15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Gmina Wronki zamierza dokończyć obiecane drogi

Pięć zadań za ponad 2,1 miliona złotych

23 stycznia Urząd Miasta i Gminy Wronki ogłosił postępowanie na przebudowę czterech odcinków dróg gminnych i dziedzińca Przychodni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Poznańskiej we Wronkach. Ich łączny szacunkowy koszt przekracza 2,1 mln zł.

 

Pieniądze będą w dużej mierze pochodzić z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Rozstrzygnięcie przetargu ma pozwolić m.in. na dokończenie przebudowy trzech dróg gminnych w Dąbrowie, Pile i Samołężu o łącznej długości 1,88 km, które w poprzednich latach miały już wykonaną podbudowę i zostały tymczasowo utwardzone grysem. Zakładano, że najpóźniej w ciągu 2 lat doczekają się nakładki bitumicznej.

W Dąbrowie obiecywana od lat asfaltowa nawierzchnia ma wreszcie pojawić się na odcinku o długości 530 m, a do posesji będą zbudowane zjazdy z kostki betonowej. Projektowana szerokość jezdni wynosi 4 m, a poboczy po 75 cm na stronę. Wartość zadania została oszacowana na kwotę 434 221,75 zł. Niestety, nietknięty pozostanie niespełna 80-metrowy, dziurawy i błotnisty fragment drogi po stronie gminy Chrzypsko Wielkie. Trzeba będzie poczekać, aż tamtejsza rada gminy zgodzi się wydać pieniądze na utwardzenie tego ogryzka.

Gmina zamierza ułożyć asfalt również na 492 metrach drogi Piła – Obelzanki. Tam także zaprojektowano jezdnię o szerokości 4 m z poboczami po 75 cm na stronę oraz zjazdy do posesji z kostki betonowej. Szacunkowa wartość prac sięga sumy 396 237,01 zł.

Najwięcej pieniędzy (kosztorys na kwotę 938 620,54 zł) pochłonie pierwszy etap budowy asfaltowej nawierzchni w Samołężu – na utwardzonej drodze wzdłuż wschodnim brzegów jeziora, od istniejącej drogi z kostki betonowej do przepustu przy zjeździe w kierunku plaży. Jej długość wyniesie 860 metrów, szerokość 4 m, a pobocza po 75 cm na stronę. Drugi etap czeka na zaprojektowanie.

Nawierzchnia z kostki betonowej ma zastąpić płyty na odcinku 216 metrów ulicy Cienistej we Wronkach, prowadzącej do osiedla Leśna Polana. Przetarg ogłoszono rzutem na taśmę przed przeterminowaniem dokumentacji przygotowanej pod koniec 2019 r. Użytkownicy – zarówno zmotoryzowani, jak i piesi – nie będą zachwyceni efektami, gdyż przyjdzie im dzielić pozbawioną mijanek jezdnię o szerokości zaledwie 3,5-4 m (tylko przy skrzyżowaniu koło domów jednorodzinnych – 5 m) i wysypane grysem pobocza po 50-75 cm na stronę. Tylko tyle drogi można pobudować w granicach działek nr 3005/1 i 254. Jej poszerzenie wymagałoby negocjacji z Nadleśnictwem Wronki. Jak one (nie) idą, widzimy po trwającym od ponad 15 lat procesie przejmowania przez gminę dróg dojazdowych do Olszynek i kąpieliska w Wartosławiu. Wartość robót na ul. Cienistej szacuje się na kwotę 234 314,18 zł. I ciekawe, czy na czas budowy kierowcy dojeżdżający do Leśnej Polany dostaną dyspensę od straży leśnej na jeżdżenie przez Hajtkowo i leśną drogą do łącznika z obwodnicą?

Kolejną częścią postępowania jest przebudowa droga wewnętrznej na działce nr 2021/2 we Wronkach. Chodzi o wjazd z ul. Poznańskiej i dziedziniec przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Szerokość wjazdu wyniesie 3,5 m w tym 1 m ciągu dla pieszych. Modernizacja będzie wymagać rozbiórki starej nawierzchni, likwidacji szamba, wykonanie studni rewizyjnej na przyłączach kanalizacyjnych w miejscu istniejącego osadnika. Nowa nawierzchnia będzie ułożona z kostki betonowej. Koszty są ocenione na 134 021,61 zł.

Otwarcie ofert złożonych na pięć części przetargu nastąpi 7 lutego. Kryteriami wyboru będą cena (60% wagi) i warunki gwarancji (40%). Firmy, których przedstawiciele podpiszą umowy na drogi w Dąbrowie, Pile i przy ul. Cienistej dostaną 60 dni na realizację, na dziedziniec przy poradni – 75 dni, a na drogę w Samołężu – 90 dni.

RB

 

Na zdjęciu u góry:

W Dąbrowie inwestycja nie dosięgnie niespełna 80-metrowego – dziurawego i błotnistego – fragmentu drogi po stronie gminy Chrzypsko Wielkie. Trzeba zaczekać, aż tamtejsza Rada Gminy zgodzi się wydać pieniądze na jego utwardzenie

 

W tym przetargu wroniecki ratusz zamawia także modernizację wjazdu i dziedzińca przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ulicy Poznańskiej 42 we Wronkach

 

Większość odcinka planowanego do przebudowy w Pile faktycznie będzie znajdować w granicach administracyjnych Obelzanek

 

Efekt przebudowy tego odcinka ul. Cienistej zapewne będzie rozczarowujący. Szerokość jezdni z kostki betonowej wyniesie 3,5-4 m. Piesi będą musieli dzielić drogę z pojazdami

 

Jadącym w kierunku jeziora w Samołężu dają się we znaki dziury. Miejscowi wypracowali  technikę jazdy „po angielsku”, żeby uniknąć wądołów

Poprzedni
Następny