15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Ponad 2 miliony złotych na ulicę w Grzebienisku

W 2023 roku modernizacja drogi do szkoły

27 października Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach ogłosił przetarg na przebudowę 447 metrów ulicy Szkolnej w Grzebienisku i pełnienie na nią nadzoru inwestorskiego. Jesteśmy już po otwarciu złożonych ofert.

Ulica Szkolna jest fragmentem drogi powiatowej nr 1886P Wilczyna – Sarbia – Grzebienisko. Zamówienie przewiduje przebudowę i poszerzenie nawierzchni asfaltowej, remont chodników, zjazdów i zatoki autobusowej, wykonaniu nowej nawierzchni zjazdów i chodników z kostki betonowej, wymianę wpustów deszczowych, wykonanie dodatkowych wpustów z ich podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz wyznaczenie dodatkowego przejścia dla pieszych z dedykowanym oświetleniem w pobliżu skrzyżowania z ul. Parkową.

Otwarcie złożonych ofert nastąpiło 14 listopada. Najniższą cenę za przebudowę (2 183 302 zł brutto) zaproponowało Przedsiębiorstwo Drogowe „Graeb” z Pniew, a za nadzór inwestorski (20 tys. zł) wypróbowana pracownia „Vegur” Magdaleny Nowak z Suchego Lasu. Rozstrzygnięcie przetargu jest wciąż przed nami, ale w Starostwie Powiatowym już odetchnięto z ulgą, gdyż pula pieniędzy zarezerwowanych na modernizację ulicy wynosiła 2 180 630,21 zł plus 50 tys. zł na nadzór inwestorski. Po podsumowaniu kwot pieniędzy wystarczy. Powiat uzyskał promesę pokrycia 98% kosztów z trzeciej edycji Rządowego Funduszu „Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”. Kwotę dotacji wstępnie określono na 1 825 193,67 zł. Termin zakończenia przebudowy wskazany w przetargu upłynie 31 lipca 2023 r., a finałowe odbiory powinny nastąpić do 31 sierpnia 2023 r.

Odcinek ul. Szkolnej wybrany do przebudowy dołączy do zmodernizowanego w 2018 roku fragmentu przy Szkole Podstawowej im. Józefa Gibowskiego. Wówczas, kosztem ponad 239 tys. zł, wybudowano zatoki autobusowe i ułożono krótki fragment nowej nawierzchni. Po najnowszej modernizacji pierwsze 550 metrów ulicy (licząc od głównej Bukowskiej w kierunku zachodnim) będzie w idealnym stanie, a dalej stara bieda…

RB

FOTO:

W przyszłym roku ul. Szkolna w Grzebienisku doczeka się gruntownej modernizacji na długości 447 metrów. I to będzie bardzo spektakularna poprawa

Poprzedni
Następny