15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Konkursy dyrektorskie w Pniewach

W tym roku mija pięcioletnia kadencja dyrektora Przedszkola „Miś” w Pniewach

            Burmistrz Gminy Pniewy ogłosił konkurs na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Chełmnie i Przedszkola „Miś” w Pniewach. 31 sierpnia mija pięcioletnia kadencja dyrektorów wyłonionych w poprzednim konkursie – Ewy Pacharzyńskiej-Norek i Katarzyny Kurek-Brzyk.

Aby zostać dyrektorem publicznej placówki oświatowej, należy spełniać szereg wymagań określonych w ustawie Prawo oświatowe. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania: jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, posiada wykształcenie wyższe, przygotowanie pedagogiczne, kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce, ukończył studia z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. Ponadto kandydat na dyrektora szkoły lub przedszkola powinien udokumentować co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego. Przyszły dyrektor, przed przystąpieniem do konkursu powinien udokumentować uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy w ostatnich pięciu latach pracy, a przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę w ostatnich czterech latach pracy. Ustawa nie pozbawia możliwości ubiegania się o stanowisko dyrektora szkoły lub przedszkola osobom, które pracowały na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędach administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych, na stanowiskach, na których są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędach administracji samorządowej.

Oferty w przedmiotowych konkursach należy składać do 5 maja 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Pniewach.

(sc)

Foto: W tym roku mija pięcioletnia kadencja dyrektora Przedszkola „Miś” w Pniewach

Poprzedni
Następny