15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Przygotowania do budowy ronda w Kaźmierzu

Ważne zadanie na drodze do szkoły

Niebawem w Kaźmierzu powinna rozpocząć się kolejna inwestycja drogowa. Do 14 kwietnia należy składać oferty w postępowaniu przetargowym na zadanie pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1865P Kaźmierz – Mrowino z drogą gminną nr 243520P oraz drogą wewnętrzną w Kaźmierzu na skrzyżowanie typu rondo”. Projekt jest dofinansowany z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Obecnie w Kaźmierzu realizowana jest przebudowa ul. Nowowiejskiej, na którą samorząd powiatu szamotulskiego otrzymał dofinansowanie z programu „Polski Ład”. Kolejna inwestycja drogowa będzie miała na celu poprawę bezpieczeństwa na trasach dojazdowych do kaźmierskiej szkoły podstawowej. Zgodnie z dokumentacją projektową, długość przebudowywanych dróg (ulice Jana Pawła II, Konopnickiej, Reja i Dolna) z betonu asfaltowego wynosić będzie 359 metrów. Głównym zadaniem wykonawcy będzie jednak budowa ronda. Średnica wyspy środkowej ronda wynosić ma 10 metrów, średnica zewnętrzna – 24,5 m. W ramach zadania zbudowane będą drogi pieszo–rowerowe z betonu asfaltowego, chodniki z kostki brukowej, kanał technologiczny, zjazdy, przebudowana będzie kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa, oświetlenie uliczne, usunięte będą kolizje sieci NN i teletechnicznych, urządzona będzie zieleń na tarczy ronda.

Zaprojektowane rondo będzie miało średnicę zewnętrzną o wymiarach 24,5 m, średnicę wyspy środkowej – 10 m, szerokość jezdni – 5,25 m. Ulice M. Konopnickiej i Jana Pawła II będą miały szerokość jezdni o wymiarze 3 metrów, szerokość chodników – 2 metry,  szerokość ścieżki pieszo-rowerowej – 3 metry. Z kolei ulica Dolna, po realizacji inwestycji będzie miała szerokość jezdni bezpośrednio przed rondem – 6 metrów, szerokość chodników – 2,0 metry. Ulica M. Reja, we fragmencie bezpośrednio sąsiadującym z rondem będzie miała 6,25 m szerokości jezdni, szerokość chodników – 2 metry, szerokość ścieżki pieszo-rowerowej – 3 metry.

Na to zadanie gmin Kaźmierz otrzyma wsparcie finansowe ze środków rządowego programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Gmina wnioskowała o kwotę 1 260 000 zł.

Sławomir Chamczyk

Zdjęcie: Niebawem na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II, Konopnickiej, Reja i Dolnej rozpocznie się budowa ronda

 

Poprzedni
Następny