15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Prezes szamotulskiej spółki zatrzymany przez CBA

Nieprawidłowości przy rozbudowie sieci ciepłowniczej w Szamotułach?

Na polecenie prokuratora Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Poznaniu funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali cztery osoby, w tym przedsiębiorcę oraz prezesów spółek kapitałowych, za wyłudzenie środków z funduszy unijnych. Jeden z nich to szef spółki ciepłowniczej w Szamotułach.

„Delegatura CBA w Poznaniu pod nadzorem Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu prowadzi śledztwo dotyczące wystawiania faktur nie odzwierciadlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych w związku z realizacją projektów dotyczących modernizacji i rozbudowy sieci cieplnej” – informuje Wydział Komunikacji Społecznej CBA. Postępowanie dotyczy lat 2018-2019.

„W związku z tą sprawą zatrzymano cztery osoby, które usłyszały już zarzuty w prokuraturze. Wśród zatrzymanych znalazł się przedsiębiorca oraz trzej prezesi spółek z Poznania, Szamotuł i Białogardu. Prokurator zastosował wobec wszystkich wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych oraz dozoru policji” – wyjaśnia CBA.

Wszystko wskazuje na to, że zatrzymani wystawiali i używali faktur, których łączna wartość przekraczała 10 mln złotych, poświadczając w nich nieprawdę  co do okoliczności mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej i jej zwrotu w zakresie zobowiązań budżetowych z tytułu podatku od towaru i usług. Śledczy oszacowali, że w wyniku działania podejrzanych Skarb Państwa mógł ponieść straty w wysokości co najmniej 1,8 mln zł.

To nie wszystko. Ustalenia śledczych wskazują, iż prezes poznańskiej spółki działając w celu uzyskania dofinansowania w wysokości ponad 2 mln zł wprowadził w błąd pracowników Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej co do zakresu robót wykonywanych w ramach umowy o dofinansowanie dotyczące projektu „Modernizacja i rozbudowa Miejskiej Sieci  Ciepłowniczej w Szamotułach”. Ponadto, jak podaje Dział Prasowy Prokuratury Krajowej, usiłował wyłudzić ponad 7 mln zł z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju składając wniosek o dofinansowanie projektu – budowa centrum recyklingu. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy świadczy o tym, że wnioskując o dofinansowanie przedłożył poświadczający nieprawdę dokument w postaci rachunku zysków i strat spółki, wprowadzając w błąd pracowników ministerstwa co do sytuacji finansowej spółki.

„Podejrzany nie osiągnął zamierzonego celu z uwagi na ujawnione przez funkcjonariuszy CBA w Poznaniu nieprawidłowości w zakresie dokumentacji spółki, wstrzymanie wypłaty dofinansowania oraz wszczęcie przez prokuraturę śledztwa w tym zakresie” – wyjaśnia Wydział Komunikacji Społecznej CBA.

Sprawa ma charakter rozwojowy. CBA nie wyklucza kolejnych zatrzymań.

(mal)

Poprzedni
Następny