15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Otwarcie wirtualnej strzelnicy we Wronkach

75 lat szkoły na Leśnej

 

W poniedziałek 3 kwietnia nauczyciele, uczniowie i przyjaciele Zespołu Szkół nr 1 we Wronkach świętowali Dzień Patronów – powstańców wielkopolskich – i siedemdziesiątą piątą rocznicę utworzenia placówki. Tego dnia nastąpiło również symboliczne otwarcie wirtualnej strzelnicy. Pierwszej w powiecie szamotulskim.

(tekst poniżej zdjęć)

Goście (Talaga, Hanyżak, Piechowiak i Berek) gotowi do przecięcia wstęgi w strzelnicy. – Równiutko! – zakomenderowała moment później dyrektor Kozber (fot. ZS nr 1 Wronki)

 

Młodzież przedstawiła ciekawy program prezentujący historię szkoły i kilka fabularyzowanych scen obrazujących jej kluczowe momenty

 

Przedstawiciele instytucji i firm wyróżnionych tytułem „Partner Szkoły”

 

Kadeci Oddziału Przygotowania Wojskowego złożyli ślubowanie na sztandar szkoły

 

Pod koniec uroczystości nastąpiła mini-parada kadetów pokazująca, że już opanowali musztrę

 

Uroczystość przygotowano w hali sportowej. Wśród gości święta szkoły znaleźli się m.in. wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak, wicewojewoda wielkopolski Beata Maszewska, starosta powiatu szamotulskiego Beata Hanyżak, wicestarosta Rafał Zimny, wiceburmistrz Wronek Robert Dorna, wicekurator oświaty w Poznaniu Zbigniew Talaga, płk Maciej Berek z 12. Wielkopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, ppłk Jan Chmielewski komendant Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Tomyślu, a także dyrektorzy innych placówek oświatowych, przedstawiciele instytucji i firm wspierających szkołę.

Młodzież przygotowała program z przymrużeniem oka przypominający bogatą historię, w którym zainscenizowano kluczowe momenty decydujące o losie szkoły. Młodzi aktorzy nie zawahali się sięgnąć po szlagier sprzed siedmiu dekad pt. „Budujemy nowy dom” chóru Czejanda, jako ilustracji dźwiękowej wielkiej odbudowy kraju po II wojnie i po piosenkę „Pejzaż horyzontalny” z filmu fabularnego z 1978 r. pod tym samym tytułem.

Inicjatorem powołania szkoły po II wojnie światowej był dyrektor wronieckiej mączkarni Alojzy Cieszkowski. 19 sierpnia 1948 r. Ministerstwo Przemysłu wyraziło zgodę na uruchomienie Gimnazjum Przemysłu Przetwórstwa Ziemniaczanego we Wronkach. Pierwszym dyrektorem placówki został nauczyciel szkoły zawodowej Wacław Napierała. Początkowo nauka odbywała się w świetlicy OSP Wronki, a internat mieścił się w willi ZPZ przy ul. Sierakowskiej (dziś pensjonat „Willa Remi”). W lutym 1949 r. szkoła wraz z internatem przeniosła się do budynku przy ul. Leśnej, pozostałym po miejskim oddziale Towarzystwa Strzeleckiego. Od 1953 r. szkoła nosiła nazwę Technikum Przemysłu Spożywczego, a od 1961 r. Technikum Mechaniczno-Elektryczne. W kwietniu 1965 r. oddano do użytku nowoczesny internat działający do dziś. Po przyłączeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Nowej Wsi w 1980 r. placówka otrzymała nazwę Zespół Szkół Zawodowych we Wronkach. Od 2000 r. patronami szkoły są powstańcy wielkopolscy.

