15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Podzielono ponad pół miliona złotych

Fundusz sołecki w gminie Kaźmierz

            Nieco ponad 550 tysięcy złotych budżet gminy Kaźmierz przeznaczy na wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023. Niedawno zakończył się cykl zebrań w sołectwach, podczas których mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu środków na zadania w swoich wioskach.

Osiemnaście sołectw miało do podziału 552 656,07 zł. Wielkość środków zależy od ilości mieszkańców. Największą część tej kwoty otrzymały sołectwa Kaźmierz i Nowa Wieś – po 57 520,40 zł. Najmniejsze Sierpówko musiało zadowolić się sumą 15 300,43 zł.

Mieszkańcy Kaźmierz zainwestują całość z 57 520,40 zł na budowę oświetlenia ulicznego. Zgodnie z ich decyzją nowe punkty świetlne powstaną na ulicach: Rydzowej, Radosnej, Nowina, Wesołej, Gołębiej i Słowiczej. Sołectwo Nowa Wieś również postawiło na oświetlenie ulicznego, choć wygospodarowano jeszcze środki na zakup ławek na ul. Leśną i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych. Większość z posiadanych środków w wysokości 57 520,40 zł przeznaczonych będzie na budowę oświetlenia w ulicach: Czereśniowej, Pszenicznej, Szyszkowej, Żołędziowej, Leszczynowej, Orzechowej, Jagodowej, Malinowej, Wrzosowej i Parkowej.

 

Bytyń zorganizuje festyn

Trzecie pod względem liczby mieszkańców sołectwo w gminie, Kiączyn ma do dyspozycji 46 246,41 zł. Mieszkańcy postanowili podzielić tę kwotę na następujące zadania: bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy, bieżące utrzymanie oraz prace renowacyjne na boisku sportowym, budowę oświetlenia na ul. Anansowej, Arbuzowej, Jabłoniowej i Kasztanowej oraz organizację festynu sportowo-rodzinnego. W Bytyniu było do podziału 42 795,18 zł. W roku 2023 środki te będą przeznaczone na: bieżące utrzymanie, doposażenie oraz remont świetlicy, utrzymanie terenów wokół świetlicy, budowę oświetlenia w rejonie ul. Żeglarskiej i Kapitańskiej, organizację festynu sportowo-rekreacyjnego oraz utwardzenie ulicy Krótkiej.

Niewiele mniejszą kwotę na zadania w sołectwie mieli mieszkańcy Radzyn. 41 759,82 zł podzielili na: budowę oświetlenia w rejonie ulic Poziomkowej, Dębowej i Brzozowej, bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy oraz zakup umundurowania dla jednostki OSP Radzyny. Mieszkańcy Gaju Wielkiego przeznaczyli kwotę 41 012,05 zł na: bieżące utrzymanie oraz drobne remonty w świetlicy, bieżące utrzymanie oraz doposażenie terenów sportowo – rekreacyjnych w sołectwie oraz organizację festynu sportowo-rodzinnego. W sołectwie Wierzchaczewo, do którego należą wioski Wierzchaczewo i Pólko podzielono kwotę 29 392,93 zł. Mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu środków na: bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy, budowę oświetlenia w rejonie ul. Okrężnej, doposażenie oraz bieżące utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwie oraz organizację festynu sportowo-rodzinnego.

 

Kopanina wyremontuje remizę

Mieszkańcy Młodaska zdecydowali o przekazaniu kwoty 26 977,07 zł na: urządzenie,  doposażenie oraz remont świetlicy, bieżące utrzymanie terenów zielonych oraz organizację festynów sportowo-rodzinnych. Mieszkańcy Sokolnik Wielkich przekażą swoją pulę 24 733,78 zł na dwa zadania – bieżące utrzymanie oraz doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego, a także organizację festynu sportowo-rodzinnego.

Z kolei społeczność Kopaniny wygospodaruje kwotę 24 216,09 zł na pięć zadań: bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy, organizację festynu sportowo-rodzinnego, bieżące utrzymanie terenu wokół świetlicy, remont budynku strażnicy OSP oraz budowę oświetlenia na ul. Leśnej i Radzyńskiej. W Dolnym Polu przyjęto do realizacji dwa zadania: bieżące utrzymanie świetlicy oraz budowę chodnika w kierunku Brzezna, wraz z odwodnieniem. Obydwa zadania pochłoną 22 720,56 zł. Niewiele mniejsze środki na zadania w ramach funduszu sołeckiego posiadają mieszkańcy sołectwa Chlewiska. Kwotę 22 375,44 zł przeznaczyli na: zagospodarowanie, doposażenie i bieżące utrzymanie terenu sportowo – rekreacyjnego, bieżące utrzymanie świetlicy, przebudowę pasa drogowego drogi gminnej oraz organizację festynu sportowo-rodzinnego.

W sołectwie Gorszewice zrealizowanych będzie pięć zadań.  Kwotę 21 340,07 zł podzielono na następujące zadania: zamontowanie kolejnego punktu świetlnego przy drodze Kaźmierz – Sokolniki Wielkie, bieżące utrzymanie terenów zielonych, bieżące utrzymanie oraz remont świetlicy, organizacja festynu sportowo-rodzinnego, a także budowa przyłącza energetycznego do terenu sportowo-rekreacyjnego. Witkowice, podobnie jak większość wiosek w gminie, również zorganizują festyn sportowo-rodzinny. Ponadto mieszkańcy zaplanowali wydatkowanie środków na bieżące utrzymanie, remont i doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego. Do podziału było 20 994,95 zł.

W Sokolnikach Wielkich będzie doposażony teren sportowo-rekreacyjny

 

Doposażą świetlicę w Sokolnikach

Sokolniki Małe otrzymały niewiele mniejszą kwotę, 20 937,43 zł. Zdecydowano że środki te zostaną przeznaczone na: bieżące utrzymanie, doposażenie oraz remont świetlicy, bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego, a także organizację festynu sportowo-rodzinnego oraz dożynek.

Trzy najmniejsze sołectwa w gminie Kaźmierz miały do podziału kwoty poniżej 20 000 zł. W Piersku podzielono 19 844,54 zł na dwa zadania: bieżące utrzymanie, remont i doposażenie terenu sportowo – rekreacyjnego oraz organizację festynu sportowo-rodzinnego. Komorowo swoje 16 968,52 zł podzieliło na: budowę oświetlenia na ul. Jeziornej, organizację festynu sportowo-rodzinnego, a także na bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy. Sołectwo Sierpówko całą kwotę w wysokości 15 300,43 zł przeznaczyło na bieżące utrzymanie oraz doposażenie terenu sportowo – rekreacyjnego.

Łącznie na realizację wszystkich zadań w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023 gmina Kaźmierz wydatkuje 552 656,07 zł.

 

Sławomir Chamczyk

Poprzedni
Następny