15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Dom pomocy w budynku parafii

Przygotowania do uruchomienia nowej placówki

            Gmina Pniewy, w drodze postępowania przetargowego wybrała wykonawcę zadania polegającego na remoncie części budynku powstającego rodzinnego domu pomocy. Nowa instytucja pomocy społecznej będzie mieścić się w budynku parafii św. Jana Chrzciciela przy ul. Turowskiej.

Obiekt będzie przeznaczony na prowadzenie działalności w formie placówki całodobowej zapewniającej opiekę osobom starszym i niesamodzielnym, adekwatnie do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac remontowych na parterze i pierwszym piętrze budynku o łącznej powierzchni użytkowej 292,80 m kw wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu pod budowę windy zewnętrznej. Zadanie wykona Firma Strzelecki ZHU z Pniew, za kwotę 378 000 zł. Wykonawca udzieli siedmioletniej gwarancji.

24 lutego radni Rady Miejskiej Pniewy wyrazili zgodę na zawarcie umowy najmu nieruchomości z parafią św. Jana Chrzciciela w Pniewach. Część budynku będzie wykorzystana na zadania z zakresu pomocy społecznej. Gmina Pniewy podjęła decyzję o przystąpieniu do Programu Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy organizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Celem projektu jest utworzenie Rodzinnego Domu Pomocy na terenie gminy Pniewy będącego wsparciem dla osób chorych i wymagających rehabilitacji oraz stałej opieki medycznej.

Forma usług opiekuńczych w postaci rodzinnego domu pomocy jest ogniwem pośrednim w systemie pomocy społecznej pomiędzy usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania, a całodobową placówką specjalistycznego wsparcia, jaką jest dom pomocy społecznej. Biorąc pod uwagę procesy demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa istnieje potrzeba rozwoju rodzinnych form wsparcia dla osób, które wymagają szerokiego zakresu usług opiekuńczych, ale jednocześnie nie wymagają jeszcze umieszczenia w domu pomocy społecznej. Taką  pośrednią formą wsparcia osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, świadczącą zarówno usługi bytowe jak i opiekuńcze na poziomie określonego standardu, są rodzinne domy pomocy. Rodzinne domy pomocy mogą stanowić alternatywę dla domów pomocy społecznej – jako forma pomocy osobom w podeszłym wieku lub osobom z niepełnosprawnościami. Jako kameralne placówki przeznaczone dla nie więcej niż ośmiu osób wpisują się w realizowanie idei deinstytucjonalizacji usług pomocy społecznej.

(sc)

Zdjęcie: Rodzinny dom pomocy będzie mieścił się w budynku parafii św. Jana Chrzciciela

Poprzedni
Następny