15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Przebudowa ul. Stawnej w Dusznikach

Zadanie w trakcie realizacji

            Trwają prace przy budowie nawierzchni ulicy Stawnej w Dusznikach. Termin zakończenia inwestycji wyznaczono na połowę listopada.       

Pod koniec maja wójt Gminy Duszniki Roman Boguś odebrał od Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego promesę na kwotę 667.597 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Stawnej.

– Modernizacja i rozbudowa infrastruktury to jeden z ważniejszych czynników zwiększający potencjał województwa. Wsparcie z Funduszu zapewnia impuls rozwojowy dla całego regionu, dlatego tym bardziej cieszę się, że samorządowcy tak chętnie korzystają z możliwości, jakie on oferuje – mówił wówczas wojewoda Michał Zieliński.

Przebudowywana ulica Stawna jest jedną z młodszych ulic w Dusznikach. Położona jest w centrum miejscowości, pomiędzy Urzędem Gminy, a Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury. Przy Stawnej od kilku lat rozwija się budownictwo mieszkaniowe. Tutaj funkcjonuje jedna z dusznickich aptek. Stąd potrzeba utwardzenia nawierzchni.

Urząd Gminy w Dusznikach ogłaszając postępowanie przetargowe postawił przed wykonawcą szereg wymagań, zawartych w specyfikacji warunków zamówienia. Określono między innymi rodzaj nawierzchni. W specyfikacji zawarto zapisy, z których wynika, że zadanie polega na wykonaniu nawierzchni jezdni z kostki brukowej. W ramach przedmiotu zamówienia należy również wykonać zjazdy publiczne i indywidualne, zatokę parkingową z kostki betonowej, odcinek ciągu pieszego. Odwodnienie wód opadowych z jezdni będzie odbywać się poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych jezdni do wpustów deszczowych podłączonych do przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej.

Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca zadania, firma Renomex z Dusznik zaoferował kwotę 1.472.877 zł.

Sławomir Chamczyk

Zdjęcie: Trwa budowa nawierzchni ul. Stawnej

Poprzedni
Następny