15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Lepsze oznakowanie skrzyżowania w Pólku

WZDW mówi „tak”. Będą znaki podświetlane w miejsce tradycyjnych

 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich poprawi oznakowanie feralnego ostatnio skrzyżowania drogi wojewódzkiej Lipnica – Sękowo z powiatową Otorowo – Bytyń w Pólku. Miejsce tradycyjnych tablic „stop” i „ustąp pierwszeństwa” zajmą znaki aktywne, podświetlane, zasilane solarnie.

We wrześniu i grudniu ubiegłego roku na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 306 i powiatowej 1868P w Pólku doszło do groźnie wyglądających kolizji. 21 września zderzyły się tam trzy samochody (1 osoba poszkodowana), a 5 grudnia dwa (4 osoby z obrażeniami). W obu przypadkach przyczyną zdarzeń było wymuszenie pierwszeństwa przejazdu. Pojawiła się wobec tego wątpliwość, czy skrzyżowanie jest aby należycie oznakowane.

Radny Kwaśniewicz pisze do starosty…

Sprawą zainteresował się radny powiatowy Józef Kwaśniewicz. W interpelacji skierowanej 30 grudnia ubiegłego roku do starosty Beaty Hanyżak napisał: „działając w imieniu mieszkańców zwracających się do mnie w sprawie powtarzających się kolizji i wypadków na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 306 i powiatowej 1868P w miejscowości Pólko, wnoszę o niezwłoczne dostosowanie oznaczenia drogowego do obecnych warunków wynikających z rosnącego natężenia ruchu spowodowanego dramatyczną sytuacją komunikacyjną w stolicy powiatu i wytyczonych przez to objazdów.”

Poruszonej przez radnego kwestii przyjrzała się dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach, Sylwia Kosicka. – W ramach wykonywanych objazdów dróg nie odnotowano żadnych ewentualnych przeszkód mogących mieć wpływ na ograniczenie widoczności na skrzyżowaniu – stwierdzała 7 stycznia tego roku.

 

…starosta odpowiada

W odpowiedzi na interpelację Kwaśniewicza, 8 stycznia wicestarosta Rafał Zimny napisał: „Starosta Szamotulski informuje, że po doniesieniach na jednym z lokalnych portali internetowych niezwłocznie zobowiązał już wcześniej Dyrektora ZDP w Szamotułach do wystąpienia do Policji celem zweryfikowania opisanych przez Radnego sytuacji niebezpiecznych w rejonie wspomnianego skrzyżowania. Ponadto pismem z dnia 4.01.2021 r. wystąpiono do WZDW w Poznaniu celem uzyskania informacji o konieczności wprowadzenia ewentualnych zmian w organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu.” Wicestarosta jednocześnie podkreślił, że utrzymanie i ochrona skrzyżowania w Pólku należy do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

W piśmie z 20 stycznia Andrzej Staszewski, zastępca dyrektora WZDW, zapewnił starostę Beatę Hanyżak, że „WZDW dokona szczegółowej analizy przyczyn zdarzeń drogowych mających miejsce w przedmiotowej lokalizacji. Dokonane ustalenia będą mogły stanowić podstawę do podjęcia ewentualnych działań związanych z organizacją ruchu na skrzyżowaniu.”

 

Radny się niecierpliwi

Zniecierpliwiony wymianą pism, z której niewiele wynikało, Józef Kwaśniewicz zdecydował się na interwencję u Pawła Katarzyńskiego, dyrektora zarządu dróg wojewódzkich. „Wnoszę o niezwłoczne dostosowanie oznaczenia drogowego do obecnych warunków wynikających z rosnącego natężenia ruchu spowodowanego dramatyczną sytuacją komunikacyjną stolicy powiatu” – domagał się w piśmie z 15 stycznia. Jednocześnie radny zaznaczał, że jego zdaniem wskazane byłoby zastosowanie na skrzyżowaniu aktywnych znaków Stop z czujnikami radarowymi, a także wykonanie oświetlenia skrzyżowania.

