15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Medal „Pro Patria” dla Sławomira Hazaka

W uznaniu szczególnych zasług

            Sławomir Hazak, prezes szamotulskiego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” odebrał w Warszawie medal „Pro Patria”. Odznaczenie przyznawane jest w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

23 kwietnia w Muzeum Niepodległości w Warszawie obchodzono jubileusz 155-lecia Sokolstwa Polskiego. W ramach obchodów, jedenaście osób z całej Polski oraz polonii kanadyjskiej zostało odznaczonych medalem „Pro Patria”. Wśród nich znaleźli się między innymi prezes TG „Sokół” w Szamotułach Sławomir Hazak oraz honorowy członek szamotulskiej organizacji i kapelan, ks. Marcin Kostka. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Szamotułach powstało w roku 1887. Działało prężnie w pierwszych dziesięcioleciach od momentu powstania. Zawirowania historyczne w XX wieku wygaszały organizacje patriotyczne. Reaktywacja TG „Sokół” w Szamotułach nastąpiła w roku 2016 z inicjatywy Sławomira Hazaka i Piotra Galusa. Obecnie stowarzyszenie liczy szesnastu członków. Ma też kilkudziesięciu sympatyków. 15 stycznia 2022 roku obchodziło 135-ta rocznicę powstania organizując jubileuszowy koncert chóru „Cantabile” dla mieszkańców Szamotuł. Uroczystościom patronował Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński. – Członkowie szamotulskiego towarzystwa spotykają się co tydzień na zajęciach sportowych, biorą udział w uroczystościach patriotycznych takich jak rocznice Powstania Wielkopolskiego, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Rocznice Bitwy Warszawskiej, Święto Niepodległości. Zainaugurowana została również Akademia Sokoła, w ramach której odbywają się spotkania z naukowcami i interesującymi osobami życia publicznego – mówi o działalności szamotulskich sokołów Sławomir Hazak. Kapituła szamotulskiego TG Sokół ustanowiła również statuetkę „Mens sana in corpore sano”, którą wręcza zasłużonym patriotycznie mieszkańcom gminy Szamotuły. Jej laureatami byli ks. kanonik Bogdan Kończak oraz Henryk Bekasiak. Członkowie angażują się również w działalność charytatywną – organizują świąteczne paczki czy półkolonie wakacyjne. W karnawale bawią się wspólnie na Balu Sokoła.

Medal „Pro Patria” przyznawany jest w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Odznakę nadaje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z własnej inicjatywy lub na podstawie udokumentowanego wniosku naczelnych władz organizacji kombatanckich i ofiar represji, a także organów administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego lub polskich placówek dyplomatycznych i attachatów wojskowych. Aktu dekoracji dokonuje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, upoważniony pracownik Urzędu lub upoważniony przez Szefa Urzędu przedstawiciel innego organu administracji rządowej, w czasie uroczystości o charakterze państwowym, patriotycznym lub rocznicowym. Nadanie medalu potwierdza się legitymacją, wręczaną łącznie z odznaczeniem. Odznaczenie ma formę metalowego krążka. Na awersie, w centralnym miejscu umieszczono wizerunek stylizowanego orła Rzeczypospolitej z przełomu XVII i XVIII wieku. Na rewersie natomiast znajduje się napis „Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych”. W centralnej części medalu umieszczony został dwuwyrazowy napis: „Pro Patria”, a pod nim poziomo daty: „1768” i „1989”. Są to daty Konfederacji Barskiej oraz roku odzyskania przez Polskę niepodległości. Pod datami umieszczono także układ gałązek – po lewej stronie z liśćmi dębowymi symbolizującymi cnotę, odwagę, chwałę, wytrzymałość, moc i siłę, a po prawej stronie wawrzyn, który uosabia zwycięstwo, czyn bohaterski, chwałę i zaszczyt. Dodatkowo, centralnie pod napisem „Pro Patria” umieszczono odwzorowanie krzyża pochodzące z jednolitego wzoru chorągwi piechoty i sztandarów jazdy, ustalonego w 1919 r. Medal należy nosić zawieszony na wstążce na lewej piersi, po orderach i odznaczeniach państwowych, przed medalem „Pro Memoriæ”.

(sc)

Na zdjęciu: Sławomir Hazak został odznaczony medalem „Pro Patria”

Fot. Archiwum

Poprzedni
Następny