15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Dożynki największym wydarzeniem kadencji

W Dębinie wybrano sołtysa

            W gminie Pniewy rozpoczął się cykl zebrań wiejskich, w których mieszkańcy wiosek wybierają sołtysa i radę sołecką na kolejną, pięcioletnią kadencję. Inauguracja spotkań z mieszkańcami sołectw miała miejsce 8 stycznia w Dębinie.

W cieniu wyborów sołeckich prowadzona będzie kampania przed wyborami samorządowymi. To już było wyczuwalne podczas zebrania w Dębinie. Oprócz 55 mieszkańców sołectwa obecnych było dwóch kandydatów na burmistrza (w tym obecny włodarz), dwóch radnych powiatu szamotulskiego i czterech radnych gminy Pniewy.

Kwintesencją zebrania było jednak wybranie władz sołectwa na następną kadencję, poprzedzone wysłuchaniem sprawozdania sołtysa Wiolety Kiedy. W okresie sprawozdawczym rada sołecka w składzie: Wioleta Kieda, Teresa Florek, Paulina Konieczna, Jarosław Zberus spotykała się sześciokrotnie. Tematami spotkań były sprawy bieżące sołectwa, utrzymanie dróg i chodników, sprawa nielegalnego składowania śmieci oraz organizacji wydarzeń aktywizujących mieszkańców sołectwa. W tym samym okresie odbyły się cztery ogólne zebrania w sołectwie, w tym ubiegłoroczne, dotyczące pierwszego w historii funduszu sołeckiego.

Wioleta Kieda informowała w swoim sprawozdaniu, że w minionej kadencji uczestniczyła między innymi w spotkaniu organizowanym przez starostwo powiatowe, dotyczące zamknięcia przychodni lekarza rodzinnego w Otorowie, w spotkaniu dotyczącym diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej gminy Pniewy w zakresie usług społecznych. Pani sołtys uczestniczyła także w konferencji na temat rozliczania i pozyskiwania środków zewnętrznych dla sołectwa.


Wioleta Kieda została ponownie sołtysem Dębiny


Dzięki współpracy ze strażą miejską i policją ukróciłam proceder nielegalnego składowania śmieci niewiadomego pochodzenia w Dębinie. Sprawa trafiła do prokuratury. Interweniowałam w sprawie pozarywanych studzienek na terenie naszej wsi, prowadziłam rozmowy i kierowałam wnioski do Zarządu Dróg Powiatowych o usunięcie i poprzycinanie drzew w ciągu drogi powiatowej Przystanki-Koźle oraz Otorowo-Dębina, dzięki współpracy z urzędem miejskim, w Dębinie zostały usunięte dwa dzikie wysypiska śmieci, mieszczące się na terenie pałacu, w Buszewku zostało zamontowane lustro drogowe poprawiające widoczność i bezpieczeństwo na drodze, skierowałam również wniosek do Enea Operator o wymianę dwóch przyłączy napowietrznych w celu poprawy jakości dostarczanej energii. Prace zostały przeprowadzone w pierwszej połowie 2023 roku – informowała Wioleta Kieda.

Sołtys Dębiny zwróciła uwagę także na wydarzenia, które odbywały się w sołectwie.

Braliśmy udział lub inicjowaliśmy liczne akcje aktywizujące i integrujące mieszkańców. Imprezy odbywające się cyklicznie w ostatnich latach to: zajęcia świetlicowe z dziećmi, spotkania bożonarodzeniowe i mikołajkowe, dzień kobiet, zajączek, baliki dla dzieci, piernikowanie, ogniska integracyjne, festyny rodzinno-charytatywne. Organizowaliśmy również takie akcje jak zbiórka żywności oraz różnych innych artykułów dla naszych sąsiadów Ukrainy, zbiórkę karmy dla schroniska w Przyborówku, zorganizowaliśmy dwie wycieczki (Licheń i Międzyzdroje) – wspominała Wioleta Kieda.

