15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

W dokumentacji mamy stan sprzed II wojny

W dokumentacji mamy stan sprzed II wojny

Ten projekt nie będzie łatwizną…

Znamy projektanta, który ma przygotować dokumentację przebudowy gminnej drogi Ostroróg – Zapust. Kłopot w tym, że według mojej wiedzy gmina Ostroróg nie jest właścicielem gruntu pod drogą na odcinku około 1 kilometra.

Zamówienie ratusza dotyczy odcinka drogi o długości około 2,4 km, czyli od skrzyżowania przy cmentarzu do zjazdu do kurników za Zapustem. Obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi gminnej Ostroróg – Zapust, włącznie z budową równoległej ścieżki pieszo-rowerowej i nowego przepustu na Ostrorodze.

Jak zauważył w trakcie postępowania jeden z kandydatów na projektanta: – „Szerokość istniejącego pasa drogowego jest zbyt mała, by zmieścić drogę, ścieżkę pieszo-rowerową i odwodnienie, w związku z tym należy go poszerzyć. Proszę o określenie ilości działek przeznaczonych do podziału w celu poszerzenia pasa drogowego. Brak tej informacji uniemożliwia określenia ceny ryczałtowej, gdyż koszt podziału jest bardzo wysoki i wpływa w sposób zasadniczy na cenę przedmiotu zamówienia”. – Ratusz odpisał: – „Zamawiający informuje, że ilość działek przeznaczonych do podziału zostanie ustalona w trakcie opracowywania dokumentacji przedmiotowego zadania”.

Dla projektanta to może być jak bomba zegarowa w szufladzie z papierami. Postępowanie wygrało biuro „Vegur” Magdaleny Nowak z Suchego Lasu, proponując cenę 92 tys. zł brutto. Otrzymało czas do połowy lipca 2021 r. Zobaczymy, czy go wystarczy. Niestety, według całkiem precyzyjnego elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej grunt pod drogą Ostroróg – Zapust na odcinku około 1 kilometra, od mostku na strudze Ostrorodze przy działkach do przepustu na rowie przy wjeździe do wsi Zapust, nie znajduje się w rejestrze mienia komunalnego gminy Ostroróg. Jednym zdaniem – wygląda na to, że gmina nie jest jego właścicielem.

Zdaje się, że źródło problemu tkwi w czasach Polski Ludowej. Precyzyjne mapy sprzed II wojny światowej pokazują, że między strugą Ostrorogą a szczytem wzniesienia droga przebiegała inaczej. Jadąc do Zapustu, dzisiaj pokonujemy ostatni zakręt w prawo przy działkach, mijamy mostek, po czym jedziemy prosto pod górę. Natomiast przed laty, gdy jeszcze nikt o działkach nawet nie myślał, mostek na Ostrorodze był usytuowany kilkanaście metrów bliżej jeziora, a w stronę Zapustu droga wiła się to w prawo, to w lewo.

W trakcie gruntownej modernizacji drogę wyprostowano, budując na nasypie, a wjazd na wzniesienie złagodzono. Niestety, ewidentnie nie zadbano przy tym o skomunalizowanie działek pod nową drogą na rzecz gminy. Ewentualnie dokumenty zagubiły się w trakcie procedury i nikt nie przypilnował jej dokończenia. Skutek? W papierach jest tak, jakby przebudowy w ogóle nie wykonano. W rejestrze mienia komunalnego gminy Ostroróg nadal są te działki, po których droga biegła przed modernizacją.

Nie mamy tu do czynienia z wyjątkową sytuacją. I daleko nie trzeba szukać. W rejestrze mienia komunalnego brakuje przeważającej długości drogi w Nowym Zapuście. Władze samorządowe Ostroroga poprzedniej kadencji 2014-2018 deklarowały, że energicznie zabiorą się za prostowanie całej serii tego typu „baboli” w gminnej dokumentacji przestrzennej, przeważnie pochodzących sprzed 1989 r. Część rzeczywiście udało się naprawić, część jest wciąż w trakcie zmian, a część czeka na swoją kolej.

Z powodu pandemii komisje branżowe Rady Miejskiej w Ostrorogu nadal są zamknięte dla publiczności, sołtysów i niezależnych mediów. Nie są również transmitowane. Wysłałem więc e-mail do Urzędu Miasta i Gminy w Ostrorogu z pytaniem, co dzieje się w sprawie własności działek pod dzisiejszą drogą.

Obecnie zlecone jest opracowanie dokumentacji na budowę drogi Ostroróg-Zapust. Wykonawca w swoim zakresie przedłoży koncepcję projektu budowy drogi Ostroróg-Zapust. Następnie zostaną podjęte dalsze działania w kierunku uzyskania stosownych uzgodnień i pozwoleń. Na obecnym etapie nie jest ustalona ostateczna trasa przebiegu budowy drogi – odpowiedziała Agnieszka Cembrowicz, kierująca Referatem Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego w Urzędzie Miasta i Gminy Ostroróg.

RB

 

Najstarsi pamiętają, że droga Ostroróg – Zapust biegła kiedyś w dużo bardziej pokrętnym stylu, pokazanym na mapie topograficznej z 1935 r. Czerwone kreski wskazują obecny przebieg szosy. Niestety, pomimo gruntownej modernizacji drogi, w papierach nic się nie zmieniło

 

Na zdjęciu u góry: Pas nieużytków po prawej stronie szosy do Zapustu, w pobliżu strugi Ostrorogi i ogródków działkowych, to ledwie widoczna pamiątka po dawnej drodze

 

 

Poprzedni
Następny