15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Przewoźny: – Działam wbrew swojej naturze

W Pniewach podwyższono stawki podatkowe

            Na sesji Rady Miejskiej Pniewy w dniu 12 października przyjęto stawki podatkowe na rok 2023. Będą one wyższe niż te, które obowiązują w roku bieżącym.  

Podatek od nieruchomości stanowi jeden z podstawowych składników dochodów gminy. Dochody z tego tytułu w roku przyszłym oszacowano na ponad 15 milionów złotych. W ostatnich latach stawki tego podatku nie były często zmieniane. Podatek od nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą nie był podnoszony od ośmiu lat. Niepewna sytuacja na rynku spowodowała jednak zmianę kierunku. Mówił o tym przed podjęciem uchwały burmistrz Pniew Jarosław Przewoźny.

Podniesienie stawek podatkowych nie działa motywująco, nie działa rozwojowo. Przez wiele lat powstrzymywaliśmy te podatki. Najdłużej podatek od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, który od ośmiu lat był niezmienny, w pewnym momencie nawet uległ zmniejszeniu – mówił do radnych burmistrz Jarosław Przewoźny.

Po czym dodał: – Jesteśmy jednak w tej chwili w sytuacji, kiedy szaleje inflacja. Jesteśmy w potrzasku dlatego, że pozostawienie niezmienionych stawek podatku nie tylko nie daje nam dochodów, które mogłyby zrównoważyć część skutków podwyżek i tego co się dzieje na rynku światowym, a co spowodowane jest agresją putinowską i efektem pocovidowym. Gdybyśmy tych podatków nie ruszyli, drugi cios byłby w postaci zmniejszonej  subwencji oświatowej. Już wiemy, że udział w podatku dochodowym będzie mniejszy, a jest to jeden z naszych podstawowych dochodów. Jeżeli popatrzymy na dane z tego roku, to udział w podatku dochodowym nie wystarczy na pokrycie tego, co dokładamy do szkół. A oświata to nie jedyne zadanie, to jedno z dziesiątek zadań. Pracować można, ale oprócz pracy trzeba mieć jeszcze pieniądze. Nie stać nas na to, żeby zrezygnować z części dochodów. Działam wbrew swojej naturze, ale nie ma wyjścia. To co proponujemy, to jest minimum z tego, co musimy zrobić.

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok. Wysokość rocznych stawek w przyszłym roku wynosić będzie: 0,95 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, 25,74 zł od 1 m kw powierzchni użytkowej
związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, 13,47 zł od 1 m kw powierzchni zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, 5,87 zł od 1 metra kw powierzchni związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń oraz 7,95 zł od pozostałych powierzchni, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. Od budowli obowiązywać będzie stawka 2 procent ich wartości.

Zmianie ulegną także stawki podatków od gruntów i wynosić będą: 1,09 zł od 1 m kw powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, 5,79 zł od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, 0,61 zł od 1 m kw powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego oraz 3,81 zł od gruntów  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji.

W roku 2023 gmina Pniewy spodziewa się dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na poziomie 11 253 022 zł oraz z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 3 943 805 zł.

(sc)

FOTO: Podczas prezentacji sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym, burmistrz Jarosław Przewoźny wręczył Mikołajowi Szajkowi, nowo wybranemu sołtysowi sołectwa Psarskie, legitymację sołecką

 

Poprzedni
Następny