15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Jeszcze surowszy reżim w ratuszu

Urząd Miasta Obrzycko przeciw epidemii

Jeszcze surowszy reżim w ratuszu

Od ubiegłego tygodnia Urząd Miasta w Obrzycku działa w bardziej ograniczonym zakresie niż dotąd, patrząc z punktu widzenia interesanta. Zmiany w organizacji, wprowadzone rozporządzeniem burmistrza Igora Kołoszuka, obowiązują od środy 14 października.

 

Przyczyną zmian jest wzrost zagrożenia epidemią. Przyjmowanie skarg i wniosków jest teraz możliwe tylko pisemnie lub środkami komunikacji elektronicznej (drogą mailową lub przez platformę e-PUAP).

W budynkach Urzędu Miasta dopuszcza się wyłącznie przebywanie pracowników UM, pracowników miejskich jednostek organizacyjnych (których jednak traktuje się jak interesantów, o czym informujemy poniżej), radnych wykonujących działania służbowe, listonoszy i kurierów (ze wstępem tylko do sekretariatu), pracowników służb remontowych, sprzątających i zabezpieczających funkcjonowanie obiektów. Pracownikom UM zalecono komunikowanie się ze sobą telefonicznie i pocztą elektroniczną, aby maksymalnie ograniczyć bezpośrednie kontakty. Opuszczenie budynków musi być uzgodnione z przełożonym.

Interesanci muszą uzgodnić swoją wizytę telefonicznie. Mogą wejść jedynie do holu na parterze ratusza lub do korytarza wejściowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Marcinkowskiego 10, po zakryciu ust i nosa oraz dezynfekcji rąk. Nigdzie dalej wchodzić nie wolno. W jednym pomieszczeniu może przebywać najwyżej jedna obsługiwana osoba. Skrzynka podawcza do dostarczania lub przekazywania dokumentów znajduje się w holu ratusza i jest dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-13:00. Nie liczcie jednak na potwierdzenie odbioru, z paroma wyjątkami (oferty przetargowe lub aplikacje dotyczące naboru na stanowiska), gdyż zarządzenie burmistrza wyłączyło taką możliwość do odwołania.

Godziny bezpośredniej obsługi interesantów zostały ograniczone. I tak Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje w poniedziałki i piątki w godz. 7:00-9:30, we wtorki 9:30-11:00, w środy 12:30-14:00 i czwartki 11:00-12:30 z wyjątkiem spraw dotyczących rejestracji stanu cywilnego.

Pracownicy w ratuszu na stanowisku ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz stanowisku ds. gospodarki komunalnej, dodatków mieszkaniowych, ds. funduszu alimentacyjnego, ds. świadczeń wychowawczych przyjmują w poniedziałki i piątki w godz. 9:30-11:00, we wtorki 7:00-9:30, w środy 11:00-12:30 i w czwartki 12:30-14:00.

Samodzielny referat komunalny przyjmuje petentów w poniedziałki i piątki godz. 11:00-12:30, we wtorki 12:30-14:00, w środy 9:30-11:00 i w czwartki 7:00-9:30.

Ze sprawą do samodzielnego referatu finansowo-księgowego można wybrać się w poniedziałki w godz. 12:30-14:00, we wtorki 11:00-12:30, w środy 7:00-9:30, czwartki 9:30-11:00 i piątki 12:30-13:00.

Następny