15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Słopanowski kościół wypiękniał

Zakończyła się renowacja 10 drewnianych kościołów w Wielkopolsce

Słopanowski kościół wypiękniał

Przy dziesięciu zabytkowych kościołach drewnianych Archidiecezji Poznańskiej – w tym kościele w Słopanowie – zakończono prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane.

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jego całkowity budżet wyniósł 12 mln zł. Nadmienić warto, że realizację przedsięwzięcia wsparły też Powiat Obornicki, Gmina Oborniki, Gmina Zbąszyń, Gmina Krobia, Powiat Gostyński oraz parafianie i darczyńcy parafii.

„Opowieści Korników”

Jak poinformowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „drewniane kościoły Wielkopolski charakteryzują się niepowtarzalnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, niezwykłą ikonografią, bogatym wyposażeniem wnętrza, co czyni z nich perłę sakralnej architektury drewnianej, ukrytą nierzadko w mało znanych zakątkach województwa wielkopolskiego.

W ramach projektu przeprowadzono prace renowacyjno-konserwatorskie w 10 świątyniach, nadając wiekowym wnętrzom nowy blask, a cenne zabytki architektury odzyskały atrakcyjny wygląd. Dzięki podjętym działaniom w zabytkowych świątyniach można podziwiać m.in. odnowione ołtarze, chrzcielnice, polichromie figuralno-ornamentalne o tematyce biblijnej, figury czy malowidła. Odnowione świątynie będą ważnymi punktami kulturalnymi i edukacyjnymi na mapie Polski”.

Pracami został objęty kościół cmentarny pw. Św. Krzyża w Buku oraz kościoły parafialne pod wezwaniem: Św. Katarzyny w Bagrowie, Św. Michała Archanioła w Domachowie, Św. Michała Archanioła w Jezierzycach Kościelnych, Św. Katarzyny i Niepokalanego Serca Maryi w Łękach Wielkich, Św. Wawrzyńca w Łomnicy, Św. Wawrzyńca w Mącznikach, Św. Krzyża w Obornikach, Św. Mikołaja w Słopanowie, Św. Klemensa w Zakrzewie.

Podjęte działania miały na celu również udostępnienie obiektów osobom niepełnosprawnym. W tym celu przy każdym z kościołów została zamontowana makieta tyflograficzna wykonana z brązu przez poznańskiego rzeźbiarza Romana Kosmalę. Na makietach w formie płaskorzeźby prezentowana jest fasada obiektu, w sposób atrakcyjny artystycznie, ale przede wszystkim czytelny zarówno dla osób niewidzących, jak i niedowidzących.

Od 2021 r. w wyremontowanych kościołach będzie realizowany program kulturalno-edukacyjny „Opowieści Korników”, w ramach którego każda z parafii oferować będzie bezpłatne wydarzenia – m.in. koncerty, opowieści, spotkania, warsztaty, przez które przyczynić się będzie dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego oraz do działań poszerzających świadomość społeczności na temat kulturowego dziedzictwa mniejszości narodowych i religijnych z regionu Wielkopolski.

W ramach projektu powstała strona internetowa www.drewanianekoscioly.pl, na której można znaleźć szersze informacje zabytkowych obiektach.

O słopanowskim kościele

Jak czytamy na wspomnianej stronie internetowej: „Słopanowo od XII wieku należało do zakonu cystersów. Sama parafia istniała już w XIV w. Budowa obecnego kościoła z fundacji Jana Kąsinowskiego miała miejsce w latach 1695-1699. W kolejnych latach wykonano późnorenesansową i barokową polichromię we wnętrzu kościoła. Podczas kapitalnego remontu dachu zostały wymienione więźby i gont. W latach 90-tych XX w. zrekonstruowano wieżę i na nowo wykonano szalowanie kościoła.

Kościół pw. Św. Mikołaja reprezentuje dawny układ gotycki typowy dla prowincjonalnej architektury drewnianej doby kontrreformacji. To budowla orientowana, zbudowana w konstrukcji zrębowej na nowszym podmurowaniu, na zewnątrz oszalowana. Wieża w konstrukcji słupowo-ramowej usytuowana jest od zachodu. Przy północnej ścianie nawy znajduję się kruchta. Nawa i prezbiterium przykryte są jednym dachem krytym gontem. Wieżę kościoła wieńczy dach z latarnią i cebulasty, dwuczłonowy hełm również kryty gontem. Wnętrze kościoła jest jednonawowe, z nawą na rzucie kwadratu i nieco węższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie oraz od zachodu z chórem muzycznym. Nawę zdobią malowidła postaci św. Wawrzyńca, Szczepana, Chrystusa Salwatora, a także sceny związane ze św. Mikołajem. Na chórze umiejscowiony jest obraz diabła kuszącego karczmarkę. Na szczególną uwagę zasługuje ambona oraz chrzcielnica z XVIII w., a także krucyfiks i figura św. Jana z XVII w. – które umieszczone są na tęczowej belce.

Na cmentarzu przykościelnym chowano dawnych zarządców majątku oraz ich rodziny.

W latach 2017-2019, przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, były prowadzone prace konserwatorskie wnętrza zabytkowego wyposażenia kościoła. Prace objęły: ołtarz główny wraz z umieszczonym w ołtarzu obrazem św. Mikołaja i rzeźbami i pozostałymi elementami; dwa bliźniacze ołtarze boczne z przedstawieniami figuralnymi; rzeźby z łuku tęczowego: Chrystusa na krzyżu oraz Maryi i Św. Jana; balustradę chóru; organy”.

AH, MKiDN

FOTO:

Kościół w Słopanowie to perła sakralnej architektury drewnianej

(autor zdjęcia: drewanianekoscioly.pl)

Poprzedni
Następny