15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Radny z Turowa „idzie” o szczebel wyżej

Bez zmian w Jakubowie i w Turowie

            W poprzednim tygodniu odbyły się kolejne zebrania wiejskie w sołectwach gminy Pniewy. Mieszkańcy Jakubowa i Turowa ponownie wybrali na sołtysów swoich miejscowości panie, które pełniły tę funkcję w poprzedniej kadencji.

(Zdjęcia pod tekstem)

W gminie Pniewy odbyło się już 13 z 21 zebrań wiejskich. W dziewięciu wioskach na sołtysa wybrano kobietę, panowie porządzą w czterech. Mężczyźni stanęli na czele sołectw: Lubosina, Dęborzyce, Psarskie i Chełmo. Panie z powodzeniem ubiegały się o funkcję sołtysa w: Dębinie, Nojewie, Kikowie, Nosalewie, Orliczku, Zajączkowie, Koszanowie, Jakubowie i Turowie.

Celem – polepszenie jakości życia

W poniedziałek 5 lutego, w świetlicy w Chełmnie odbyło się zebranie sołectwa Jakubowo. Z 66 uprawnionych do głosowania mieszkańców, udział w zebraniu wzięło 16 osób. Na początku zebrania sołtys Joanna Haławczak przedstawiła sprawozdanie z działalności w poprzedniej kadencji.

Dziękuję wszystkim osobom, z którymi współpracowałam: członkom rady sołeckiej, władzom naszej gminy, pracownikom urzędu oraz mieszkańcom, za wszelką pomoc i zaangażowanie, za wspólną pracę na rzecz naszej miejscowości. Podczas tych pięciu lat spotykaliśmy się z radą sołecką i omawialiśmy zadania, które są do zrealizowania. Nie wszystko udało się zrealizować. Celem działań było polepszenie, w choć niewielkiej części jakości życia mieszkańców. Byłam zawsze gotowa wysłuchać próśb i problemów. Myślę, że większość z nich została rozwiązana – mówiła sołtys Jakubowa. Następnie Joanna Haławczak wymieniła wydarzenia, które udało się w minionej kadencji zorganizować. Były to: festyn rodzinny, cykliczne wyjazdy nad morze, wyjazd do Karpacza, Dzień Kobiet, coroczna „Akcja błysk”, czyli sprzątanie naszej okolicy, świąteczne spotkania z wielkanocnym zajączkiem i gwiazdorem.

Na prośbę mieszkańców interweniowałam w sprawie przejścia dla pieszych. Niestety, GDDKiA rozpatrzyło i wydało odpowiedź negatywną. Interweniowałam także w sprawie lamp solarnych na drodze powiatowej. W tej chwili możemy cieszyć się prawidłowo oświetloną drogą. Udało nam się wspólnymi siłami i wkładem własnym wyłożyć teren wokół krzyża kostką brukową. Zakupiliśmy grilla, a z funduszu sołeckiego zamówiliśmy stoły, ławki oraz namiot – przedstawiała Joanna Haławczak. Sołtys Jakubowa chwaliła współpracę z radnym gminnym Zbigniewem Drgasem.

Chodzi tu o drogę gminną w stronę Orlenu która w końcu zostanie wyremontowana, a także z niecierpliwością czekamy na docelowe miejsce do naszych spotkań tzn. przejęcie przez naszą gminę działki od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Docelowo ma tam stanąć altana – mówiła Joanna Haławczak.

Mieszkańcy Jakubowa marzą o sygnalizacji na drodze krajowej

Po wysłuchaniu sprawozdania, mieszkańcy dokonali wyboru sołtysa na kolejną, pięcioletnią kadencję. Joanna Haławczak była jedyną zgłoszoną kandydatką. W głosowaniu tajnym otrzymała poparcie wszystkich obecnych na zebraniu mieszkańców. W skład rady sołeckiej weszli: Joanna Maćkowiak, Mariola Wylegała i Adam Judek. Obecny na zebraniu burmistrz Jarosław Przewoźny przestrzegł mieszkańców wioski przed próbami skłócania.

Potrzebna jest zgoda, harmonia i współpraca. Myślę, że w najbliższych tygodniach będą próby skłócania państwa, poróżnienia, wzbudzania zazdrości. Ludzie chcący iść do polityki czasami wybierają taką drogę – przestrzegał Jarosław Przewoźny. Burmistrz gminy Pniewy informował mieszkańców, że w tegorocznym budżecie gminy zapisany jest remont drogi gminnej w Jakubowie (od drogi krajowej nr 92 do skrzyżowania z drogą powiatową). Gmina otrzymała na to zadanie dofinansowanie rządowe. Prowadząca zebranie w Jakubowie Agnieszka Lisowska zwróciła uwagę na niebezpieczne skrzyżowanie drogi krajowej (przy Orlenie) z drogą gminną, sugerując petycję w sprawie zainstalowania sygnalizacji świetlnej w tym miejscu.

