15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Stery w damskich rękach

Przedterminowe wybory na sołtysa Dobrojewa

Wieczorem, w poniedziałek 1 października 2021 roku, mieszkańcy największej wsi w gminie Ostroróg podjęli decyzję o wyborze nowego sołtysa.

 Wybory trzeba było zwołać, gdyż we wrześniu Tomasz Mieloch zrezygnował z funkcji sołtysa: – Chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom Dobrojewa za wsparcie, którym mnie obdarzaliście przez ponad 11 lat. Dziękuję wszystkim radom sołeckim, z którymi miałem przyjemność współpracować. Mam nadzieję, że współpraca mieszkańców i nowo wybranego sołtysa będzie przebiegała tak samo korzystnie, a nawet lepiej – powiedział przed oficjalnym rozpoczęciem spotkania.

Zebranie poprowadził burmistrz Roman Napierała. Na liście obecności podpisało się 48 osób, co zapewniło określone w statucie sołectwa kworum (10% uprawnionych do głosowania). Zebranie sołeckie można było więc rozpocząć w pierwotnym terminie o godz. 19:00. W skład komisji skrutacyjnej (zajmującej się wypisywaniem i liczeniem głosów) weszli Agnieszka Byczyńska, Marlena Janicka, Oliwia Kawaler, Rafał Szorcz i Monika Wachowiak.

Jedyną skutecznie zgłoszoną kandydatką na sołtysa była Ewelina Krakowska. Jeden z mieszkańców zgłosił drugiego kandydata, ale wywołany nie wyraził zgody. W tajnym głosowaniu ostatecznie doliczono się 44 głosów, z których 37 było za, 6 przeciw, a 1 nieważny.

Ustępujący sołtys Mieloch otrzymał kwiaty i pełną humoru pamiątkę do powieszenia na ścianę – specjalnie przygotowany wiersz podsumowujący jego kadencje i wybór zdjęć z sołeckich imprez. Zapewniał, że będzie współpracować z następczynią.

Możemy mówić o płynnym przejęciu funkcji między sołtysem ustępującym i następującym. Kandydatka, skutecznie prezesująca stowarzyszeniu „Mamy Dzieciom”, została bowiem wcześniej przekonana do nowego i niełatwego zadania w efekcie wielu rozmów. Miała przygotowane wystąpienie z podziękowaniami. Powiedziała między innymi: – Jest mi bardzo miło, że postanowiliście państwo dać mi szansę pełnić tę ważną funkcję w naszej wiosce. Poczynię wszelkie starania, żeby z całą radą sołecką dbać o rozwój naszej małej ojczyzny dla dobra wszystkich mieszkańców.

Zachęciła do czynnego udziału w życiu wsi. Zapewniła, że jest otwarta na nowe pomysły, ale także w razie potrzeby zmierzy się z pytaniami i problemami. Natychmiast po jej wystąpieniu burmistrz Napierała zakończył zebranie. Proponowany porządek nie przewidywał bowiem punktu „Wolne głosy, wnioski i zapytania”. Problemy i spostrzeżenia były więc omawiane w cichych kuluarach, a nie na ogólnym forum.

RB

Poprzedni
Następny