15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Nadleśniczy Nadleśnictwa Wronki ogłasza

 

W przypadku zainteresowania sprzedażą gruntów leśnych lub gruntów przeznaczonych do zalesienia na rzecz Lasów Państwowych, można złożyć w nadleśnictwie ofertę w formie elektronicznej na adres email: wronki@pila.lasy.gov.pl

lub w formie pisemnej na adres: Nadleśnictwo Wronki, Obelzanki 1 B; 64-510 Wronki

Oferta powinna zawierać:

1) dane kontaktowe Oferenta – adres, numer telefonu do kontaktu, ewentualnie adres e-mail;

2) opis nieruchomości – podanie numeru działki ewidencyjnej, obrębu ewidencyjnego (miejscowość) oraz numeru księgi wieczystej;

3) wypis i wyrys z rejestru gruntów z aktualnymi danymi;

4) zaświadczenie o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

5) propozycję ceny.

Przed złożeniem oferty proszę o zapoznanie się z zasadami nabywania gruntów dostępnymi na stronie BIP nadleśnictwa w zakładce:
 Co robimy → Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie nadleśnictwa lub pod numerem telefonu: 694 445 719, lub 788 077 408
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Nadleśnictwa Wronki od 7:00 do 15:00.


www.lasy.gov.pl
Nadleśnictwo Wronki, Obelzanki 1B, 64-510 Wronki
tel.: + 48 67 210 17 40, e-mail: wronki@pila.lasy.gov.pl
Poprzedni
Następny