15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Kaufland chciał tereny od powiatu

Zarząd odmówił

Podczas marcowej sesji Rady Powiatu Szamotulskiego, starosta Beata Hanyżak poinformowała, że zarząd powiatu odmówił nabycia gruntu spółce Kaufland Polska Markety. Chodzi o tereny na ul. Zamkowej, naprzeciw Biedronki.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Spółki Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą we Wrocławiu, w sprawie propozycji nabycia lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Szamotułach, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1627, Zarząd postanowił nie przeznaczać obecnie do zbycia przedmiotowej nieruchomości – czytamy w sprawozdaniu z działalności zarządu powiatu.

Starosta Beata Hanyżak informuje ponadto, że Zarząd Powiatu Szamotulskiego w pierwszej kolejności przeznacza do sprzedaży nieruchomości ujęte w planie dochodów budżetu Powiatu na dany rok. – Nieruchomość objęta wnioskiem oferenta o nabycie nie jest wykazana w budżecie Powiatu do zbycia w 2023 roku – mówi Beata Hanyżak. Ponadto przewodnicząca zarządu powiatu zdradza, że wnioskodawca zamierzał rozwijać w Szamotułach sieć handlową, a tereny przy ul. Zamkowej przeznaczone są pod budownictwo wielorodzinne. – Oferent we wniosku o nabycie wskazał, że zamierza przeznaczyć przedmiotową nieruchomość na rozwój swojej sieci handlowej, tymczasem w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Zamkowej i Szczuczyńskiej w Szamotułach, przyjętym uchwałą Rady Miasta i Gminy Szamotuły nr VIII/69/2015 z dnia 28 maja 2015 r., nieruchomość ta jest przeznaczona, w przeważającej części, pod tereny zabudowy wielorodzinnej z usługami – informuje starosta Beata Hanyżak.

(sc)

Poprzedni
Następny