15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

W Spomaszu o szkolnictwie zawodowym

Brak kadry, kiepskie programy

Z inicjatywy prezesa Spomasz Wronki Grupa Ferrum, w siedzibie spółki odbyło się w czwartek 26 maja spotkanie lokalnych przedsiębiorców wraz z dyrekcją Zespołu Szkół nr 2 we Wronkach oraz z zastępcą starosty szamotulskiego Rafałem Zimnym. Dyskutowano o bolączkach szkolnictwa zawodowego. A tych nie brakuje.

Zaproszeni zostali zapoznani z działaniami podjętymi przez Spomasz na rzecz Zespołu Szkół nr 2 we Wronkach i Zespołu Szkół nr 3 w Szamotułach w ramach wsparcia edukacji zawodowej. Jednocześnie zachęcano przedstawicieli firm do podjęcia podobnych działań. Obecnie główną bolączką szkolnictwa branżowego są braki kadry nauczycieli zawodu oraz niedostosowane programy nauczania, które nie przygotowują we właściwy sposób uczniów do wykonywania konkretnych profesji co sprawia, że ciężar przyuczenia zawodowego i tak spoczywa na pracodawcy zatrudniającym absolwentów. Potrzeba współpracy biznesu ze szkolnictwem wydaje się zatem oczywista.

Omówiona na forum przez Spomasz dotychczasowa współpraca ze szkołami przebiega w dwojaki sposób: szkołę w Szamotułach wsparto pracownikami pełniącymi funkcję nauczycieli zawodu, a wroniecką szkółkami przyzakładowymi dla samodzielnej nauki w formie „Learning by Doing”, czyli nauki poprzez samodzielne wykonywanie i samodzielną pracę. W działania proedukacyjne włączyła się również firma Amica, która we wronieckiej ZS2 prowadzi kursy zawodowe dla uczniów, odbywające się częściowo w ramach praktyk zawodowych.

– Doskonale zdajemy sobie sprawę – mówił Wojciech Labacki, prezes Spomaszu, zwracając się do przedsiębiorców – że jeśli nie zaangażujemy się w szkolnictwo, to nie tylko nie będziemy mieć wykwalifikowanych pracowników wśród absolwentów, ale nawet niektóre zawody znikną z naszych szkół z powodu braku nauczycieli. Znajdźmy zatem wśród naszych pracowników fachowców, których udostępnimy szkołom, by mogli podzielić się swoją wiedzą i kunsztem zawodowym. Niech to będzie pierwszy krok w kierunku zmiany oświatowej na naszym terenie.

O słuszności i wręcz potrzebie podjętych działań, ich kontynuowaniu i rozwoju,  mówili dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Sławomir Barszczewski oraz Rafał Zimny, który dodatkowo zapewnił o współdziałaniu starostwa, wspierającym omawiane inicjatywy w długofalowym planie adaptacji programów nauczania do potrzeb lokalnego rynku pracy. Dzięki działaniom starostwa powstają przy „zawodówce” w Szamotułach warsztaty wyposażone w nowoczesne maszyny do nauki zawodów technicznych i nie wykluczone, że podobna inwestycja może być zrealizowana we Wronkach.

Wcielenie w życie idei współpracy biznesu ze szkolnictwem jest niezbędne, stwierdzili zgromadzeni przedsiębiorcy, jednakże trudnością jest sprostanie wymogom oświatowym zawartych w programach nauczania. Najprostszym wyjściem wydaje się w chwili obecnej organizowanie kursów, realizowanych częściowo w ramach zajęć praktycznych, prowadzonych przez fachowców z poszczególnych firm. Kursy takie nie są wpisane w podstawę programową, jednakże bardzo dobrze przygotowują uczniów do wykonywania zawodów potrzebnych na lokalnym rynku, pokazując de facto konieczność zmiany sposobów nauki w szkolnictwie zawodowym. Zapowiedziano kontynuację spotkań, jednakże już w grupach roboczych, aby skupić się na konkretnych działaniach.

(red.)

FOTO: W siedzibie wronieckiego Spomaszu spotkali się przedsiębiorcy z przedstawicielami powiatowej oświaty zawodowej. Dyskutowano o bolączkach szkolnictwa

Poprzedni
Następny