15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Kryzys psychiczny, stypendia, autobusy i pomoc Ukraińcom

Przegrał samorząd, a wygrywają układy polityczne”. W Pniewach podsumowano ubiegły rok

            – Na pewno przegrał samorząd, a wygrywają układy polityczne. Gdzie tu jest interes gminy, a gdzie jest polityka i to ta partyjna? (…) W radzie powiatu zadziałał układ partyjny – komentował Jarosław Przewoźny politykę powiatu zdominowanego przez Koalicję Obywatelską na sesji Rady Miejskiej Pniew 20 czerwca. Tego dnia rada  udzieliła burmistrzowi wotum zaufania oraz absolutorium za rok 2022.

Głównymi zagadnieniami sesji było przyjęcie „Raportu o stanie Gminy Pniewy za rok 2022” oraz rozpatrzenie sprawozdania finansowego i udzielenie absolutorium za rok 2022.

Rok niesztampowych wyzwań

Słowo wstępne do głównych tematów sesji wygłosił burmistrz Jarosław Przewoźny. Burmistrz nawiązał w swoim wystąpieniu do sytuacji w całym kraju, wywołanej wojną na Ukrainie.

– Był to rok bardzo dynamiczny i pełen wyzwań niesztampowych. Na początku roku mierzyliśmy się jeszcze z pandemią. Potem wybuch wojny. Jedno i drugie wydarzenie napawało wieloma zagrożeniami, że będą problemy gospodarcze, że będziemy tracili miejsca pracy. To wszystko było jak najbardziej realne. Potem dotarli do nas uchodźcy i wszystkie wyzwania z tym związane. Konsekwencją tych wydarzeń był gwałtowny wzrost inflacji, a co za tym idzie wzrost cen wszystkim artykułów. Pamiętacie państwo, jak rozważano czy gasić światła na ulicach? Ja uważałem, że światła nie należy gasić, ze względu na bezpieczeństwo. Uważam, że to była dobra decyzja. Gwałtowny cen energii oraz paliw rzutował na cen usług. Mieliśmy przed sobą przetargi i inwestycje w trakcie realizacji. Gdyby tak mocno poddać się temu czarnowidztwu, to można by mieć problemy nawet natury psychicznej – wspominał burmistrz Jarosław Przewoźny.

Sztucznych nagród nie chcemy

Burmistrz Pniew zwrócił uwagę na kryzys zdrowia psychicznego, spowodowany wydarzeniami z ostatnich lat. Wymienił także spektakularne – jego zdaniem – nowości w gminie. – Zauważalny i odczuwalny kryzys społeczny, mający swoje źródło w stanach psychicznych całej populacji. Wyzwanie, które przerasta wszelką dotychczasową skalę i to dotyczy zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Początki schłodzenia inwestycji rynku mieszkaniowego czy też dostosowanie swoich inwestycji rozwoju miasta, ale też groźba pewnej zapaści. Był to trudny rok pod tym względem. Ale był to też rok pewnych spektakularnych  nowości w gminie np. program ochrony zdrowia psychicznego, czyli dbałość o zdrowie mieszkańców, zanim dojdzie do problemów, kiedy to już zwykłe spotkanie z psychologiem nie wystarczy. Po raz pierwszy w ubiegłym roku wdrożyliśmy program wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. Publiczny transport zbiorowy – dziesięć linii autobusowych, które funkcjonują do dzisiaj, z dofinansowaniem. Ograniczyliśmy wzrost wydatków na ten cel, dzięki dofinansowaniu. Należy też zwrócić uwagę na dostępność świadczonych usług oraz oddanie do użytku nowego obiektu Biblioteki Publicznej Centrum Kultury – podkreślał Jarosław Przewoźny.

