15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Inwestycje ekologiczne w gminie Duszniki

Modernizacja oczyszczalni w Podrzewiu

Gmina Duszniki ogłosiła przetarg na modernizację oczyszczalni ścieków w Podrzewiu. Inwestycja będzie dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ubiegłym roku wójt Roman Boguś odebrał z rąk wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego promesę w wysokości 7,6 mln zł z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie ochrony środowiska. Pierwszym projektem, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 4.750.000 zł jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Podrzewiu. Drugi projekt, z dofinansowaniem 2.850.000 zł dotyczy rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Dusznikach wraz z budową systemu zagospodarowania osadów.

Oczyszczalnia ścieków w Podrzewiu odbiera nieczystości od mieszkańców Podrzewia, Sękowa i Wilczyny. Jest obciążona w 95% i na chwilę obecną nie planuje się podłączenia nowych dostawców. Stąd konieczność przeprowadzenia modernizacji. Inwestycja obejmuje budowę nowej przepompowni ścieków surowych z kratą koszową, budowę zblokowanej oczyszczalni mechanicznej, budowę nowego przepływowego reaktora biologicznego, komory tlenowej stabilizacji osadów, stacji dmuchaw, stacji odwadniania i higienizacji osadów, wiaty tymczasowego składowania osadów. Ponadto zaplanowano modernizację budynku socjalno-technicznego ze sterownią i węzłem sanitarnym oraz budowę lub modernizację innych elementów, które są wymagane do prawidłowego działania oczyszczalni.

W etapie pierwszym wyłoniony wykonawca opracuje projekt architektoniczno-budowlany dla wszystkich branż na podstawie wytycznych zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz uzyska prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. W tym etapie prac należy też uzyskać warunki techniczne, wszystkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie, odstępstwa i decyzje administracyjne w zakresie wykonywanych robót modernizacyjnych, a także opracować kosztorys ofertowy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. W etapie drugim wykonawca przystąpi do robót  budowlano-montażowych. Po ich zakończeniu uruchomi oraz dokona rozruchu instalacji i obiektów stanowiących przedmiot zamówienia, przeprowadzi próby eksploatacyjne w niezbędnym zakresie.

Modernizację oczyszczalni należy prowadzić przy zachowaniu ciągłej pracy oczyszczalni i wymaganych parametrów ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika. Termin zakończenia zadania wyznaczono na 24 miesiące od podpisania umowy. Termin podpisania umowy wyznaczono do 28 kwietnia.

(sc)

Zdjęcie: Oczyszczalnia ścieków w Podrzewiu wymaga modernizacji

Poprzedni
Następny