15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Samorządowcy protestują

Nie dla planów rozbiórki linii kolejowej nr 363 Rokietnica-Pniewy-Międzychód

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak zapewnia, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest zdecydowanie przeciwny rozbiórce linii nr 363 Rokietnica-Pniewy-Międzychód. Podobne zdanie, w trakcie spotkania, które odbyło się w Poznaniu 6 marca z inicjatywy posła Franciszka Sterczewskiego, wyrazili przedstawiciele powiatów i gmin położonych wzdłuż tej liczącej prawie 140 lat linii. 

O tym, że rozbiórka linii nr 363 jest planowana, część położonych wzdłuż tej linii samorządów dowiedziała się z pisma, które 21 grudnia ubiegłego roku wystosował do nich Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Jednak tylko część, gdyż do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Starostwa Powiatowego w Poznaniu czy gminy Rokietnica, pismo to nie dotarło. Z dokumentu wynika, że Polskie Koleje Państwowe S.A. w październiku 2022 roku zwróciły się z wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie inwestycji polegającej na rozbiórce linii kolejowej nr 363.

Wniosek wywołał zdecydowany i stanowczy sprzeciw prawie wszystkich położonych wzdłuż linii samorządów. Samorządowcy reprezentujący powiaty międzychodzki i szamotulski oraz gminy Międzychód, Kwilcz, Pniewy i Kaźmierz, a także poseł Franciszek Sterczewski przekonywali podczas spotkania w Poznaniu 6 marca, że rozbiórce linii mówią zdecydowane nie. Podjęta w 2020 roku przez Radę Gminy Rokietnica uchwała w sprawie przeznaczenia nieczynnej infrastruktury linii 363 na ciąg pieszo-rowerowy, jak podkreślali uczestnicy spotkania, nie wyklucza zachowania korytarza przebiegu linii kolejowej i perspektywicznego jej wykorzystania na cele transportowe.

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak przypomniał, że już 29 grudnia 2022 roku wystosował pismo do prezesa PKP S.A. Krzysztofa Mamińskiego. Wyraził w nim stanowczy sprzeciw wobec planów likwidacji linii nr 363 i wezwał do wycofania wniosku o udzielenie pozwolenia na rozbiórkę tego kolejowego szlaku.

„Podjęcie decyzji o ewentualnej rozbiórce linii stoi w sprzeczności z zapewnieniami władz państwowych o przeciwdziałaniu wykluczeniu transportowemu społeczeństwa, wymazywaniu białych plam w transporcie kolejowym i wstrzymaniu likwidacji lokalnych linii kolejowych. Z ubolewaniem przyjmuję też fakt, że przedmiotowy wniosek nie został skonsultowany z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, odpowiadającym za organizację przewozów kolejowych w regionie” – napisał wicemarszałek w piśmie do PKP S.A.

Jankowiak zaznaczył też, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego od wielu lat prowadzi działania na rzecz modernizacji i rewitalizacji połączeń kolejowych w regionie, wykorzystując w tym celu między innymi fundusze z Unii Europejskiej. Zmodernizowanych zostało około 200 km linii kolejowych, a koszt tych inwestycji znacznie przekroczył miliard złotych.

– Linia nr 363, podobnie jak linia 368 Szamotuły-Międzychód, którą wskazaliśmy do rewitalizacji w ramach krajowego programu Kolej+, wymienione zostały w Planie Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego jako linie perspektywiczne dla rozwoju siatki połączeń kolejowych w regionie – wskazuje wicemarszałek.

Należy dodać, że linia kolejowa nr 363 Rokietnica-Pniewy-Międzychód, w ramach konsultacji pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego i spółką PKP Polskie Linie Kolejowe, wpisana została na listę zadań w ramach dokumentu PKP PLK S.A. „Zamierzenia inwestycyjne na lata 2021-2030 z perspektywą do 2040 roku”.

– Potencjalna rozbiórka linii kolejowej nr 363 doprowadzi do wieloletniego wykluczenia komunikacyjnego w zakresie transportu kolejowego obszarów przez które przebiega. Wykluczy też możliwość wykorzystania zachowanej infrastruktury w kontekście zastosowania alternatywnych rozwiązań kolejowych w regionie. O wszystkich tych aspektach poinformowałem Prezesa PKP S.A i mam nadzieję, że zostaną one wzięte pod uwagę – mówi Wojciech Jankowiak.
Uczestnicy spotkania uznali za zasadne przekazanie do prezesa Zarządu PKP S.A, jako gestora nieruchomości po której przebiega linia nr 363, wspólnego stanowiska w tej sprawie.

(mal), SWW

FOTO: – Linia 363 to najkrótsze połączenie kolejowe Międzychodu z Poznaniem. W najbliższych latach priorytetem jest rewitalizacja linii 368 z Międzychodu do Szamotuł. Ale nikt nie ma wątpliwości, że w związku z silnym rozwojem podpoznańskich gmin, równie ważna jest ochrona linii 363 – uważa poseł Franciszek Sterczewski (z lewej)

 

Foto: URZĄD MARSZAŁKOWSKI W POZNANIU

Poprzedni
Następny