15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Niezmienny brak środków. Trzeba czekać

Kwaśniewicz apeluje, Zimny odpowiada

Radny powiatowy Józef Kwaśniewicz nie ustaje w zabiegach o poprawę jakości naszych dróg. Systematycznie apeluje i składa interpelacje do władz o naprawy i remonty. Raczej bez efektu.

– Działając w imieniu mieszkańców, którzy zwrócili się do mnie, wnoszę o niezwłoczne remonty dróg powiatowych Brodziszewo – Przyborowo i Brodziszewo – Sokolniki – apelował pod koniec marca Kwaśniewicz.

Jak podkreślał: – Mieszkańcy zwracają uwagę na rosnące zagrożenie wynikające ze zwiększającego się natężenia ruchu i katastrofalny stan tych dróg, pogarszający się z roku na rok.

Były starosta przypomina, że wykonanie przebudowy odcinka drogi w Sokolnikach Wielkich w poprzedniej kadencji poprawiło sytuację, ale tylko miejscowo. Pozostała część drogi, w obecnym stanie, zagraża natomiast bezpieczeństwu użytkowników. – A jakichkolwiek działań brak od lat – dodaje Kwaśniewicz.

– Lista zadań priorytetowych do realizacji w bieżącej kadencji została ustalona na początku bieżącej kadencji pomiędzy zarządem powiatu, a włodarzami poszczególnych gmin – przypomina wicestarosta Rafał Zimny, odpowiadając byłemu staroście. – W związku z tym, decyzję w sprawie realizacji zadań obejmujących przebudowę wymienionych przez pana Kwaśniewicza dróg, zarząd powiatu rozważy w kolejnej kadencji, uwzględniając możliwości finansowe powiatu szamotulskiego, przy woli partycypacji gminy Szamotuły (droga Brodziszewo – Przyborowo) oraz gminy Kaźmierz (droga Brodziszewo – Sokolniki Wielkie), a także ewentualne możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.

Rafał Zimny podkreśla, że dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych na bieżąco monitoruje stan dróg powiatowych i reaguje – w ramach posiadanych funduszy – na potrzeby. Na przykład wykonując remonty cząstkowe, czyli łatając największe dziury.

Ponownie informuję, że powinien mieć pan pełną świadomość – zwraca się do Kwaśniewicza – wielkości potrzeb związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i niezmiennego braku środków na ich zaspokojenie. Dlatego zarząd powiatu podejmuje decyzje, po uzgodnieniu z burmistrzami i wójtami, nieustannie poszukuje możliwości pozyskania środków na konieczne modernizacje, przebudowy czy remonty. W przypadku braku możliwości realizacji zadań ze środków zewnętrznych, wykonuje zadania zgodnie z przyjętymi wcześniej uzgodnieniami z włodarzami poszczególnych gmin.

Józefa Kwaśniewicza takie tłumaczenia niespecjalnie zadowalają. I trudno się dziwić. A co pozostaje mieszkańcom dewastującym swoje samochody na dziurawych drogach? Czekać. Cierpliwie czekać.

(mal)

FOTO: Wicestarosta Rafał Zimny zwraca uwagę na ogrom potrzeb w zakresie remontu dróg powiatowych i „niezmienny brak środków” na ten cel

 

Poprzedni
Następny