15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Lubocześnica rzutem na taśmę

Osiem milionów na drogi

Jedną z ostatnich decyzji polskiego rządu w kończącej się kadencji było kolejne zapewnienie środków na inwestycje w samorządach. Na liście beneficjentów znalazła się między innymi gmina Pniewy, która otrzymała wsparcie w wysokości 8 milionów złotych na remonty dróg w Lubocześnicy.

Gmina Pniewy złożyła wniosek na zadanie pod nazwą: „Modernizacja układu drogowego w Lubocześnicy poprzez remont dróg gminnych nr 266515P i 266523P”. Od kilku lat o modernizację dróg w tej miejscowości, a wcześniej o budowę chodników między innymi w ramach budżetu obywatelskiego upominał się radny Janusz Ratajczak. – W 2022 roku złożyłem do budżetu gminy propozycję modernizacji dróg w Lubocześnicy. Do budżetu wprowadzono kwotę 200.000 zł na przygotowanie dokumentacji w tym zakresie. Przyznane 8 mln zł ze środków rządowych na ten cel doskonale wpisuje się w złożony wniosek i przyczyni się do poprawy komfortu użytkowników dróg, na co mieszkańcy czekali od wielu lat – mówi radny Janusz Ratajczak.

Wniosek, o którym mówi radny Ratajczak obejmuje modernizację ok. 1850 m odcinka dróg gminnych nr 266515P i 266523P. Zakres zadania obejmuje modernizację istniejącej drogi poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową na odcinku do zwartej zabudowy miejscowości. Na odcinku końcowym od zwartej zabudowy miejscowości do skrzyżowania z drogą powiatową zadanie obejmuje remont jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudową. Na odcinku zwartej zabudowy miejscowości Lubocześnica remont jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudową i ograniczeniem nawierzchni krawężnikiem, a także remont kanalizacji deszczowej. Planowany jest również remont chodnika poprzez zastosowanie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie. Dla obsługi nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż drogi zaprojektowano remont zjazdów indywidulanych o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie. Planuje się również ustawienie lamp solarnych w miejscach przejść dla pieszych. Zadanie obejmuje również wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego obejmującego głównie przejścia dla pieszych oraz skrzyżowania. Planuje się również utwardzenie terenu przylegającego do drogi przed OSP i świetlicą wiejską, kostką betonową na podbudowie. Zakres obejmuje również wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z planowanego do remontu odcinka drogi, w rejonie zwartej zabudowy miejscowości.

Celem zadania jest podniesienie standardu technicznego i poziomu bezpieczeństwa na przewidzianych do remontu odcinkach dróg gminnych nr 266515P i 266523P, a także zwiększenie dostępności komunikacyjnej terenów wiejskich miejscowości Lubocześnica do zakładów pracy i instytucji publicznych znajdujących się w miejscowości Pniewy. Przedmiotowa droga stanowi oś komunikacyjną miejscowości Lubocześnica, jest jedyną drogą o nawierzchni asfaltowej na tym terenie, co ma duże znaczenie w ograniczaniu peryferyjności tych obszarów oraz zwiększeniu dostępności komunikacyjnej do nich. Drogą tą realizowany jest również dowóz dzieci do szkoły, komunikacją zbiorową. Komunikacja ta stanowi „regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym osób”, więc mogą z niej korzystać również osoby dorosłe. Przedmiotowa droga zwiększy również dostępność terenów inwestycji mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie miejscowości Lubocześnica. Nie bez znaczenia jest również poprawa dostępu do małych firm, oraz gospodarstw rolnych, które zlokalizowane są w miejscowości. Jak wskazano powyżej przy drodze zlokalizowana jest remiza OSP Lubocześnica, stąd remont drogi przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej w Lubocześnicy i sąsiadujących miejscowości. Remont chodników umożliwi poruszanie się po nich mieszkańcom miejscowości, co wpłynie na bezpieczeństwo tych niechronionych uczestników ruchu – zapisano we wniosku, o dofinansowanie.

Sławomir Chamczyk

Zdjęcie: Lubocześnicę czeka rewolucyjny remont dróg. Rząd przeznaczył na ten cel 8 mln zł

Poprzedni
Następny