłyszeliśmy odpowiedź twierdzącą. Radna Agnieszka Bartniczak-Ginalska w ostatnim momencie zaproponowała zmianę w treści uchwały, czyli ustalenie pensji burmistrza na wymagane przepisami minimum 80% wynagrodzenia zasadniczego. Sześcioro radnych było za (Ginalska, Michał Biedziak, Karolina Krygier, Bartosz Roszak, Sławomir Śniegowski i Marcin Wilk), ośmiu przeciw (Ernest Frankowski, Piotr Golas, Mariusz Makówka, Jarosław Mikołajczak, Piotr Rzyski, Bartosz Sobański, Jerzy Śmiłowski i Michał Talma), a wstrzymał się Janusz Szulc.

Uchwała o podwyżce pensji burmistrza została przyjęta bez tej zmiany, stosunkiem głosów 8 za, 6 przeciw i 1 wstrzymujący. Co ciekawe, zadziała kilka miesięcy wstecz. Nowe wysokości składników wynagrodzenia burmistrza będą wyrównane, począwszy od 1 sierpnia. Gdyby rada nie podjęła decyzji dopasowującej pensję do nowych przepisów, gminie groziłaby skarga na bezczynność.

RB

 

KOMENTARZ
Całkowity brak wyczucia, czy planowe zohydzanie samorządu?
W 2018 r. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast dotknęła odgórna obniżka wynagrodzeń narzucona decyzją Sejmu. Teraz mamy odwrotną sytuację, z większym przegięciem. Pojawiają się głosy komentatorów, że ustawodawca, zmuszając akurat teraz wiele gmin do imponujących podwyżek wynagrodzeń dla wójtów, burmistrzów, prezydentów (i również diet radnych), skutecznie zohydzi ich wizerunek w oczach mieszkańców, rozpaczliwie łapiących się za szybko chudnący portfel. Że być może jest to część zamierzonej akcji osłabiania samorządu lokalnego na rzecz wzmocnienia władzy centralnej. I duże ułatwienie przyszłościowej zmiany u sterów samorządowych w wyborach w 2023 r. tam, gdzie dziś nie rządzą sympatycy partii rządzącej. Drodzy samorządowcy, warszawka zagłaszcze was na śmierć.
Bo trudno wyobrazić sobie gorszy moment na znaczną podwyżkę pensji burmistrza niż rozkręcający się, czarny serial rosnących cen. Zwłaszcza jeśli innymi uchwałami na tej samej sesji, radni ustalają całą serię dotkliwych podwyżek podatków lokalnych, żeby spiąć budżet gminy po stronie dochodów.
Niestety, chcąc przypodobać się burmistrzowi i ze 100-procentowym rozmachem wynagrodzić go za dotychczasową pracę, ośmiu wronieckich radnych z rządzącej koalicji tylko wzmocniło siłę rażenia niedźwiedziej przysługi, którą już wyrządził mu ustawodawca.

Radosław Borowicki

 

Na zdjęciu: Mirosław Wieczór (w środku) będzie zarabiał 20 130 zł. Ze spłatą od 1 sierpnia

Poprzedni
Następny