15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Uhonorowano najaktywniejszych

Strażacy podsumowali rok 2022

 

            W restauracji „Quartet” w Pniewach odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewach. Druhowie podsumowali działalność w roku 2022.

Na początku zebrania prezes jednostki Adam Zbucki powitał zaproszonych gości, a wśród nich między innymi Burmistrza Gminy Pniewy Jarosława Przewoźnego i zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach bryg. Arkadiusza Rakowskiego, sponsorów.

Zebranie poświęcone było działalności pniewskich druhów w roku ubiegłym. Był to pierwszy pełny rok działalności nowego zarządu. Od lipca 2021 zarząd OSP Pniewy pracuje w składzie: Adam Zbucki (prezes), Michał Klimek (zastępca prezesa/naczelnik), Adrian Fitzner (zastępca naczelnika), Marcin Biniaś (skarbnik), Paulina Szulc (sekretarz) oraz członkowie: Marcin Budych i Zdzisław Dziurleja. Na dzień 31 grudnia 2022 roku OSP Pniewy liczyła 84 członków zwykłych. 33 strażaków jest uprawnionych do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych, w tym siedemnastu kierowców z kat. C i ośmiu kierowców z kat. B. 19 druhów ma aktualny kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

W roku 2022 druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewach wyjechali z remizy 210 razy. 164 razy wyjeżdżali do miejscowych zagrożeń, 35 razy do pożarów, jedenaście razy alarm okazał się fałszywy. Ponadto strażacy dziesięciokrotnie wyjeżdżali na ćwiczenia. Prezes Adam Zbucki obliczył, że druhowie przepracowali łącznie 1412 roboczogodzin, czyli prawie dwa miesiące ciągłych działań. Podczas zebrania uhonorowano najaktywniejszych druhów. W roku 2022 do akcji wyjeżdżali druhowie: Paweł Halka (130 wyjazdów), Daniel Halka i Wiktoria Maćkowiak (119 wyjazdów), Natalia Konieczna (109 wyjazdów), Damian Jankowski i Rafał Czepczyński (101), Bartosz Zielonacki (85), Krzysztof Helpa (59), Marcin Budych (57), Waldemar Konieczny (50), Przemysław Pawłowski (46), Bartosz Klimek (39), Adrian Fitzner i Bartłomiej Maćkowiak (36), Magdalena Kawczyńska i Jarosław Beńka (35), Aleksander Zaporowski i Julian Potomski (33), Piotr Dolata (29), Adrian Łuczak (28), Kazimierz Białas (27), Michał Potomski (22), Adam Zbucki (15), Maciej Stachowiak (14), Radosław Grajewski (11), Krzysztof Wincenty, Michał Klimek, Mateusz Cyraniak i Piotr Patrzyk (po 10), Marcin Biniaś (8), Marcin Piechocki (6), Edward Cyraniak (2). Wszyscy wymienieni otrzymali upominki.

W dalszej części zebrania prezes Adam Zbucki i skarbnik Marcin Biniaś informowali o finansach jednostki. W wyniku kwesty przeprowadzonej wśród mieszkańców Pniew w styczniu i w lutym ubiegłego roku, zakupiono sprzęt o wartości 11 308 zł. Od sponsorów pniewscy strażacy otrzymali w ubiegłym roku 40 485 zł, a ponadto dary w postaci sprzętu. Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ze wsparciem gminy Pniewy zakupiono sprzęt o wartości 12 000 zł. Na trzy komplety ubrań specjalnych o wartości prawie 10 000 zł złożyły się: Komenda Główna PSP i samorząd gminy Pniewy.

Prezes OSP Pniewy informował także o udziale druhów w szkoleniach. Strażacy zapoznali się między innymi z procedurami zabezpieczenia lądowania śmigłowca prezydenckiego. Szkolenie było organizowane przez Służbę Ochrony Państwa. Ponadto druhowie pniewskiej jednostki przeszli szkolenia w zakresie: Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, ratownictwa wodnego, postępowania z instalacjami energetycznymi, z obsługi autopomp i przetłaczania wody, z gaszenia instalacji fotowoltaicznej, z hipotermii, szkolenie powodziowe. Strażacy nie tylko uczestniczyli w szkoleniach, ale też organizowali je dla różnych grup w Pniewach. Druhowie byli widoczni na różnych wydarzeniach w mieście, angażowali się w pomoc na rzecz Ukrainy, zorganizowali „Drzwi Otwarte”.

Po sprawozdaniu prezesa członkowie OSP Pniewy wysłuchali sprawozdania komisji rewizyjnej, zakończonego wnioskiem o udzielenie absolutorium zarządowi. Członków straży zapoznano także z planem działalności na rok 2023. Sztandarowym wydarzeniem będzie organizacja jubileuszu 130-lecia jednostki.

Sławomir Chamczyk

Zdjęcie: Paweł Halka najczęściej brał udział w akcjach podejmowanych przez OSP Pniewy

Poprzedni
Następny