15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Nowoczesna sala w pniewskiej szkole

Z korzyścią dla uczniów

  W Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach otwarto salę integracji sensorycznej i terapeutycznej. Od 21 kwietnia uczniowie szkoły mogą korzystać z nowoczesnej pracowni.

Jest to wyjątkowa przestrzeń, służąca organizacji zajęć przez nauczycieli – terapeutów, z zakresu terapii integracji sensorycznej, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych czy dydaktyczno-wyrównawczych. Zajęcia te służą wyrównywaniu deficytów rozwojowych funkcji poznawczych, motorycznych, sensomotorycznych, zaburzeń rozwoju mowy czy dysfunkcji intelektualnych. Wyposażenie sali terapeutycznej zachęca ucznia do podejmowania różnych aktywności, w atmosferze poczucia bezpieczeństwa i pozytywnych emocji. Służy poprawie koncentracji uwagi, funkcji wzrokowych i słuchowych oraz sprawności w zakresie małej i dużej motoryki, co korzystnie wpływa zarówno na rozwój poznawczych jak i emocjonalno-społeczny dziecka – mówią opiekunki tego miejsca Anna Chmielnik i Weronika Kociemba-Trawińska.

Wyposażenie sali zostało zakupione ze środków własnych szkoły oraz dofinansowania pozyskanego z programu „Aktywna Tablica” (program rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych przeznaczony dla szkół podstawowych kształcących uczniów ze SPE).

Na otwarciu nowej sali obecni byli między innymi wizytatorki z Kuratorium Oświaty w Poznaniu Genowefa Wasiak i Hanna Wartecka, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szamotułach Anna Rożańska, Burmistrz Gminy Pniewy Jarosław Przewoźny, kierownik referatu oświaty w Urzędzie Miejskim w Pniewach Adrianna Chojan, dyrektorzy jednostek oświatowych z terenu gminy Pniewy. Spotkanie poprowadziła pedagog szkolna oraz terapeuta integracji sensorycznej Anna Chmielnik, która przedstawiła podstawowe założenia integracji sensorycznej i zaprezentowała elementy wyposażenia sali terapeutycznej.

Sławomir Chamczyk

Zdjęcie: Dyrektor szkoły w Pniewach zaprosiła do zwiedzania sali integracji sensorycznej

Poprzedni
Następny