15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Powrót Jana Pieprzyka

Rada powiatu ma nowego radnego

            XLVI sesja Rady Powiatu Szamotulskiego rozpoczęła się od złożenia ślubowania przez nowego radnego, Jana Pieprzyka. Radny z Dusznik objął mandat po zmarłym we wrześniu radnym Tomaszu Augustynie. Obrady miały miejsce w środę 25 października, w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Szamotułach.

Postanowieniem nr 265/2023 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II, z 18 września 2023 roku, stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnego Rady Powiatu Szamotulskiego Tomasza Augustyna. Stało się tak na skutek śmierci radnego z Kaźmierza. Postanowieniem nr 268/2023 z 27 września 2023 roku, Komisarz Wyborczy w Poznaniu II obsadził wakujący mandat w okręgu wyborczym nr 2, właściwym dla wyboru Rady Powiatu Szamotulskiego, obejmującym gminy Duszniki i Kaźmierz. Mandat objął Jan Józef Pieprzyk – kandydat  KWW Forum Nowa Inicjatywa, który w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności oraz nie zrzekł się pierwszeństwa do objęcia mandatu. O decyzji komisarza wyborczego poinformował na początku obrad XLVI sesji Rady Powiatu Szamotulskiego jej przewodniczący Radosław Łanoszka. Następnie nowy radny złożył ślubowanie, po czym otrzymał zaświadczenie o wyborze. Następnie rada podjęła uchwały w sprawie: powołania składu Komisji Budżetu i Finansów oraz powołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Szamotulskiego. Do obydwu komisji dołączył radny Jan Pieprzyk.

Jan Pieprzyk był radnym powiatu szamotulskiego wszystkich dotychczasowych kadencji, począwszy od 1999 roku. Zasiadał między innymi w zarządzie powiatu. W przeszłości pracował na stanowisku Sekretarza Gminy Duszniki. W wyborach samorządowych w roku 2018 uzyskał drugi – po Tomaszu Augustynie – wynik na liście KWW Forum Nowa Inicjatywa w okręgu obejmującym gminy Duszniki i Kaźmierz.

(sc)

Zdjęcie: Jan Pieprzyk (z lewej) objął mandat radnego Rady Powiatu Szamotulskiego

Poprzedni
Następny