15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Po podziale w gminie Duszniki

Mieszkańcy wybrali sołtysów

            W ostatnich dniach ubiegłego roku gminie Duszniki przybyło jedno sołectwo. Od 24 marca w jednostkach pomocniczych gminy funkcjonuje dziewiętnastu sołtysów. W tym dniu wyborów dokonali mieszkańcy Brzozy i Grodziszczka.

28 grudnia radni procedowali uchwałę w sprawie podziału sołectwa Brzoza-Grodziszczko na dwa odrębne sołectwa. Była to odpowiedź na wniosek mieszkańców Grodziszczka, złożony do Wójta Gminy Duszniki w dniu 16 września 2022 roku. Po zarządzeniu przez wójta Romana Bogusia przeprowadzenia konsultacji społecznych, w dniu 3 grudnia społeczność obydwu wiosek wyraziła swoje opinie. Mieszkańcy obecni na zebraniu wiejskim, na przygotowanej karcie mieli odpowiedzieć na pytanie, czy są za podziałem sołectwa Brzoza – Grodziszczko na dwa odrębne sołectwa: sołectwo Brzoza i sołectwo Grodziszczko. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli mieszkańcy
miejscowości Brzoza i Grodziszczko. Na ogólną liczbę 288 uprawnionych
w konsultacjach wzięły udział 63 osoby, co stanowi to 21,88 % uprawnionych
mieszkańców sołectwa Brzoza-Grodziszczko. Za podziałem oddano 56 głosów,
przeciw podziałowi było siedem osób. W związku z tym przygotowano uchwałę Rady Gminy Duszniki, odpowiadającą woli mieszkańców, którą procedowano na sesji w dniu 28 grudnia. Zgodnie z jej treścią, wyodrębniono dwa sołectwa: Brzoza, obejmujące obszar 830,7042 ha oraz Grodziszczko, obejmujące obszar 359,1940 ha.

Na 24 marca wyznaczono termin wyborów sołtysów w nowych sołectwach. Na zebranie wiejskie w Grodziszczku przybyło 38 osób spośród 80 uprawnionych do głosowania. Sołtysem została Jadwiga Klińska, która uzyskała 25 głosów. Dokonano także wyboru rady sołeckiej, w skład której weszli: Wioleta Górczak, Magdalena Pempera i Marek Majchrzak. Tego samego dnia dokonano wyborów w Brzozie. Na zebranie przybyło 13 mieszkańców spośród 202 uprawnionych do głosowania. Sołtysem został wybrany Radosław Wawrzyniak, który uzyskał 12 głosów poparcia. W skład rady sołeckiej weszli: Anna Sołtysiak, Daniel Grocholewski i Krzysztof Nowak.

Zgodnie z danymi ewidencji ludności gminy Duszniki, na dzień 31 grudnia 2022 roku Brzozę zamieszkiwało 267 obywateli, Grodziszczko liczyło w tym dniu 105 mieszkańców. Poprzedni podział sołectwa w gminie Duszniki miał miejsce w roku 2019. Mieszkańcy sołectwa Mieściska-Sarbia wypowiedzieli się pozytywnie w sprawie podziału na sołectwa Mieściska i Sarbia.

(sc)

Zdjęcie: Sołtysem nowo utworzonego sołectwa Grodziszczko została Jadwiga Klińska

Poprzedni
Następny