15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

W tej straży jest więcej młodzieży niż dorosłych!

„Nasze druhny są najlepsze!”

Na walnym zebraniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrojewie mogliśmy poznać, co działo się w niej w roku 2023 r. i jakie są plany rok 2024. Imponujące było zwłaszcza sprawozdanie podsumowujące działanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Jednostka jest najmłodszą nie tylko w gminie Ostroróg, pod względem daty utworzenia i składu osobowego. Została założona pod koniec 2015 r. i zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w styczniu 2016 r. z prezesem Karolem Woźnickim. W sierpniu 2019 r. doczekała się otwarcia nowej strażnicy przy świetlicy wiejskiej, a w grudniu 2021 r. przejęła stara 244 z 1980 r. od OSP Szczepankowo. Co prawda wóz nie transportuje na pokładzie sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego, ale ma autopompę i zbiornik na 2500 litrów wody. Dlatego dyspozytorzy szamotulskiej straży zawodowej coraz chętniej wysyłają dobrojewskich druhów do gaszeniu pożarów w trakcie żniw. W 2023 r. strażacy z OSP Dobrojewo uczestniczyli w 9 akcjach (4 pożary i 5 miejscowych zagrożeń).

Sprawozdanie z działalności OSP Dobrojewo w 2023 r. odczytał druh wiceprezes Rafał Szorcz. Jednostka pozytywnie rokuje na przyszłość, gdyż liczy 17 dorosłych członków zwyczajnych i aż 27 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, którymi zawiadują z dużym zapałem dwie opiekunki-instruktorki: Joanna Przybysz i Natalia Nowak. Ci najmłodsi druhowie już czują się pełnoprawnymi członkami straży. Podnosili ręce podczas głosowań jak dorośli.

Także dlatego, że całkiem na poważnie uczą się przyszłej roli strażaka. Sprawozdanie z działalności MDP w 2023 r. było wyraźnie dłuższe od sprawozdania dorosłych druhów. Zostało zilustrowane filmem z dokonaniami drużyny. Wystarczy wymienić zajęcia teoretyczne, praktyczne i integracyjne, kształtowanie postaw dobrej współpracy w zespole, ćwiczenie elementów musztry, obsługa motopompy i sprzętu pożarniczego znajdującego się w wozie bojowym, utrwalanie nazewnictwa sprzętu pożarniczego, poznawanie zasad bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, ryzyko związane z chodzeniem po zamarzniętych jeziorach, udzielanie pomocy w przypadku hipotermii, symulacja ewakuacji ludzi z pomieszczeń, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpieczeństwo strażaków podczas trudnych warunków pogodowych i udział w powiatowych obchodach Dnia Strażaka w Pniewach. W lutym 2023 r. ekipa z Dobrojewa zdobyła 3. miejsce w I Powiatowym Turnieju Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Halowej Piłce Nożnej w Kaźmierzu. W lipcu członkowie MDP Dobrojewo (i innych MDP z gminy Ostroróg) przebywali na 6-dniowym obozie szkoleniowo-wypoczynkowym w Stęszewku.

Burmistrz (i druh) Roman Napierała stwierdził: – Jestem pod wrażeniem ilości młodzieży. Muszą tu być bardzo dobrzy opiekunowie. – Nasze druhny są najlepsze – potwierdził prezes Karol Woźnicki.

Absolutorium dla zarządu jednostki zostało udzielone jednogłośnie. Plan działania w 2024 r. zakłada coroczną zbiórkę złomu, z której dochód będzie przeznaczony na rzecz jednostki, zakup pompy pływającej, damskiego munduru galowego. Składkę członkowską ustalono na 10 zł. Plan finansowy na rok 2024 zakłada dochody wysokości 21 300 zł, w tym dotacje 19 tys. zł, składki 1300 zł i darowizny 1000 zł. Większość z nich pójdzie na zakup wyposażenia.

Jednogłośnie przyjęto uchwałę obowiązkowo wprowadzającą w jednostkach OSP z drużynami MDP nowe standardy ochrony małoletnich druhów przed przemocą fizyczną i emocjonalną. Jest to efekt wejścia w życie nowelizacji szeregu ustaw, zwanej potocznie „Ustawą Kamilka”, od imienia 8-letniego chłopca z Częstochowy skatowanego na śmierć przez ojczyma w marcu 2023 r.

Natomiast największym bólem głowy u strażaków-ochotników (nie tylko w Dobrojewie, lecz w całym powiecie szamotulskim) jest zbyt mała dostępność do obowiązkowych kursów (sic!). Uprawnienia druhów z reguły są wydawane tylko na określony czas, po czym wygasają. Uprawnienia z kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej mają 3 lata ważności. Tymczasem Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach nie zapewnia ani wystarczającej liczby szkoleń, ani liczby miejsc w tych szkoleniach, na których można zdobyć lub odnowić uprawienia. Ta sytuacja musi się zmienić, bo w wielu jednostkach OSP w końcu nie będzie można zebrać załogi, mogącej legalnie wyjechać do akcji.

RB

 

Na zdjęciu:

W skład OSP Dobrojewo wchodzi 27 druhów MDP i 17 druhów zwyczajnych

Poprzedni
Następny