15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Dokumentacja ma być gotowa w 2024 r.

Ważny krok ku obwodnicy Szamotuł

27 lipca Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184” w części od Piaskowa do Gaju Małego.

Siostrzane postępowanie na dokumentację obwodnicy między Gałowem a Piaskowem wygrało w maju 2022 r. poznańskie biuro SMP Projektanci Sp. z o.o. sp.k., które zaproponowało cenę 718 320 zł.

Podstawą dla opracowania dokumentacji odcinka Piaskowo – Gaj Mały jest koncepcja poznańskiego Biura Projektów „Trasa” Sp. z o.o. z marca 2022 r. Z trzech propozycji przebiegu obwodnicy wybrano najdłuższy wariant o długości 12,4 km. Według prognoz trasa miałaby w 2033 r. prowadzić ruch 7500-10750 pojazdów na dobę, zależnie od odcinka.

Podobnie jak dla odcinka Gałowo – Piaskowo zaplanowano szerokość jezdni 7 m i poboczy po 1,5 m na stronę. Przyjęto kategorię ruchu KR5 stosowaną na drogach krajowych. Powstać ma także 9 odcinków równoległych jezdni serwisowych o szerokości 3,5 m i kategorii ruchu KR2, z 25-metrowymi mijankami o szerokości 5 m.

Nad linią kolejową nr 351 przewidziano wiadukt-estakadę o całkowitej długości 225 metrów z przestrzenią nie tylko dla torów, ale i gruntowej drogi gminnej 258043P, zapewniającej dojazd do łąk nad Kanałem Przybrodzkim. Gdy przyjrzeć się schematycznej mapie, to dojdziemy do wniosku, że autor koncepcji nie miał świadomości, iż ta droga nie łączy już Piaskowa z Baborówkiem. Kiedyś na przedłużeniu ul. Leśnej w Baborówku faktycznie istniał przejazd kolejowy, ale dziś pozostały po nim tylko wspomnienia. Tory przecinają drogę.

Rzekę Samę w Grabowcu obwodnica przekroczy mostem o długości 80 metrów. Koncepcja obwodnicy zakłada budowę kilkunastu przepustów i sześciu przejść pod jezdnią dla zwierząt – jednego dla płazów (przekrój 1 x 0,75 m), trzech dla małych zwierząt (2,5 x 1,5 m) i jednego dla średnich (10 x 3,5 m).

Obwodnica będzie łączyć się za pomocą rond z drogami wojewódzkimi nr 184, 187 i 185. Zaprojektowano także skrzyżowania z drogą powiatową nr 1858P Kępa – Baborówko w lesie, z ulicą Gąsawską w Gąsawach (nr 1857P) między domami o numerach 83 i 89, z drogą Szamotuły – Piotrkówko (nr 1848P) na północ od wysypiska śmieci i z drogą gminną Grabowiec – Twardowo.

Trasa przetnie (bez możliwości przejazdu) ulicę Odległą na północno-wschodnich przedmieściach Szamotuł, Figową i Jeżynową w Gąsawach, drogę gruntową nr 258020P Mutowo – Ludwikowo, kolejne trzy drogi śródpolne koło Mutowa (nr 78163669, 258025P i 258032P), dwie drogi śródpolne Szczuczyn – Kobylniki (nr 246514P i 258030P) i drogę Grabowiec – Kobylniki (nr 78170797). Tu warto jednak dodać, że drogi nr 78170797 i 258030P uzyskają połączenie z asfaltową szosą Grabowiec – Twardowo za pomocą jezdni serwisowej.

W śladzie projektowanej obwodnicy doliczono się 21 zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych z pozostałościami osadnictwa pradziejowego i średniowiecznego, więc podczas budowy mogą zdarzyć się historyczne niespodzianki.

Niestety, osobom dojeżdżającym z Wronek do pracy w okolicy Poznania, trudno będzie dostać się na obwodnicę. Wszystko przez jej planowane połączenie z drogą wojewódzką nr 185, na zakręcie na północ od Gaju Małego. Pojazdy jadące nieoficjalną „autostradą powiatową” (Wronki) Nowa Wieś – Pęckowo – Gaj Mały (Szamotuły) będą musiały kluczyć przez Karolin i Gaj Mały, żeby wjechać na obwodnicę. Nie pojadą przez Piotrowo i Obrzycko, bo wymaga to nadłożenia 2-6 km, zależnie z której strony Wronek wyruszamy.

Termin składania ofert minie 28 sierpnia 2022 r. Kryteriami wyboru projektanta będą cena (60% wagi), okres udzielonej rękojmi (20%) i wartość techniczna (20%). Zwycięzca otrzyma 600 dni na realizację, co oznacza, że dokumentacja powinna być gotowa wiosną 2024 r. Dopiero wtedy można będzie ogłaszać przetarg na budowę.

RB

Na zdjęciu:

Fragment poglądowej mapy z Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich pokazuje wybrany wariant obwodnicy między Piaskowem a Gajem Małym

(fot. WZDW)

Poprzedni
Następny