Dyrektor szkoły Monika Kozber poprosiła o minutę ciszy za nieżyjących pedagogów, pracowników i absolwentów. Wymieniła kolejnych dyrektorów szkoły i zanim podziękowała wszystkim osobom wspierającym działanie szkoły, powiedziała: – W czasie 75 lat istnienia szkoła zmieniła swoje oblicze. Miało na to wpływ wiele czynników i okoliczności, choćby przemiany polityczne i społeczne następujące w naszym kraju, czy rozwój technologiczny, a w ostatnim czasie trudny okres pandemii. Na przestrzeni lat szkoła zmieniała swoje profile, kierunki i strukturę, którą dostosowaliśmy do współczesnych czasów i wyzwań. W istocie jednak nadal pozostaje taka sama. Jest nie tylko ważną i nieodzowną częścią lokalnej rzeczywistości, ale też częścią naszego życia. Dzisiejsza uroczystość przypomina, że w naszej szkole najważniejszy jest od zawsze uczeń, duszą szkoły nauczyciel, a dumą jej absolwenci. Wielu z nich wspiera dziś swoją szkołę i przysyła swoje dzieci. W ostatnich 5 latach to właśnie absolwenci pomagają nam w procesie nauczania, podejmując pracę w swojej szkole jako specjaliści w konkretnej dziedzinie.

Potem kolejno proszono na scenę przedstawicieli instytucji i firm, którym wręczono wyróżnienia „Partner Szkoły”. Przyszedł też czas na dobre słowo od gości. – Cieszę się, że na terenie powiatu szamotulskiego powstał Oddział Przygotowania Wojskowego, dziś kierunek bardzo popularny wśród młodzieży. Oczywiście, nie chcielibyśmy, żeby miało to związek z tym, co dzieje się za wschodnią granicą. Myślę, że to jest przykład postawy obywatelskiej i wychowawczej, że młodzież może dzisiaj w poszukiwaniu swojej wartości korzystać z takiego szkolenia – powiedział Grzegorz Piechowiak, przypominając, że wirtualna strzelnica w szkole na Leśnej jest pierwszą w powiecie szamotulskim. Beata Maszewska, prawnuczka powstańca wielkopolskiego, pochwaliła za wybór patronów dla szkoły, życzyła kolejnych sukcesów i odczytała okolicznościowy list wojewody Michała Zielińskiego.

Absolwent placówki z drugiej połowy lat 70. Zbigniew Talaga przyznał: – Oczywiście szkoła jako instytucja, w czasach kiedy ją ukończyłem, była osadzona w określonych realiach historycznych. Patrząc na działanie szkoły z perspektywy czasu, jestem wdzięczny przede wszystkim tym nauczycielom, którzy potrafili nie zabić w nas nadziei i stworzyć nam tę niezbędną przestrzeń do wolności. Taką przestrzeń, która była nam niezwykle potrzebna – i apelował o dobre wykorzystanie dzisiejszej (dużo szerszej) przestrzeni do wolności.

Wiceburmistrz Robert Dorna, nauczyciel języka polskiego i wychowawca w internacie szkoły na Leśnej przez dobre dwie dekady, stwierdził: – Wiem, że ta szkoła to jest taka wyjątkowa marka. Każdemu absolwentowi przybijała pieczęć, oznaczającą nie tylko człowieka dobrze wykształconego, ale także człowieka świetnie ukształtowanego i doskonale wychowanego. Pani dyrektor, życzę, żeby szkoła na Leśnej jak zawsze taką pieczęć każdemu absolwentowi przybijała.

Podczas uroczystości nastąpiło ślubowanie na sztandar kadetów Oddziału Przygotowania Wojskowego, a chwilę przekazanie sztandaru nowo pasowanemu pocztowi na kolejne 4 lata. W końcu wąskie, kilkuosobowe grono gości zostało zaproszone do otwarcia strzelnicy, a pozostali podziwiali dalszą część programu artystycznego, udowadniającego, że uczniowie mają wiele talentów.

Przecinający wstęgę w strzelnicy mogli chwilę później spróbować testowego strzelania. Bez niespodzianki, pierwszy w tarczę trafił podpułkownik Maciej Berek, zaliczając w sumie 5 trafień na 5 strzałów. Przygotowanie pomieszczenia obok hali sportowej, instalacja i całe wyposażenie strzelnicy wirtualnej kosztowały 208 434,87 zł. Dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej dla powiatu szamotulskiego sięgnęło kwoty 166 747,89 zł. Zajęcia w strzelnicy odbywają się od grudnia 2022 r.

RB

 

Zdjęcie u góry:

Elektroniczny system wirtualnej strzelnicy zawiera kilkadziesiąt scenografii i kilkaset scenariuszy ćwiczeń. Ćwiczyć można jednocześnie na czterech stanowiskach

Poprzedni
Następny