7 lutego wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonali mieszkańcy Turowa. Na zebranie przybyło 52 mieszkańców z grona 210 uprawnionych do głosowania. Sołtys Alicja Kaczmarek złożyła obszerne sprawozdanie z działalności w minionej kadencji, wzbogacając je prezentacją fotograficzną. W okresie sprawozdawczym w radzie sołeckiej pracowali: Milena Łuczak, Magdalena Świergiel (w trakcie kadencji zmienione przez Dariusza Beszterdę i Marlenę Manyś) oraz Paweł Dach.

Teraz przyszedł czas, aby z pełną radością podsumować tę kadencję. Każda impreza, każde wydarzenie okazało się sukcesem. Było aktywnie, było zróżnicowanie – każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Była to często katorżnicza praca, ale … opłacało się – przedstawiała sołtys Alicja Kaczmarek.

Wśród wydarzeń ważnych dla sołectwa Alicja Kaczmarek wymieniła: coroczne festyny rodzinne, organizowane trzykrotnie zawody wędkarskie, rozświetlenie choinki, spotkania wielkanocne, wyjazdy integracyjne i kulturalne, obchody Dni Kobiet, Mężczyzn i Dziecka, nasadzenia roślin, wspólne porządkowania terenu parku, wsi i pobocza drogi powiatowej, zajęcia świetlicowe dla dzieci i dorosłych, organizacja dożynek gminnych w roku 2019, udział w dożynkach gminnych i parafialnych, udział w lidze futsalu sołectw, udział w spartakiadzie sołectw. Sołtys Turowa podkreślała owocną współpracę z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Turowie oraz z miejscową spółdzielnią produkcyjną. Dzięki tej współpracy w sołectwie powstał plac zabaw, na który udało się pozyskać 150 tys. zł z funduszy zewnętrznych. Na placu zabaw powstał biesiadnik. Ponadto sołectwo trzykrotnie otrzymało środki na realizację projektów w ramach Lokalnej Grupy Działania KOLD, każdy na kwotę przekraczającą 5.000 zł. Sołtys Alicja Kaczmarek interweniowała w sprawie jakości dróg powiatowych, w sprawach wycinki drzew przy tych drogach, w sprawie przyłączenia wsi do sieci światłowodowej. Ponadto mieszkańcy angażowali się w akcje charytatywne.

To był wspaniały czas. Mam nadzieję, że nie zawiodłam państwa oczekiwań. Dziękuję z całego serca za wszystko. Takie momenty pokazują wyraźnie, że możemy na siebie nawzajem liczyć – podsumowała Alicja Kaczmarek. Następnie mieszkańcy obejrzeli prezentację fotograficzną z najważniejszych wydarzeń organizowanych w sołectwie Turowo.

Turowo jedną z najaktywniejszych wiosek

Po zapoznaniu się z efektami pracy sołtysa i rady sołeckiej, mieszkańcy dokonali wyboru władz na kolejną kadencję. Alicja Kaczmarek była jedyną kandydatką na sołtysa. W głosowaniu tajnym otrzymała poparcie 50 z 51 głosujących. Do rady sołeckiej wybrano: Marlenę Manyś, Pawła Dacha i Dariusza Beszterdę. Podczas zebrania burmistrz gminy Jarosław Przewoźny pochwalił sołectwo za działalność i zaangażowanie.

Duża frekwencja na dzisiejszym zebraniu świadczy o państwa dużej odpowiedzialności za sołectwo. Przez te 13 lat, od kiedy jestem burmistrzem, Turowo było jedną z najaktywniejszych wiosek w gminie. Przez wspólnotę, współdziałanie dużo osiągnęliście – podkreślał burmistrz Jarosław Przewoźny. Z kolei miejscowy radny Rady Miejskiej Pniewy, Janusz Ratajczak, który zasiada w gminnym samorządzie od 2010 roku, podziękował mieszkańcom za kilkanaście lat współpracy, informując, że w najbliższych wyborach samorządowych będzie ubiegał się o mandat radnego powiatu szamotulskiego. Deklarował, że jego głównym motywem działania będą drogi powiatowe.

Sławomir Chamczyk

 

Zdjęcie u góry: Janusz Ratajczak podziękował mieszkańcom Turowa za współpracę w ostatnich 13 latach. Zapowiedział, że w wyborach samorządowych będzie ubiegał się o mandat radnego powiatowego

 

Sołtys i rada sołecka Turowa, tuż po wyborze

 

Joanna Haławczak po raz drugi została wybrana na sołtysa Jakubowa

Poprzedni
Następny