15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Budowa kanalizacji w Koninie

Na razie etap pierwszy

            Mieszkańcy Konina w gminie Pniewy doczekają się inwestycji, która oczekiwana jest od wielu lat. Gmina Pniewy ogłosiła przetarg na pierwszy etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Łączna wartość poszczególnych części zamówienia przekracza 2,7 mln zł. Pierwsze postępowanie dotyczy robót o wartości ok. 100 000 zł. Inwestycja obejmuje budowę fragmentu kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej.

Przygotowana dokumentacja projektowa dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej do Konina odnosi się do całości planowanej inwestycji. Projektem objęto większość działek, umożliwiając mieszkańcom swobodne podłączenie się do projektowanej sieci. Sieć kanalizacyjną zaprojektowano tak, by w największym stopniu ścieki sprowadzić grawitacyjnie do przepompowni ścieków. W końcowym odcinku projektowanej sieci, ścieki będą tłoczone do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Pniewach. Na terenie inwestycji dominują budynki mieszkalne jednorodzinne oraz zabudowania gospodarcze, część obszaru zajmują działki niezabudowane. Ścieki ze względu na brak zorganizowanego systemu odprowadzane są do bezodpływowych, zwykle nieszczelnych zbiorników ścieków. Zabudowane działki posiadają przyłącza wodociągowe zasilane z wodociągu gminnego.

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej liczyć ma 722,5 m długości, długość przyłączy wynosi 201 metrów. Najdłuższy będzie odcinek kanalizacji tłocznej 3624,5 m.

Zaprojektowano również przepompownię ścieków z separacją części stałych (pompownia hermetyczna). Przepompownia ścieków będzie kompletnym obiektem wyposażonym w instalacje i armaturę oraz w sterowniki mikroprocesorowe, zbierające i przetwarzające większą liczbę danych oraz pozwalające na monitorowane w sposób ciągły danych charakteryzujących pracę poszczególnych elementów pompowni, wysyłając przez GSM do dyspozytorni dane eksploatacyjne i awaryjne, kompatybilne z istniejącym systemem zarządzania i wizualizacji gminnym systemem kanalizacyjnym. Teren przepompowni będzie utwardzony, oświetlony i z dojazdem. Do przepompowni ścieków doprowadzona będzie, staraniem dostawcy energii, energia elektryczna 3x400V z sieci elektroenergetycznej.

Sławomir Chamczyk

Zdjęcie: Konin będzie kolejną wioską w gminie Pniewy podłączoną do sieci kanalizacji sanitarnej

Poprzedni
Następny