Mieszkańcy sołectwa nie tylko rozrywce się oddawali. Wspólnie wykonali i zamontowali kosze na śmieci, nawieźli ziemię przy placu zabaw, nasadzili rośliny, odmalowali przystanek autobusowy w Buszewku, odmalowali płot przy placu zabaw w Dębinie. W omawianym okresie odbyły się trzy duże akcje sprzątania wsi. Wioleta Kieda wspomniała o największej imprezie, która w minionej kadencji odbyła się w Dębinie – Dożynkach Gminnych w roku 2021, a także o udziale mieszkańców w spartakiadzie sołectw, międzypokoleniowych igrzyskach przyjaźni, międzypokoleniowych warsztatach organizowanych przez pniewskie amazonki.

Braliśmy również udział w jarmarku bożonarodzeniowym, na którym sprzedawałyśmy ozdoby ręcznie robione na zajęciach świetlicowych. Z wypracowanych środków zakupiliśmy napoje i słodycze dla dzieci uczestniczących regularnie w zajęciach – informowała Wioleta Kieda. Sołtys Dębiny mówiła też o inwestycjach. – Dzięki uprzejmości i pomocy burmistrza Jarosława Przewoźnego, przewodniczącego rady miejskiej, radnych gminy Pniewy oraz pracowników urzędu udało się nam również zrobić duże rzeczy – remont świetlicy wiejskiej, dzięki któremu mamy godne miejsce, w którym możemy się spotykać. Jest to dla nas bardzo ważne. Zakupiliśmy również kosę spalinową, która służy nam do dbania o naszą małą ojczyznę. Opracowaliśmy strategię rozwoju naszego sołectwa, przystąpiliśmy do Wielkopolskiego Programu Odnowy Wsi, ułożyliśmy chodnik prowadzący na plac zabaw, doposażyliśmy plac zabaw w Dębinie w piaskownicę, zamontowaliśmy płot przy placu zabaw, dla bezpieczeństwa dzieci. Utwardziliśmy drogę w Buszewku frezowanym asfaltem, poprawiając jej stan techniczny – mówiła Wioleta Kieda.

Na zakończenie swojego wystąpienia sołtys Dębiny dziękowała mieszkańcom za wsparcie, za pomysły, bezinteresowne zaangażowanie, za to, że tworzą wspaniałą, coraz bardziej zintegrowaną społeczność.

Po wysłuchaniu sprawozdania mieszkańcy nie wnieśli uwag do działalności sołtysa i rady sołeckiej. W kolejnym punkcie obrad przystąpiono do wyborów sołtysa. Wioleta Kieda była jedyną kandydatką, zgłoszoną przez mieszkańców. Z 263 mieszkańców Dębiny, Buszewka i Szymanowa, uprawnionych do głosowania, w zebraniu udział wzięło 55. Wioleta Kieda otrzymała poparcie 51 osób, cztery sprzeciwiły się jej reelekcji. W kolejnym punkcie wybrano pozostałych członków rady sołeckiej. Wybrana sołtys zaapelowała, by do rady sołeckiej zgłaszały się osoby, które rzeczywiście chcą pracować, a nie być tylko figurantami. Z grona siedmiorga kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców, największe poparcie uzyskali: Beata Światłowska, Zbigniew Nowak i Jarosław Zberus.

Obecny na zebraniu burmistrz gminy Jarosław Przewoźny pogratulował zwycięzcom wyborów. W wolnych głosach mówił o sytuacji gminy zarówno w kontekście finansowym jak i społecznym. Zwrócił uwagę na coraz większe potrzeby wsparcia psychicznego, przede wszystkim młodego pokolenia.

Sławomir Chamczyk

 

 

Zdjęcie u góry: W wyborach sołtysa udział wzięło 55 mieszkańców sołectwa

Poprzedni
Następny