Burmistrz Pniew chwalił za wszystkie sukcesy gminy jej pracowników. – To wszystko można zrobić, pod warunkiem, że jest dobry zespół. Uważam, że zespół nasz jest najlepszy z dotychczasowych, jakie mieliśmy. Jest wiele osób oddanych. Ocena pracy tego zespołu, to doroczne nagrody. Jest wiele konkursów, certyfikatów, za które gminy płacą i otrzymują różne tytuły. My do takich konkursów nie przystępujemy. Uważam, że to jest sztuczne. A mimo wszystko otrzymujemy nagrody. Najistotniejsze w tym wszystkim jest tworzenie wspólnoty. Jeśli chodzi o sprawy finansowe, które są podstawą tych wszystkich działań jest spadek dochodów gmin i zwiększenie kosztów. Nasz sukces finansowy polega na tym, że oprócz dużej ofensywy inwestycyjnej, zmniejszyliśmy zobowiązania. Bez środków zewnętrznych, ubiegłoroczne inwestycji nie wyglądałyby tak, jak wyglądają. Za tym stoi cały sztab ludzi – zaznaczał burmistrz.

Główne założenia raportu o stanie gminy przedstawiła sekretarz gminy Justyna Chamczyk.

Raport o stanie gminy Pniewy za rok 2022 jest dokumentem przygotowanym we współpracy wielu osób, w tym dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych, prezesów spółek gminnych oraz pracowników Urzędu Miejskiego Pniewy, za co jako koordynator przygotowania raportu bardzo wszystkim z osobna dziękuję. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, a w szczególności realizację polityk, programów, strategii czy uchwał rady miejskiej. Raport przedstawia szerszy aspekt zadań i działań podejmowanych w gminie Pniewy. Raport o stanie gminy jest oceną działań samorządu w roku ubiegłym, a jednocześnie analizą osiągniętych celów, efektów i rezultatów pracy – przedstawiała Justyna Chamczyk.

Wygrywają układy polityczne

Jako pierwszy w dyskusji nad raportem udział wziął radny Jacek Piechocki.

Pani sekretarz, moje uznanie. Bardzo obszerny raport, będzie na pewno służył przez wiele lat. W raporcie gmina wygląda imponująco. Ostatni raz w tej kadencji będziemy głosować nad wotum zaufania dla burmistrza. Wynik głosowania jest efektem wewnętrznego przekonania każdego z radnych. Ja pozwolę się odnieść do kilku spraw, które trwają dość długo w naszej gminie, ale mają wpływ na to, jak gmina jest przeze mnie odbierana. Sposób w jaki prowadzi się od czterech lat sprawę naprawy instalacji fotowoltaicznej. W sposób przewlekły, w mojej ocenie nieskuteczny. Sposób, w jaki prowadzona jest polityka informacyjna skierowana do radnych i mieszkańców. Nie zawsze jest to idealne. Jako przykład podam sposób, w jaki informowano rodziców uczniów szkoły podstawowej w sprawie wyłączenia z użytkowania szkoły. Informacje zupełnie sprzeczne z tymi, które ja otrzymywałem. Burmistrz chętnie informował radnych o procesie, jaki został wytoczony powiatowi szamotulskiemu, ale już nie dostaliśmy informacji o tym, że proces ten został przegrany. Sposób, w jaki prowadzono sprawę funduszu sołeckiego w gminie. Przez lata wprowadzano sołtysów w błąd podczas szkoleń. Nie przekazywano im informacji co do istoty funduszy, ani ich stosowania. Problem polega na tym, że w ten sam sposób została potraktowana rada, gdyż opierała się na głosach sołtysów. Ja osobiście straciłem zaufanie do burmistrza i nie udzielę w tym roku wotum zaufania – zapowiedział radny Jacek Piechocki.

Wątpliwości opozycyjnego radnego próbował rozwiać burmistrz Jarosław Przewoźny.

Pańskie odczucia są pańskimi odczuciami, nie mam zamiaru z nimi konkurować czy dyskutować. Niedoróbki, usterki zostały skutecznie wyegzekwowane od wykonawcy. Udało nam się zachować gwarancję, mimo różnych prowokacji. Obowiązek zainstalowania wyłączników przeciwpożarowych powstał po zakończeniu tej inwestycji. Informacje na bieżąco rada rodziców otrzymywała – w ten sposób burmistrz Jarosław Przewoźny odniósł się do sprawy instalacji fotowoltaicznej na budynku pniewskiej szkoły podstawowej. W dalszej części burmistrz odnosił się do sprawy na linii gmina-powiat, dotyczącej likwidacji stanowiska pracy radcy prawnego w urzędzie.

