15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Prace na rondzie w Kaźmierzu

            W niedalekiej odległości od szkoły i boiska sportowego w Kaźmierzu trwają prace przy budowie ronda. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Budowa ronda przy drodze powiatowej to kolejna tegoroczna inwestycja drogowa w Kaźmierzu. W tym roku, z udziałem środków polskiego rządu w gminie Kaźmierz przebudowano drogę powiatową – ulicę Nowowiejską i odcinek w kierunku Młodaska. Obecnie trwa realizacja zadania pod nazwą: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1865P Kaźmierz – Mrowino z drogą gminną nr 243520P oraz drogą wewnętrzną w Kaźmierzu na skrzyżowanie typu rondo”. Ta inwestycja drogowa ma na celu poprawę bezpieczeństwa na trasach dojazdowych do kaźmierskiej szkoły podstawowej. Zgodnie z dokumentacją projektową, długość przebudowywanych dróg (ulice Jana Pawła II, Konopnickiej, Reja i Dolna) z betonu asfaltowego wynosić będzie 359 metrów. Głównym zadaniem wykonawcy jest jednak budowa ronda. Średnica wyspy środkowej ronda wynosić ma 10 metrów, średnica zewnętrzna – 24,5 m. W ramach zadania zbudowane będą drogi pieszo–rowerowe z betonu asfaltowego, chodniki z kostki brukowej, kanał technologiczny, zjazdy, przebudowana będzie kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa, oświetlenie uliczne, usunięte będą kolizje sieci NN i teletechnicznych, urządzona będzie zieleń na tarczy ronda.

Sąsiadujące z rondem ulice M. Konopnickiej i Jana Pawła II będą miały szerokość jezdni o wymiarze trzech metrów, szerokość chodników – dwa metry,  szerokość ścieżki pieszo-rowerowej – trzy metry. Z kolei ulica Dolna, po realizacji inwestycji będzie miała szerokość jezdni bezpośrednio przed rondem – sześć metrów, szerokość chodników – dwa metry. Ulica Mikołaja Reja, we fragmencie bezpośrednio sąsiadującym z rondem będzie miała 6,25 m szerokości jezdni, szerokość chodników – dwa metry, szerokość ścieżki pieszo-rowerowej – trzy metry. Nawierzchnia budowanego ronda i ulic będzie wykonana z betonu asfaltowego. Zjazdy będą wykonane z betonowej kostki brukowej, a na przecięciu z ścieżką pieszo-rowerową – z betonu asfaltowego. Ścieżka pieszo-rowerowa będzie zbudowana z betonu asfaltowego.

Na wymienione zadanie gmin Kaźmierz otrzymała wsparcie finansowe ze środków rządowego programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Gmina wnioskowała o kwotę 1 260 000 zł.

Sławomir Chamczyk

Zdjęcie: W tym roku mieszkańcy Kaźmierza będą już korzystać z nowego ronda

Poprzedni
Następny