15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Nowy sołtys Nosalewa

Zjednoczyć mieszkańców wsi

            Sołectwo Nosalewo należy do najmniejszych jednostek pomocniczych gminy Pniewy. Z liczbą 78 mieszkańców (wg stanu na dzień 31.12.2022) zajmuje przedostatnie miejsce. Wyprzedza tylko sołectwo Psarce, liczące w ostatnim dniu ubiegłego roku 56 mieszkańców.

Nosalewo wyróżnia się w gminie Pniewy nie tylko położeniem geograficznym – najdalej od stolicy gminy, ale też tym, że na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat najrzadziej dochodziło tutaj do zmiany sołtysa. Na czele wioski, w której żyje dziś 37 przedstawicielek płci żeńskiej i 41 płci przeciwnej, przez trzynaście kadencji, czyli 52 lata stał jeden sołtys – Janusz Malujda. W grudniu 2018 roku długoletni sołtys nie ubiegał się o czternastą elekcję, co spowodowało zmianę. Nowa sołtys nie dotrwała jednak do końca pierwszej kadencji. Rezygnacja Barbary Heliasz spowodowała konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

Na zebranie w dniu 23 stycznia, zorganizowane w świetlicy wiejskiej w Orliczku przybyło 19 spośród 52 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Kworum na tego typu spotkaniach powinno wynosić co najmniej 20 procent uprawnionych. Wymóg został więc spełniony.

Mieszkańcy sołectwa zgłosili do wyborów sołtysa dwie kandydatki: Annę Białek i Dominikę Nowicką. – Jako członek rady sołeckiej, angażowałam się we wszystko, co było możliwe. Będę starała się zjednoczyć mieszkańców wsi, licząc się jednocześnie z państwa zdaniem – mówiła do mieszkańców kandydatka Anna Białek. Dominika Nowicka nie planowała udziału w wyborach. I choć propozycja mieszkańców, by stanęła w szranki zaskoczyła ją, nie odmówiła zmierzenia się ze zgłoszoną wcześniej kandydatką. – Jestem zaskoczona. Jeżeli wybór padnie na mnie, zapoznam się bliżej z tematyką sołectwa. Nie wiem jeszcze, na co mogę liczyć – mówiła Dominika Nowicka.

Wybory przeprowadziła trzyosobowa komisja, wybrana przez mieszkańców. Po wrzuceniu do urny kart do głosowania, dokonano przeliczenia głosów. Okazało się, że wszystkie są ważne. Anna Białek zdobyła poparcie dziesięciu mieszkańców Nosalewa, na Dominikę Nowicką głos oddało dziewięciu wyborców. Nowa sołtys odebrała gratulacje od burmistrza gminy Jarosława Przewoźnego, a także dokumenty i tabliczkę „Sołtys”, do umieszczenia na swojej posesji. Wybór nowego sołtysa w Nosalewie nie zakłócił dotychczasowej proporcji w gminie. Funkcje sołtysa pełni jedenaście kobiet i dziesięciu mężczyzn.

Podczas zebrania burmistrz Jarosław Przewoźny zwrócił uwagę na spadającą liczbę urodzeń w gminie, podziękował wszystkim zaangażowanym w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Burmistrz poinformował, że obecnie na terenie gminy Pniewy mieszka 306  uchodźców z Ukrainy, w tym 159 kobiet, 140 dzieci i tylko siedem mężczyzn. Jarosław Przewoźny mówił o staraniach gminy Pniewy o nowe miejsca pracy. Jego zastępca Józef Ćwiertnia zabrał głos w sprawie programu „Czyste powietrze”, który umożliwia wymianę źródeł ciepła oraz o dofinansowaniu do likwidacji wyrobów zawierających azbest. Mieszkańcy pytali władze gminy Pniewy w sprawie bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej Pniewy-Wronki oraz o perspektywie budowy obwodnicy Pniew. Radny powiatu szamotulskiego Sławomir Chamczyk przedstawił informację o stopniu zaawansowania inwestycji powiatu szamotulskiego dofinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

(sc)

Zdjęcie: Anna Białek została wybrana nowym sołtysem Nosalewa

 

Poprzedni
Następny