15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Przerzut śmieci w Psarskiem

Mieszkaniec zareagował

Czy należy segregować odpady? Co mamy z tego, że do worków w różnych kolorach wrzucamy różne frakcje – papier, szkło, plastik itd. Czy edukacja ekologiczna dotarła już pod strzechy, czy jeszcze potrzeba czasu?

Sądząc po workach wystawianych na chodniki w dniu zbiórki odpadów wydaje się, że nie jest źle z tą selekcją. Obserwując pracę punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, również możemy mieć pozytywne odczucia. W tzw. PSZOK-ach można – w ramach opłaty śmieciowej – oddać: odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone, papier i tekturę, opakowania ze szkła, opakowania z tworzyw sztucznych, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, opakowania wielomateriałowe, ubrania i tekstylia, opakowania z metalu, popiół.

Jeżeli zestawimy to jeszcze z danymi przekazywanymi rokrocznie przez gminy w zakresie rosnącej liczby odpadów segregowanych, to z efektu edukacji ekologicznej możemy – jako społeczeństwo – być zadowoleni. Ale jeżeli spojrzymy na wciąż zalegające śmieci w lasach, rowach, parkach, skwerach, to obraz rodaka dbającego o środowisko nam się trochę zniekształca. Nadal śmieci są podrzucane, wyrzucane w dowolnie wybrane miejsce. Musimy się z tym pogodzić, że zawsze jakiś odsetek społeczeństwa będzie odbiegał od przyjętej normy. A czego należy oczekiwać od osób bezpośrednio zaangażowanych w odbiór odpadów? Jak będą brzmiały odpowiedzi na powyżej zadane pytania, jeżeli zobaczymy obraz, który jest ilustracją do tegoż tekstu?

Jeden z naszych czytelników przesłał nam kilka fotografii, które wykonał na w okolicy  miejscowości Psarskie w gminie Pniewy. Na zdjęciach widać dwa samochody do przewozu odpadów stojące na polnej drodze i pracowników przerzucających worki z posegregowanymi odpadami z mniejszego pojazdu do większego. Osoby rzetelnie segregujące odpady mają prawo w tej chwili zadać pytanie, które postawiłem na początku. Z tym pytaniem zwróciłem się do kierownika referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Pniewach, Macieja Wieczorka.

Firma, która wywozi odpady z terenu naszej gminy posiada pojazdy dwukomorowe. Z zewnątrz pojazd wygląda jak do wywozu odpadów zmieszanych. Mamy podpisaną umowę z firmą wywozową i zgodnie z jej zapisami, ma ona nam zapewnić wysoki wskaźnik odzysku. Na dzień dzisiejszy wskaźniki mamy wysokie i dbamy o to, aby były coraz wyższe. Odpady, które firma wywozi, zarówno zmieszane jak i segregowane, trafiają na sortownię – wyjaśnia Maciej Wieczorek z Urzędu Miejskiego w Pniewach. Wyjaśnienia nas uspokajają, a dla pracowników wywożących odpady mamy delikatną poradę, aby nie prowokować mieszkańców poprzez podobne zachowania.

Sławomir Chamczyk

Zdjęcie: Firmy przewozowe korzystają z różnego rodzaju pojazdów. Wywożone śmieci ponownie trafiają do segregacji

Poprzedni
Następny