15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Będzie wyrównanie

RIO upomniała się o wójta

Mimo okresu letniego wypoczynku, 8 sierpnia na sesji Rady Gminy Duszniki zebrali się duszniccy radni. Jednym z tematów była kwestia wynagrodzenia wójta gminy.

W 2021 roku, w związku ze zmianą ustawy o pracownikach samorządowych, wprowadzającą głównie zmiany dotyczące wynagradzania pracowników samorządowych, Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Duszniki. Uchwała zmieniała wynagrodzenie wójta od dnia 1 listopada 2021 roku. Było to podyktowane różnicami w interpretacji zmienionych przepisów prawnych i przede wszystkim dbałością o przestrzeganie nadrzędnej zasady finansów publicznych, która dotyczy aspektu dokonywania wydatków publicznych. Wszystkie wydatki publiczne muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi i mieć w nich swoje uzasadnienie.

Tymczasem w wyniku kontroli kompleksowej gospodarki finansowej za rok 2021 dokonanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu i dokonanej kontroli w zakresie wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy Duszniki okazało się, iż wysokość wynagrodzenia wójta powinna zostać wyrównana za okres od 1 sierpnia do 31 października 2021 roku. W wystąpieniu pokontrolnym w sformułowanych zaleceniach znalazł się punkt mówiący o podjęciu działań zmierzających do uregulowania i wyrównania wójtowi wynagrodzenia za okres od sierpnia do października 2021 roku. Stosowną uchwałę w tej sprawie radni przyjęli na sesji w dniu 8 sierpnia.

(sc)

Zdjęcie: Wójt Roman Boguś otrzyma zaległe wynagrodzenie, należące się w roku 2021

Poprzedni
Następny