15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

„Likwidowanie to ich znak firmowy!”

Rada powiatu zamierza zlikwidować bursę i schronisko młodzieżowe

Rada Powiatu Szamotulskiego na ostatniej sesji (24 lutego) zadecydowała o zamiarze likwidacji bursy szkolnej (w jej miejsce powstanie internat przy LO) i schroniska młodzieżowego w Szamotułach. Nie spodobało się to radnemu Józefowi Kwaśniewiczowi. „Ponuro, smutno, ciemno, po wolności… Po pierwszej w tym roku środowej sesji rady powiatu, do lamusa powiatowa PO/KO wysłała bursę, Szkolne Schronisko Młodzieżowe, bo likwidowanie to ich znak firmowy!” – skomentował.

Likwidacja bursy wiąże się z likwidacją Zespołu Szkół nr 1 w obecnej postaci, co wynika z likwidacji gimnazjum. Jak wyjaśniał na sesji Jan Stefaniak, dyrektor wydziału edukacji starostwa, na bazie lokalowej i sprzętowej likwidowanej bursy szkolnej, wchodzącej obecnie w skład Zespołu Szkół Nr 1 – Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach, planowane jest utworzenie internatu w I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach. Obie placówki poza bliskim i bezpośrednim sąsiedztwem są już związane funkcjonalnie wspólnym systemem grzewczym, informatycznym oraz wspólną obsługą administracyjną i księgową. Około 90% wychowanków bursy szkolnej stanowią uczniowie liceum.

„Likwidacja bursy i utworzenie na jej bazie internatu zastąpi i w pełni zapewni realizację dotychczasowej funkcji bursy, w tym gwarancję opieki i wychowania wszystkim dotychczasowym jej wychowankom. Ponadto usprawni organizację i zarządzanie zadaniem zapewnienia opieki i wychowania uczniom pobierającym naukę w mieście Szamotuły, to jest poza ich miejscem stałego zamieszkania. Usprawni także organizację, efektywność i jakość pracy opiekuńczo-wychowawczej, m.in. poprzez możliwość powierzania obowiązku wychowawcy w internacie także nauczycielom szkoły, z której głównie rekrutują się wychowankowie” – wyjaśnia w uzasadnieniu uchwały starosta Beata Hanyżak.

Z kolei likwidacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Szamotułach wynika ze względów ekonomicznych.

– Schronisko jest placówką całoroczną, co wiąże się ze znacznymi kosztami wynikającymi m.in. z zatrudnienia pracowników obsługi (recepcjonista, dozorca). Aktualnie korzystanie ze schroniska w ciągu roku przez osoby uprawnione jest minimalne. W ciągu tygodnia w dniach od poniedziałku do piątku schronisko praktycznie nie jest wykorzystane, natomiast sporadycznie w okresie sobotnio- niedzielnym. Stąd dalsze utrzymywanie powyższego stanu, w tym szczególnie dobrze wyposażonej i niewykorzystanej bazy sypialnej i socjalnej jest niezasadne i nieekonomiczne – tłumaczył dyrektor Stefaniak.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Szamotułach jest placówką funkcjonującą w jednym obiekcie (przy ul. Obornickiej) z bursą szkolną. Wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 1 – Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi.

Schronisko została zorganizowane na bazie lokalowej wydzielonej części bursy. Stąd obie placówki korzystają z tej samej infrastruktury technicznej obiektu, a także obsługi administracyjnej i finansowej. Ideą przyświecającą tworzeniu schronisk młodzieżowych było stworzenie taniej bazy noclegowej dla mniej zamożnych turystów, zwłaszcza młodzieży szkolnej.

Jak wyjaśnił Jan Stefaniak, baza po zlikwidowanym schronisku zostanie wykorzystana na organizację dodatkowych miejsc w utworzonym w miejsce bursy internacie przy LO. Co istotne, z internatu będą mogli korzystać także  uczniowie innych szkół.

„POnuro, smutno, ciemno, PO wolności… PO pierwszej w tym roku środowej sesji rady powiatu, do lamusa powiatowa PO/KO wysłała bursę, Szkolne Schronisko Młodzieżowe i kilka szkół, bo likwidowanie to ich znak firmowy!” – skomentował decyzję samorządu o likwidacji bursy i schroniska, w oświadczeniu opublikowanym na swoim profilu na Facebooku, radny Józef Kwaśniewicz.

Obie placówki zamierza się zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2021 r. Za zamiarem likwidacji bursy głosowało 18 radnych, przeciwny był Józef Kwaśniewicz, a wstrzymali się Kazimierz Augustynek i Piotr Michalak. Za uchwałą tyczącą schroniska opowiedziało się 19 radnych, ponownie przeciwny był Kwaśniewicz, a wstrzymał się Augustynek.

(mal), AH

FOTO: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Szamotułach zakończy działalność 31 sierpnia tego roku

 

Poprzedni
Następny