Temat feralnego skrzyżowania w Pólku pojawił się nawet na sesji Rady Powiatu Szamotulskiego  w dniu 24 lutego. Głos zabrał wicestarosta Rafał Zimny: – Pragnę podkreślić, że wszelkie zgłoszenia dotyczące bezpieczeństwa na drogach powiatowych i innych, traktowane są z należytą uwagą i przekazywane niezwłocznie do odpowiednich jednostek. Analizowana jest możliwość poprawy istniejącego stanu rzeczy.

Zimny wyjaśnił szczegółowo jakie działania podjął zarząd powiatu w kwestii podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w Pólku. – Zapewniam państwa, że zarząd dróg powiatowych jest w kontakcie z zarządem dróg wojewódzkich i po dokonaniu szczegółowej analizy zdarzeń drogowych, poczynione ustalenia będą podstawą do ewentualnych zmian w organizacji ruchu.

Józef Kwaśniewicz odnosząc się do słów wicestarosty stwierdził: – Panie starosto, w ostatni piątek kolejny wypadek, kolejne osoby ranne. Jest to w tej chwili jedno z najbardziej obciążonych miejsc w powiecie. Powtarzające się wypadki powodują, że mieszkańcy zwracają na to uwagę i oczekują reakcji od zarządu dróg.

Jest światełko w tunelu!

Światełko w tunelu dostrzegł radny Kwaśniewicz w marcu, czytając pismo (dokładnie z 8 marca) z WZDW: „Po ponownej analizie WZDW przychyla się do wniosku o zastosowanie znaku aktywnego B-20 (Stop) zasilanego solarnie od strony Bytynia. WZDW nie widzi konieczności zmiany oznakowania znaku A-7 (ustąp pierwszeństwa) na B-20 na wlocie podporządkowanym od strony Otorowa.” Zarząd dróg zarazem podkreślił, że planowanie i finansowanie oświetlenia znajdującego się przy drogach publicznych na terenie gminy, należy do zadań własnych gminy.

Ostatecznie WZDW poszedł jeszcze o krok dalej i wymieni tradycyjne znaki drogowe na aktywne (podświetlane) nie tylko od strony Bytynia, ale i Otorowa, o czym dyrektor Andrzej Staszewski poinformował „Gazetę” w minioną środę: „W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu otrzymał uszczegółowione dane z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach odnośnie kolizji na tym skrzyżowaniu. Wynika z nich jedynie, że przyczyną było nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, jednakże nie wskazano czy kolizje związane były z wlotem podporządkowanym od strony Bytynia, czy też od strony Otorowa. WZDW nie ma także wglądu w protokoły powypadkowe i nie może jednoznacznie określić co wpłynęło na wspomniane nieudzielenie pierwszeństwa (nieuwaga kierującego, brak właściwej postrzegalności samego skrzyżowania, czy też inne).

Niemniej w celu dodatkowej poprawy dostrzegalności oznakowania pionowego,  WZDW zastosuje w miejscu stojących obecnie znaki aktywne zasilane solarnie, tj. na wlocie podporządkowanym od strony Bytynia znak B-20, a od strony Otorowa znak A-7. Zadanie zostanie wpisane do rejestru potrzeb,                             a termin wykonania uzależniony będzie od możliwości finansowych WZDW w zakresie zadań z poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.”

– Jak widać „kropla drąży skałę” lekceważenia i bezmyślności! Cieszę się, że WZDW w Poznaniu, inaczej niż obecny zarząd powiatu, poważnie traktuje wnioski mieszkańców i kierowców dotyczące zwiększającej się liczby kolizji na skrzyżowaniu w Pólku. Mam nadzieję na szybkie wdrożenie choć z części zaproponowanych przeze mnie we wniosku z 15 stycznia rozwiązań, zanim dojdzie tam do kolejnych nieszczęść. To moim zdaniem bardzo źle, że władze powiatu chociaż mogą, to nie rozwiązują tak podstawowych spraw naszej wspólnoty samorządowej. Trudno bowiem uwierzyć, że brakuje środków nawet na znaki drogowe w powiecie, mającym kilkanaście milionów lokat! – komentuje Józef Kwaśniewicz decyzję zarządu dróg wojewódzkich.

Poprzedni
Następny