15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Dyrektor Kruszona wywołuje burzę

Kwaśniewicz: – Celowo poświadczono nieprawdę

„POnuro, smutno, ciemno, PO wolności… (…) POzwolono bez przetargu dzierżawić lokal powiatu! Pierwszy raz najemca powiązany jest z członkiem zarządu. Tak POległa wolność i swoboda gospodarcza, a z nią moralne prawo do obrony przedsiębiorców. Nepotyzm i kolesiostwo PO/KO, zamiast pomocy dla przedsiębiorców!” – tak w marcu komentował Józef Kwaśniewicz decyzję Rady Powiatu Szamotulskiego zezwalającą na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą budynku oficyny zachodniej na terenie Muzeum – Zamek Górków, w której prowadzony jest Gościniec Sanguszko (restauracja i hotel), w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat. Teraz zarzuca zarządowi powiatu i dyrekcji muzeum „poświadczenie nieprawdy” i dopuszczenie się „fałszu intelektualnego”

 

Przypomnijmy – dzierżawca popularnego Sanguszki zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy bez przetargu wskazując, iż otrzymał subwencję z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pracy w związku z brakiem możliwości prowadzenia działalności hotelowo-restauracyjnej w okresie pandemii koronawirusa COVID-19 oraz zobowiązał się do utrzymania miejsc pracy. Bez przedłużenia dzierżawy, nie miał jednak szans na wywiązanie się z podjętych zobowiązań. Prośbę zarząd powiatu uznał za zasadną. Rada również. Kiedy wydawało się, że sprawa jest zamknięta, głos zabrał radny Józef Kwaśniewicz.

 

Pytanie o przychody

Były starosta zwrócił się do obecnej starosty Beaty Hanyżak z prośbą o podanie przychodów z tytułu wynajęcia nieruchomości z Gościńcem Sanguszko w ostatnich trzech latach. Odpowiedź przygotował dyrektor Muzeum – Zamek Górków, Michał Kruszona.

– Muzeum – Zamek Górków miało przychody netto z tytułu dzierżawy budynku na cele gastronomiczno-hotelowe: w roku 2018 – 48 210,96 zł, w roku 2019 – 54 445,42 zł i w roku 2020 – 33 073,83 zł – informuje Kruszona. I dodaje: – Chciałbym zwrócić uwagę, że mimo trwających ograniczeń związanych z pandemią, kwota uzyskana za dzierżawę w roku 2020 była wyjątkowo korzystna dla naszej instytucji. Zaznaczyć również trzeba, że wszelkie koszty utrzymania obiektu pozostały po stronie dzierżawcy.

I gdyby na tym dyrektor MZG swoje wyjaśnienia zakończył, temat dzierżawy Sanguszki pewnie byłby też zakończony. Ale nie zakończył. I rozpętał burzę!

– Jednocześnie informuję, że muzeum mimo złej sytuacji lokalowej, mającej wpływ na magazynowanie obiektów muzealnych, zobligowane zostało przez byłego starostę Józefa Kwaśniewicza do wydzierżawienia pomieszczeń organizacji, której członkiem był były starosta. Przychody netto z tytułu wynajmu pomieszczeń dla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego wynosiły odpowiednio: w roku 2017 – 16,26 zł, w roku 2018 – 16,26 zł i w roku 2019 – 0 zł – podsumował Michał Kruszona.

 

Kwaśniewicz: – Celowo poświadczono nieprawdę

Naturalnie na takie dictum byłego podwładnego Józef Kwaśniewicz nie mógł nie zareagować. Zareagował.

W związku z udzieloną odpowiedzią na złożone przeze mnie, jako radnego Rady Powiatu Szamotulskiego, zapytania, informuję, że w mojej ocenie jej treść zamiast wyłącznie merytorycznej i rzeczowej części dotyczącej, jak przypuszczałem, spadających przychodów z tytułu dzierżawy lokalu Sanguszko, zawiera także część niedopuszczalną – dowodzi Kwaśniewicz.

