15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Ekwiwalent dla strażaków

Z sesji Rady Gminy Kaźmierz

            Podczas sesji Rady Gminy Kaźmierz w dniu 27 listopada radni przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Kaźmierz. Uchwała ma związek z ustawą, która weszła w życie na początku 2022 roku.

Uchwała odnosi się nie tylko do strażaków ratowników, ale też do kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych. Rada Gminy Kaźmierz ustaliła wysokość ekwiwalentu pieniężnego w kwocie: 20 zł dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej w przypadkach wyjazdu do działań ratowniczych lub gotowości do wyjazdu; 8 zł za udział w szkoleniu kandydata na strażaka ratownika OSP; 8 zł za uczestnictwo strażaka ratownika w szkoleniu lub ćwiczeniu; 8 zł za pełną godzinę zegarową wypełniania przez strażaka ratownika zadań innych niż wyżej wymienione, w szczególności działaniach edukacyjnych, kontrolnych, zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie gminy Kaźmierz.

Uchwała Rady Gminy Kaźmierz ma związek z ustawą z 17 grudnia 2021 roku (weszła w życie na początku 2022 roku) o ochotniczych strażach pożarnych, zgodnie z którą wysokość ekwiwalentu pieniężnego ustala rada gminy się nie rzadziej niż raz na dwa lata. Zapis ustawy zobowiązuje gminy do cyklicznego ustalania stawek ekwiwalentu. Nowelizacja ustawy, która obowiązuje od 8 września 2023 roku wskazuje, że ekwiwalent otrzymują również kandydat na strażaka ratownika OSP, strażak ratownik osp, który brał udział w działaniach, polegających na zabezpieczaniu obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP określonego w powiatowym planie ratowniczym. Dodatkowo określono, że rada gminy może uregulować wypłatę ekwiwalentu strażakom ratownikom OSP za wykonywanie zadań innych niż wymienione powyżej. Finansowe zabezpieczenie skutków ustalenia stawek ekwiwalentu wg. proponowanych stawek uwzględniono w projekcie wydatków budżetu gminy Kaźmierz na rok 2024.

(sc)

zdjęcie: Ekwiwalent określony w ustawie uwzględnia również kandydatów na strażaków ratowników

Poprzedni
Następny