15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Stypendia ADM dla uczniów „Rolnika”

Krystian Słaby, dyrektor Wielkopolskich Zakładów Tłuszczowych ADM w Szamotułach oraz Paulina Grzegorzewska, specjalista do spraw zarządzania zasobami ludzkimi spółki, gościli 7 listopada w szamotulskim „Rolniku”. Spotkanie miało na celu zapoznanie uczniów klasy pierwszej z funkcjonowaniem firmy i jej przedstawicielami oraz podjęcie kolejnych ważnych decyzji odnośnie współpracy.

ADM Szamotuły w kwietniu 2017 roku podpisał z dyrekcją szkoły umowę patronacką i w ten sposób objął honorowy patronat nad klasami kształcącymi w zawodzie technik technologii żywności.

Goście wraz z dyrekcją „Rolnika”, wręczyli uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce na koniec roku szkolnego 2022/2023, dyplomy potwierdzające przyznanie stypendium ADM. Są to uczennice klasy piątej: Zofia Jankowiak, Marta Kaczmarek, Weronika Tomczak oraz uczniowie klasy drugiej: Franciszek Mataj, Maciej Mordal, Maksymilian Płokarz.

Arkadiusz Majer, dyrektor zespołu szkół, złożył delegacji ADM podziękowanie za przekazane szkole środki finansowe na zakup wyposażenia do specjalistycznych pracowni w zawodzie technik technologii żywności.

Ewa Peraj

 

Poprzedni
Następny