Można by ją traktować – kontynuuje były starosta – jako groteskę i kolejną manipulację, gdyby nie naruszała moich dóbr osobistych. Jej treść podważa zaufanie do mnie, jako osoby publicznej, jako radnego powiatu szamotulskiego. Jednakże ta odpowiedź została przygotowana z inicjatywy i pod nadzorem osoby uprawnionej, jako funkcjonariusza publicznego, do jej wydania, a które poświadczenie korzysta z domniemania prawdziwości. Odpowiedź ta została wprowadzona na użytek publiczny poprzez publikację na BIP powiatu i jest ogólnie dostępna dla wszystkich. W ten sposób umyślnie i celowo poświadczono nieprawdę i dopuszczono się tzw. fałszu intelektualnego, czyli popełnienia przestępstwa z art. 271 kodeksu karnego. O czym informuję Radosława Łanoszkę, przewodniczącego rady i oczekuję podjęcia niezwłocznych, przewidzianych prawem czynności.

 

Dyrektor się śmieje

Dyrektor Michał Kruszona śmieje się z zarzutów stawianych mu przez byłego szefa.

Uważam, że potwierdziłem prawdę, a fałszerstwo intelektualne? Proszę mi udowodnić! Nie wiem co autor tych słów miał na myśli, może wyjaśni na najbliższej sesji – mówi Kruszona.

Przyznaje, że pytanie Kwaśniewicza dotyczyło wpływów za najem od Gościńca Sanguszko, a nie od bractwa kurkowego, ale jak wyjaśnia: – Wkurzyło mnie to pytanie.

– Miałem świadomość pisząc odpowiedź, że poniekąd stawiam siebie w złym świetle – dodaje. – 16 złotych i 26 groszy rocznego czynszu za najem pomieszczeń bractwu kurkowemu, to, przyznaję, kwota symboliczna. Ale co miałem zrobić, jeśli organ prowadzący tego oczekiwał? Symboliczna kwota wzięła się stąd, że muzeum jako instytucja, która ma osobowość prawną i jest płatnikiem podatku VAT, nie może niczego udostępniać za darmo. W związku z tym pobieraliśmy od bractwa symboliczną złotówkę za miesiąc najmu plus VAT.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Szamotułach wynajmowało od muzeum  budynek tzw. bażanciarni. – Ale pierwotna propozycja była taka – i był to pomysł byłego starosty – że bractwo miało dostać górę spichlerza. Z tego żeśmy się na szczęście wybronili – wyjaśnia Michał Kruszona kulisy najmu muzealnych pomieszczeń.

 

Przewodniczący czeka

         Radosław Łanoszka, przewodniczący Rady Powiatu Szamotulskiego, oczekuje od Józefa Kwaśniewicza doprecyzowania jego oczekiwań.

Na razie wiem, że radny Kwaśniewicz jest niezadowolony z odpowiedzi jakiej udzielił mu dyrektor Kruszona. Oczywiście przysługuje radnemu prawo żądania od dyrektora muzeum uzupełnienia czy doprecyzowania odpowiedzi. Oczekuję w tej chwili na pismo od Józefa Kwaśniewicza, w którym dokładnie wyjaśni czego oczekuje, wskaże na tę część odpowiedzi dyrektora Kruszony, która go nie zadowala, wymaga uszczegółowienia. Wtedy będę mógł podjąć dalsze kroki, na przykład wystąpić do dyrektora czy zarządu powiatu o dodatkowe informacje – mówi Łanoszka.

Już w najbliższą środę rada powiatu zbierze się na sesji. Temat wynajmu Gościńca Sanguszko z pewnością po raz kolejny będzie zaprzątać uwagę radnych.

(mal)

 

 

  – Uważam, że potwierdziłem prawdę. A fałszerstwo intelektualne? Proszę mi udowodnić! – mówi Michał Kruszona

Poprzedni
Następny