Proces, o którym pan mówi – wystąpiliśmy do powiatu po dwóch wygranych procesach. Chodziło o likwidację stanowiska pracy w urzędzie miejskim i przekroczenie przez samorząd powiatowy swoich kompetencji. O czym dwukrotnie sądy, najpierw WSA, potem NSA to potwierdził. Trudno tu mówić o przegranej. Wygraliśmy obydwa podstawowe procesy. Burmistrz miał prawo zlikwidować stanowisko pracy, a co za tym idzie – zwolnić pracownika, które to miejsce zajmuje. Jednak samorząd powiatowy przez 25 miesięcy przeciągał ten proces, wchodząc w zakres burmistrza gminy i doprowadzając do tego, że pracownik ów nabył prawa do ochrony przedemerytalnej. Gmina ponosi z tego tytułu koszty, które zostały spowodowane przez samorząd powiatowy. Jesteśmy po sprawie przed sądem okręgowym. Jestem przekonany, że na tym się nie skończy, bo sąd okręgowy tak naprawdę nie rozpatrywał meritum sprawy. 25 miesięcy wypowiadał się powiat. Pytanie, czy tak powinno być między samorządami? To jest sprawa, która jeszcze nie ma końca. Trudno mówić o przegranym. Na pewno przegrał samorząd, a wygrywają układy polityczne. Gdzie tu jest interes gminy, a gdzie jest polityka i to ta partyjna? O czym zresztą zwracali uwagę radni powiatowi z tzw. opozycji, przy pierwszej decyzji. Ci radni są na tej sami. Zwracali uwagę, że rada powiatu wchodzi w kompetencje burmistrza. Jeżeli tak ma być, że samorząd samorządowi robi koszty, wchodząc w nie swoje kompetencje, to ta samorządność idzie nie w tą stronę. Politykę trzeba zostawić za drzwiami. Politykę, która różni ludzi i niczego dobrego nie powoduje. A w radzie powiatu zadziałał układ partyjny – odpowiadał burmistrz Jarosław Przewoźny w sprawie kolejnego pytania radnego Piechockiego.

Burmistrz gminy odpowiadał także w kwestii funduszu sołeckiego i szkoleń sołtysów. – Jeżeli pan zarzuca, że wykładowca WOKISS-u (Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych – przyp. red.) jest osobą, która wprowadza w błąd sołtysów i samorządowców, to nie wiem, kogo należałoby zapraszać do przedstawiania tych tematów. Bierzemy wykładowcę z „górnej półki”. Słyszę od sołtysów, co pan im przedstawia. Twierdzenie, że fundusz sołecki można przeznaczać na co się chcę, jest tylko półprawdą – odpowiadał burmistrz Przewoźny.

– Nie odnosiłem się do znakomitego prowadzącego szkolenie w sprawie funduszu sołeckiego. Problem w tym, że na tym szkoleniu obecny był pan i pański zastępca. Byłem na tym szkoleniu w ubiegłym roku i pamiętam co panowie mówili. Sołtysi prosili, aby na szkoleniu w tym roku nie byli obecni pracownicy urzędu. Efekt jest taki, że mamy fundusz sołecki. Panie burmistrzu, nigdy nie mówiłem, że fundusz sołecki można wydać na co się chce – odpowiadał ad vocem radny Jacek Piechocki.

Klęska naszego pokolenia

Radny Paweł Prętki pytał burmistrza z którego z tych zadań zrealizowanych w roku 2022 jest pan najbardziej zadowolony, a których się nie udało.

