15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg ogłasza

DRUGI  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej

Obręb geodezyjny – Szczepankowo, działka 83/8  o pow. 0,1900 ha, zabudowana budynkiem parterowym o pow. 336,7 mprzeznaczonym na działalność gospodarczą nieuciążliwą dla środowiska.

Cena wywoławcza wynosi  225,000,00 zł  brutto.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Szamotułach prowadzi KW  PO1A/00021021/5

Nieruchomość nie jest objęta opracowaniem urbanistycznym.

Wadium ustala się w  wysokości   25.000,00 zł

Nieruchomość nie jest obciążona.

Ustalone na zakup danej działki wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Ostroróg w BS Duszniki F/Ostroróg nr  96907200020330014220000002.

Wpłacone wadium winno znajdować się na koncie bankowym tut. Urzędu do dnia  2  października  2023 r. włącznie.

Przetarg odbędzie się w dniu  6 października 2023 roku o godzinie  10oo w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ostrorogu  ul. Wroniecka 14  /sala sesyjna/.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium na daną działkę w formie pieniężnej na podane powyżej konto.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia lub unieważnienia przetargu.

Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika, który przetarg wygrał zostaje zaliczone  na poczet ceny nabywanej nieruchomości w momencie zapłaty całości za nieruchomość.

Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się uczestnika przetargu od podpisania umowy przeniesienia prawa własności.

Regulamin przetargu znajduje się do wglądu w pokoju nr 22  Urzędu Miasta i Gminy w Ostrorogu   (tel. 0612931730).

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ostrorogu, treść ogłoszenia zostanie zamieszczona w prasie i na internetowej stronie B. I. P.

Przetarg może być odwołany tylko z uzasadnionej przyczyny , po podaniu informacji w formie ogłoszenia.

Poprzedni
Następny