15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Na gospodynie wiejskie czekają dotacje

Nie warto czekać ze złożeniem wniosku

Trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową dla kół gospodyń wiejskich. W tegorocznym naborze pojawiło się kilka nowości – w tym wyższe stawki dofinansowania. Dotychczas do placówek ARiMR wpłynęło blisko 6,8 tys. wniosków o takie wsparcie na kwotę 57,71 mln zł. Jak informuje Agencja, 28 kwietnia  rozpoczęła się wypłata pieniędzy.

O przyznanie pomocy na prowadzenie działalności statutowej mogą się ubiegać tradycyjnie koła gospodyń wiejskich, które są wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na razie jest ich ponad 12 tysięcy. Od tego roku te organizacje, które nie mają nadanego numeru identyfikacyjnego, są zobowiązane do jego uzyskania zanim będą ubiegać się o wsparcie. W tym celu powinny złożyć odpowiedni wniosek w biurze powiatowym ARiMR. Wymóg ten nie dotyczy kół, które w poprzednich latach przynajmniej raz skorzystały z tego dofinansowania – numer identyfikacyjny został im nadany przed zatwierdzeniem sprawozdania.

W związku z tym, że przyznane w 2023 r. środki będą przekazywane na rachunki umieszczone w ewidencji producentów, należy upewnić się, że znajduje się w niej aktualny numer konta bankowego koła. Pozostałe warunki przyznawania pomocy pozostają bez zmian.

Otrzymane fundusze zrzeszone gospodynie wiejskie mogą przeznaczać, jak w poprzednich latach, na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w lokalnych środowiskach oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Ważne cele, wydatki na które objęte są dofinansowaniem, to także rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi. Pomoc można także wykorzystać na rozwijanie regionalnej kultury ludowej czy upowszechnianie współdziałania i wprowadzania racjonalnych metod  gospodarowania. Dotychczas otrzymane fundusze były najczęściej przeznaczane na cele związane z rozwojem kultury, a także na wyposażenie wiejskich świetlic.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich należy składać do 30 września 2023 r. w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na siedzibę koła. Można to zrobić bezpośrednio, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, skorzystać z usługi mObywatel na stronie gov.pl lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Wsparcie na realizację celów statutowych kół gospodyń wiejskich jest wypłacane po raz kolejny i pochodzi ze środków krajowych. Zrzeszenia te otrzymały: ponad 61 mln zł w 2022 r., niemal 56 mln zł w 2021 r., blisko 33 mln zł w 2020 r., 29 mln zł w 2019 r. i 16 mln zł w 2018 r. Tegoroczny budżet jest większy niż w ubiegłych latach i wynosi 120 mln zł. Dofinansowanie pozostaje uzależnione od liczby członków i wynosi: 8 tys. zł – dla kół liczących nie więcej niż 30 osób, 9 tys. zł – jeśli ich liczba ta mieści się w przedziale 31-75 oraz 10 tys. zł – w przypadku jeszcze liczniejszych organizacji. W związku z tym, że pula środków może się wyczerpać wcześniej, nie warto zwlekać z udaniem się do biura powiatowego Agencji z dokumentami.  Do 28 kwietnia wnioski złożyło blisko 6,8 tys. kół na kwotę 57,71 mln zł, rozpoczęło się również wypłacanie pomocy.

(mal), ARiMR

FOTO: W tym roku gospodynie mogą liczyć na wyższe dofinansowanie. Na zdjęciu dziewczyny z KGW w Brodziszewie – jednego z najaktywniejszych kół  na terenie powiatu

Poprzedni
Następny