Zdecydowanym sukcesem jest to, że poradziliśmy sobie z napływem mieszkańców Ukrainy. To było największym wyzwaniem ubiegłego roku, być może większym, niż duże inwestycje. To było wielkie wyzwanie społeczne, żeby nie doprowadzić do konfliktów społecznych. Porażka – to, co się działo z rowerami, to co się stało z naszymi toaletami, z naszym majątkiem. To, co się dzieje w głowach młodych ludzi. Jeżeli nad tym nie zapanujemy, to w przyszłości będzie klęska. W przyszłości tutaj będą musieli usiąść, a oni nie potrafią wziąć odpowiedzialności za rower. Uważam to za klęskę całego naszego pokolenia. To, że młody człowiek odchodami maluje toaletę, ścianę toalety, to pokazuje owoc złej pracy z tym człowiekiem. Pokazywanie mu negatywnych rozwiązań, niezadowolenia ze wszystkiego. Tu jest źródło. Problem zaczyna się w momencie, kiedy nie zauważamy piękna i dobra. Zaczynamy wszystko krytykować, negować. A to już oznacza, że jesteśmy w depresji – grzmiał Jarosław Przewoźny.

W dyskusji nad raportem o stanie gminy wzięli udział także inni radni. Teresa Smorawska uważa, że rok, choć był trudny, to można uznać za satysfakcjonujący. – Nie ma nigdy tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Pomimo tak ciężkich sytuacji, jakie nas dotknęły, jak wojna, a wcześniej pandemia, można nauczyć się w tych ciężkich czasach współpracy. Odbieram ten rok bardzo pozytywnie. Pniewy bardzo się zmieniły, na korzyść – podsumowała radna Teresa Smorawska.

Z kolei radna Jolanta Graś odniosła się do dyskusji na temat funduszy sołeckich. – Gratuluję wszystkim sukcesów, które w roku 2022 osiągnęli. Jako sołtys nie czuję się oszukana. Decyzja była trudna, bo wymagała od sołtysów i rad sołeckich dużo pracy. To nie jest efekt wypaczania, oszustwa, tylko zastanawiania się czy to się sprawdzi. Zawsze było duże zrozumienie sołtysów, którzy czuli się odpowiedzialni za całą gminę – mówiła Jolanta Graś.

Radny Mateusz Kajzderski ocenił najważniejsze aspekty z punktu widzenia mieszkańca gminy: – Z perspektywy mieszkańca gminy interesuje go infrastruktura miejska, czystość i porządek miasta, edukacja jego dzieci, dostęp do usług medycznych ewentualnie rozrywka, sport. We wszystkich tych aspektach nasza gmina notuje ciągły rozwój. Infrastruktura – mimo wzrostu cen, inflacji – poprawia się. Jeżeli chodzi o porządek, to utrzymujemy swój standard. Pomimo braku szpitala, gmina na tym polu zwiększa potrzeby, usług medycznych jest coraz więcej. Szkoły działają prężnie. Infrastruktura szkolna też jest coraz lepsza. Życzyłbym sobie, żebyśmy utrzymali to tempo.

Radny Przemysław Chojan pytał o kwestię dostępności osób z niepełnosprawnościami, odwiedzających budynek urzędu. – Chwalimy się, że pewne części miasta są coraz bardziej dostępne, można się coraz lepiej poruszać. W raporcie jest też zapis o dostępności do urzędu osób z niepełnosprawnościami. Wprowadzenie pełnej dostępności w formie windy, czy wymiany praktycznie wszystkich drzwi do szerokości takiej, żeby osoby z niepełnosprawnościami miały dostęp do biur, jest moim zdaniem niemożliwe. Pewnie lepszym rozwiązaniem jest powstanie nowego budynku. Czy coś w temacie budowy nowego urzędu się dzieje? – pytał radny z Buszewa.

