15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Woda z Gaju Wielkiego niezdatna do spożycia

Jest nadzieja na poprawę

Mieszkańcy południowej części gminy Kaźmierz nie mogą korzystać z wody, dostarczanej przez gminny wodociąg. Badania laboratoryjne wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Gaju Wielkim wykazały niezdatność wody do spożycia.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach, opublikowany 16 maja szczegółowo wyjaśnia problem, który dotknął mieszkańców części gminy Kaźmierz, miejscowości: Gaj Wielki, Bytyń, Gorgoszewo, Młodasko, Sierpówko, Witkowice, Stramnica, część Pierska (os. Działkowe). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych jakość wody odbiega od wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze względu na zwiększoną ilości związków manganu. W związku z powyższym woda z kranu nie nadaje się do celów konsumpcyjnych tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością. Woda może być wykorzystywana do celów gospodarczych. Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Do badań laboratoryjnych woda z ujęcia w Gaju Wielkim została pobrana kilkukrotnie: 9, 10 i 13 maja. 16 maja Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Szamotułach opublikował wyniki badań. Wynika z nich, że woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi. PPIS nakazał podjęcie następujących działań: skuteczne poinformowanie odbiorców wody w miejscowościach Gaj Wielki, Bytyń, Gorgoszewo, Młodasko, Sierpówko, Witkowice, Stramnica, Piersko (Os. Działkowe), że woda w obecnym stanie nie nadaje się do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością; zapewnić konsumentom korzystającym z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej; podjąć skuteczne działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym oraz przedłożyć harmonogram działań naprawczych; przedłożyć wyniki badań wody stwierdzające przydatność wody do spożycia; przeprowadzić postępowanie wyjaśniające mające na celu poznanie przyczyny powstałych przekroczeń wody w wodociągu.

Gmina Kaźmierz informuje, że pracownicy Zakładu Usług Komunalnych dostarczają już wodę zdatną do spożycia przez ludzi mieszkańcom miejscowości wymienionych w komunikacie. Jednocześnie prowadzone są prace mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Gaj Wielki. Dystrybucja wody dla mieszkańców Gaju Wielkiego odbywa się w Kaplicy p.w. Matki Boskiej z Lourdes przy ulicy Kościelnej 6 w Gaju Wielkim. Osobą koordynującą akcję w miejscowości jest Bogusław Wurst.

Problemy z jakością wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Gaju Wielkim zgłaszano już wcześniej. Próbki do badań laboratoryjnych pobrano 10 i 21 marca oraz 13 kwietnia bieżącego roku, ze względu na obecność zwiększonej ilości związków żelaza, manganu i mętności. 22 kwietnia Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Szamotułach na czas prowadzonych działań naprawczych wydał komunikat w sprawie jakości wody. Wyjaśniono, że stwierdzone przekroczenia norm nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody (mogą powodować brunatne zabarwienie armatury, przebarwienie bielizny podczas prania), powodować zwiększenie mętności i zabarwienia wody oraz może nastąpić pogorszenie smaku wody. Woda nadawała się do picia i na potrzeby gospodarcze. Badania wykonane kontrolnie w dniu 25 kwietnia wykazały wzrost ogólnej liczby organizmów. Kolejne badania przeprowadzone w maju, wykazały niezdatność wody do spożycia.

Mieszkańcy wiosek dotkniętych problemem zastanawiają się jak długo będą korzystać z wody przewożonej w baniakach. Z tym pytaniem zwróciliśmy się do dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu, Łukasza Panka.

W poniedziałek 23 maja zostaną pobrane kolejne próbki. Wyników spodziewamy się w środę lub w czwartek. Wówczas można też liczyć na oficjalny komunikat Sanepidu – informuje Łukasz Panek.

Z nieoficjalnych informacji, które udało nam się uzyskać wynika, że ilość manganu w wodzie pobieranych z ujęcia w Gaju Wielkim, opada. Jest więc szansa, że w tym tygodniu woda z wodociągu znów popłynie do mieszkańców gminy.

Sławomir Chamczyk

 

FOTO: Dyrektor Łukasz Panek zapowiada kolejne badania wody w tym tygodniu. Jest nadzieja, że wyniki będą lepsze

Poprzedni
Następny