15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Co z padliną na drogach?

„Gazeta” pyta, urzędnicy odpowiadają

Co z padliną na drogach?

Nierzadkim obrazem przy i na naszych drogach są zwierzęce zwłoki, także dzików. Zwierzęta, które najczęściej giną w wyniku kolizji z pojazdami, nie zawsze są szybko usuwane.

„Gazeta” poprosiła urzędy gmin w powiecie szamotulskim o informacje, w jaki sposób poszczególne samorządy radzą sobie m.in. z padłymi dzikami? Jakie są procedury w tym obszarze? Gdzie mieszkańcy danej gminy mają się zwrócić, zatelefonować, napisać – by zgłosić lokalizację padłych zwierząt (nie tylko dzików, ale i saren, lisów, psów, kotów itd.)?

Wronki i Obrzycko

– W związku z aktualną sytuacją po odnalezieniu padłego dzika zdarzenie zgłaszane jest Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, który pobiera próbkę w celu przebadania jej pod kątem ASF (afrykańskiego pomoru świń – red.). Następnie dzik odbierany jest przez firmę, która zajmuje się jego utylizacją. Znalezienie padłego dzika można zgłosić do Straży Miejskiej (tel. 67 254 03 33 – red.) lub bezpośrednio do Powiatowego Lekarza Weterynarii. W przypadku, gdy sytuacja dotyczy mniejszych zwierząt, poszkodowanych na przykład w zdarzeniach drogowych, ich zwłoki są transportowane na teren Przedsiębiorstwa Komunalnego we Wronkach, skąd odbiera je firma zajmująca się utylizacją na zlecenie Gminy Wronki – odpowiedział nam Tobiasz Chożalski, inspektor ds. komunikacji społecznej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wronkach.

– Za utylizację zwierząt padłych w wyniku zdarzeń drogowych odpowiada zarządca danej drogi, czyli odpowiednio: Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach (droga wojewódzka), Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach (drogi powiatowe) oraz Urząd Gminy Obrzycko (wszystkie drogi gminne) – oznajmił nam sekretarz gminy Obrzycko, Paweł Mordal. – Informację o padłym zwierzęciu prosimy przekazywać bezpośrednio do właściwego zarządcy drogi, a w przypadku, jeżeli nie jesteśmy pewni, kto nim jest, to można oczywiście zawiadomić Urząd Gminy Obrzycko (tel. nr 61 29 13 065, wew. 212). W przypadku dnia wolnego lub poza godzinami pracy urzędu można powiadomić dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach. W takim przypadku Policja skontaktuje się z odpowiednim zarządcą drogi.

– Miasto Obrzycko posiada umowę z Fundacją „Zawsze Razem” (z siedzibą ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka), która po zgłoszeniu telefonicznym odbiera wszystkie padłe zwierzęta uczestniczące w zdarzeniach drogowych. W przypadku lokalizacji padłych zwierząt mieszkańcy mogą zgłosić takie miejsca w Urzędzie Miasta, telefonicznie w godzinach urzędowania – w innych sytuacjach mieszkańcy zgłoszenia powinni dokonywać na Policji – powiedziała nam sekretarz miasta Magdalena Cieciora.

Szamotuły, Kaźmierz, Ostroróg

– Mieszkańcy miasta i gminy Szamotuły mogą zgłaszać lokalizację padłych zwierząt do Wydziału Ekologii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły (tel. 61 29 27 501 lub 61 29 27 534). Wydział Ekologii i Ochrony Środowiska przyjmuje także zgłoszenia za pośrednictwem Policji i Straży Miejskiej. Utylizacją padłych zwierząt zajmują się specjalistyczne firmy współpracujące z samorządem – poinformował „Gazetę” Tomasz Grabowski z Wydziału Promocji, Komunikacji i Współpracy Zagranicznej UMiG Szamotuły.

Marek Jakubowski z Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Kaźmierzu powiedział nam, że „padłe w wyniku kolizji z pojazdami zwierzęta znajdujące się z pasie drogowym usuwa właściwy administrator drogi”.

– A więc z dróg gminnych – Gmina Kaźmierz, z dróg powiatowych – Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, z drogi wojewódzkiej nr 306 Lipnica–Buk przebiegającej przez Wierzchaczewo i Pólko – Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z pasa drogowego drogi krajowej nr 92 Poznań-Pniewy – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – wskazał Jakubowski. – Informacje o zwierzęciu po kolizji zgłaszane są zwykle do Urzędu Gminy lub do Policji, po czym powiadomienie przekazywane jest właściwemu administratorowi drogi. Firma utylizacyjna po otrzymaniu zlecenia od administratora drogi odbiera padlinę obciążając kosztami właściwego administratora zgłaszającego potrzebę odbioru padliny. W przypadku dzików odbiór przez firmę utylizacyjną poprzedzony jest pobraniem przez Powiatową Inspekcję Weterynaryjną prób z uwagi na ryzyko przenoszenia przez dziki afrykańskiego pomoru świń (ASF).

– Informacje o przypadkach martwych zwierząt (nie tylko dzików) zgłaszane są przez mieszkańców i kierowców bezpośrednio do urzędu lub za pośrednictwem Policji. W przypadku zgłaszania bardzo prosimy o precyzyjne określenie lokalizacji padliny (miejscowość, która droga lub ulica, prawa czy lewa strona albo charakterystyczne miejsce). Ułatwia to dalsze działania nam, firmie utylizacyjnej, a w przypadku dzików również Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej – tłumaczył przedstawiciel UG w Kaźmierzu.

– Gmina Ostroróg z problemem padłych zwierząt postępuje w następujący sposób. Po otrzymaniu zgłoszenia, że przy drodze leży padły dzik, zgłaszamy to do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szamotułach w celu dokonania odpowiedniego badania. Po otrzymaniu potwierdzenia pobrania próbki zwierzęcia do badania gmina zgłasza odbiór zwierzęcia do firmy Struga SA z siedzibą w Jezuickiej Strudze. Zgłoszenia dotyczące padłych zwierząt mieszkańcy dokonują do Urzędu Miasta i Gminy w Ostrorogu – poinformowała nas Agnieszka Cembrowicz z Urzędu Miasta i Gminy w Ostrorogu.

 

FOTO: Mieszkańcy miasta i gminy Szamotuły mogą zgłaszać lokalizację padłych zwierząt do Wydziału Ekologii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły (tel. 61 29 27 501 lub 61 29 27 534)

 

Poprzedni
Następny