Na pytanie radnego odpowiadał burmistrz Jarosław Przewoźny

Gmina takich terenów, które mogłaby na to przeznaczyć w mieście nie ma. To nie znaczy, że nie ma rozwiązań. Jestem od kilku lat w trakcie rozmów z właścicielami gruntów, które mogłyby ku temu służyć i to jest jeden kierunek działań. Te rozmowy – bardzo małymi kroczkami – myślę, że zmierzają do porozumienia. Ale mamy rozwiązanie drugie. Nie zdradzę z kim rozmawiamy, bo to jest tak, że oprócz tych, którym zależy na tym, żeby coś się udało, są również tacy, którym zależy, żeby się nie udało. Każda taka informacja powoduje ruchy, które blokują to rozwiązanie. Szczegóły przedstawię w późniejszym terminie. Jest to temat bardzo wielu spotkań naszego ścisłego kierownictwa. Nasza gmina posiadała kiedyś grunty w centrum miasta, ale się ich pozbyła. Natomiast żeby ta dostępność była, pani sekretarz podjęła działania, żeby punktem dostępnym dla osób niepełnosprawnych była część urzędu, która mieści się przy ul. Św. Ducha. Jest tam od niedawna parking dla osób niepełnosprawnych, a kostka brukowa, która utrudniała poruszanie się wózkami, została rozebrana i ułożona jest nowa nawierzchnia, jest podjazd, jest toaleta dla niepełnosprawnych. Idziemy w tym kierunku, żeby osoby niepełnosprawne mogły być tam w pełnym zakresie obsługiwani. Jeżeli będzie taka potrzeba, urzędnicy na spotkanie z osobą niepełnosprawną w tym budynku będą się udawać – wyjaśniał burmistrz Pniew.

Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do głosowania nad wotum zaufania. Burmistrz Gminy Pniewy uzyskał wotum zaufania za rok 2022 głosami dwunastu radnych, przy jednym przeciwnym. Dwóch radnych nie uczestniczyło w sesji.

Absolutorium jednogłośnie

W drugiej części obrad radni przystąpili do procedowania uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi gminy. Sprawozdanie finansowe, a także realizację budżetu gminy w roku 2022 przedstawiła skarbnik gminy Elżbieta Bandurowicz. Opinię komisji rewizyjnej oraz opinię RIO o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium przedstawił jej przewodniczący radny Janusz Ratajczak. Jednocześnie komisja oceniła stopień realizacji dochodów z poszczególnych źródeł, wykonanie wydatków, wykorzystanie środków z rezerw oraz przychody i rozchody budżetu.

Po przeanalizowaniu realizacji planu dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej komisja rewizyjna stwierdziła, że podejmowano wiele działań mających na celu poprawę ściągalności dochodów, w szczególności podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czego dowodem jest prowadzona egzekucja podatkowa. Komisja stwierdziła, że nie wystąpiły przypadki przekroczenia planu, a niższe od planu wykonanie niektórych wydatków świadczy o dokonywaniu wyłącznie niezbędnych wydatków w danym zakresie lub o wystąpieniu trudności z wydatkowaniem. Oceniając realizację zadań inwestycyjnych komisja rewizyjna zwróciła uwagę, że inwestycje, na które gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środki europejskie, zostały wykonane – mówił radny Janusz Ratajczak.

Zgromadzone dokumenty i dane oraz dokonane na ich podstawie ustalenia pozwoliły komisji rewizyjnej pozytywnie ocenić działania burmistrza w zakresie realizacji wydatków za  rok 2022. Tym samym komisja wyraziła pozytywną opinię o realizacji budżetu gminy Pniewy za 2022 rok i sformułowała wniosek o udzielenie burmistrzowi Pniew absolutorium.

Biedna ta nasza gmina, bo musimy iść po prośbie. Jest biedna, ale zaradna. 10 mln ze środków zewnętrznych. Tego budynku by nie było, zadbanego pałacu by nie było, remontowanych dróg, komputerów w szkole. Jesteśmy w tym chodzeniu po prośbie bardzo skuteczni – podsumował działalność w roku ubiegłym przewodniczący rady Krzysztof Matuszak. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 została przyjęta jednogłośnie. Również jednogłośnie radni poparli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi.

Sławomir Chamczyk

Zdjęcie u góry: Za całoroczną pracę burmistrz Jarosław Przewoźny okazał wdzięczność wszystkim pracownikom gminy i jej jednostek

 

Po przyjęciu absolutorium burmistrz przyjmował gratulacje

 

Poprzedni
Następny