15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Radni Kaźmierza gotowi współpracować z Bystrzycą Kłodzką

Sprawdzona przyjaźń

W piątek 7 października w Bibliotece Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu odbyła się uroczysta sesja z udziałem zaprzyjaźnionych samorządów Bystrzycy Kłodzkiej oraz Kaźmierza. Przedstawiciele obydwu lokalnych społeczności wyrazili wolę kontynuacji współpracy.

Zarówno rajcy z Kotliny Kłodzkiej, jak też radni gminy Kaźmierz jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie kontynuacji współpracy partnerskiej. Po przyjęciu uchwał obu rad Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Renata Surma, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej Leszek Stróż, przewodnicząca Rady Gminy Kaźmierz Arleta Wojciechowska oraz Wójt Gminy Kaźmierz Zenon Gałka podpisali deklarację woli kontynuowania współpracy.

My niżej podpisani, kierując się celami i zasadami współpracy i partnerstwa, mając na uwadze wieloletnie doświadczenie współdziałania zapoczątkowane uchwałami Rad podjętymi w dniu 10 listopada 1995 r., w przekonaniu o wzajemnych korzyściach wynikających z zacieśnienia dotychczasowych kontaktów, dążyć będziemy do dalszego rozwijania efektywnej współpracy między społecznościami, instytucjami, stowarzyszeniami i przedsiębiorcami naszych Gmin. Mamy świadomość, że współpraca w dalszym ciągu będzie ważnym elementem promocji i popularyzacji walorów naszych Gmin oraz otworzy nowe perspektywy rozwoju w dziedzinach interesujących Partnerów” – czytamy w deklaracji podpisanej przez włodarzy gmin.

Współpraca pomiędzy obydwoma samorządami została nawiązana w listopadzie 1995 roku. W ubiegłym roku, z rocznym opóźnieniem spowodowanym pandemią świętowano 25-lecie wzajemnych kontaktów. Przypomniano wówczas, że kontakty między gminami zaczęły się od spotkania dwóch samorządowców, chcących poszerzać swą wiedzę i umiejętności na Uniwersytecie Warszawskim – ówczesnego wójta gminy Kaźmierz Wiesława Włodarczaka i ówczesnego burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej Mieczysława Kamińskiego. Prywatna znajomość stała się impulsem do nawiązania współpracy między dwoma odległymi i różniącymi się gminami.

Lata 1994-1995 to okres nieśmiałych prób nawiązania bliższych relacji między pracownikami Urzędu Gminy, wędkarzami, chórzystami, rolnikami, by wreszcie w listopadzie 1995 na wspólnej sesji połączonych rad gminnych podjąć uchwałę w sprawie oficjalnego nawiązania współpracy między gminami Kaźmierz i Bystrzyca Kłodzka. Rok później, tym razem w Kaźmierzu, odbyła się druga wspólna sesja obu rad, zacieśniająca ową współpracę. Wzajemne naprzemienne wizyty różnych grup społecznych, radnych, samorządowców, spółdzielców, bankowców, piłkarzy, chórzystów, uczniów szkół,  nauczycieli służyły lepszemu poznaniu się i nawiązaniu także mniej oficjalnych stosunków miedzy mieszkańcami obu gmin.

Sprawdzianem przyjaźni obu gmin stała się tragiczna w skutkach wielka powódź, która nawiedziła Dolny Śląsk, w tym gminę Bystrzyca Kłodzka w lipcu 1997 roku. Kaźmierzanie nie zawiedli i ruszyli z pomocą rzeczową i finansową przyjaciołom w potrzebie. Mimo upływu czasu, zmieniających się wójtów i burmistrzów, radnych i przewodniczących rad nadal trwa silna potrzeba dwustronnych partnerskich relacji.

(sc)

Zdjęcie: Przedstawiciele obydwu gmin zadeklarowali kontynuację współpracy

Fot. Urząd Gminy Kaźmierz

 

 

Poprzedni
Następny