15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Uroczystość u strażaków w Ćmachowie

Młodzi ślubowali na sztandar

W sobotę 2 października przed strażnicą OSP Ćmachowie nastąpiło uroczyste ślubowanie nowych członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Dwóch strażaków otrzymało związkowe odznaczenia. Przekazano także piłę spalinową na własność OSP Mylin.

 

Uroczystość zaczęła się po godzinie 15, gdy dojechali wszyscy oczekiwani goście. Prezes OSP Ćmachowo Mieczysław Białuski odczytał rotę ślubowania: – Ślubuję ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, przyczyniać się do ochrony życia i mienia jej Obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Ślubuję przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej – a nowi strażacy odpowiedzieli „Ślubuję”, chociaż dało się słyszeć także zbiorowe „Ślubujemy”.

Każdego obecnego ślubującego pasował  Marek Marcinkowski, od września nowy komendant wronieckiego Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Pomagali mu i gratulowali ślubującym prezes Białuski oraz sołtys Honorata Pruc. Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP Stefan Kaszkowiak wręczył związkowe odznaczenia dorosłym druhom – Antoniemu Dudzie i Witoldowi Rembarzowi.

Druhowie z Ćmachowa mają dziś sporo sprzętu. I postanowili oddać najmniejszą pilarkę w darze dla jednostki OSP Mylin. To najlepsza forma upamiętnienia nieżyjącego strażaka, druha Wojciecha Grasia z Mylina. – Pomagał nam przed laty i tak samo wspierał OSP Kłodzisko. Pożyczał węże i umundurowanie. Był to wspaniały człowiek, który zasługuje na naszą pamięć. I dlatego chcemy wam przekazać tę piłę. Niech wam służy tak samo dobrze, jak nam służyła – powiedział druh Mieczysław Białuski. Piłę wręczał gościom z Mylina druh Marek Marcinkowski.

RB

 

Na zdjęciu u góry: Szesnaścioro przyszłych strażaków przysięgało na sztandar OSP Ćmachowo

Poprzedni
Następny