15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Dziury będą wyrównane

 Niebawem na drogi gruntowe w gminie Pniewy wyruszą równiarki i walce drogowe. Gmina ogłosiła przetarg na profilowanie, wałowanie i utwardzanie nawierzchni dróg gminnych.

Naprawa dróg po okresie zimowym dotyczyć będzie ponad 300 tys. m kw. powierzchni. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca musi wykonywać: 8.500 m kw. utwardzenia swoim gruzem wykonawcy, 2.000 m kw. utwardzenia własnym tłuczniem, 305.000 m kw. profilowania i wałowania. Profilowanie dróg należy wykonać równiarką w sposób taki, aby zapewnić nawierzchni odpowiednie odwodnienie. W przypadku powstania dużych zagłębień należy wypełnić gruntem rodzimym, piaskiem, żwirem, pospółką, mieszanką piaszczysto- gliniastą lub innymi materiałami dostarczonymi przez wykonawcę. W przypadku stwierdzenia zastoisk wodnych należy wykonać rowki odwadniające. Wyprofilowany odcinek musi być zagęszczony walcem o masie min. 10 ton. Wykonawca zobowiązany jest dokonać usunięcia z naprawianych powierzchni zanieczyszczeń takich jak: gałęzie, duże kamienie. Ewentualny nadmiar gruntu uzyskanego z profilowania należy odwieść poza torowisko drogi lub wykorzystać na pokrycie ubytków w innych miejscach.

Wyłoniony wykonawca zadania musi dostarczyć gruz ceglano-cementowy, który następnie będzie służył do utwardzania. Zadanie to będzie złożone z kilku etapów. W pierwszej kolejności należy wykonać mechaniczne profilowanie i korytowanie drogi na głębokość 15cm. Następnym etapem będzie nawiezienie gruzu ceglano-betonowego o frakcji 0-6 cm na grubość taką, by warstwa po uwałowaniu nie była mniejsza niż 12cm. Minimalna zawartość gruzu betonowego ma wynosić minimum 80 procent. Przygotowane w ten sposób podłoże będzie zwałowane walcem mechanicznym, wibracyjnym, samojezdnym o tonażu min. 10 ton.

Część dróg należy utwardzić tłuczniem. W pierwszej kolejności należy wykonać mechaniczne profilowanie i korytowanie drogi gruntowej na głębokości 15 cm. Następnie należy nawieźć tłuczeń o frakcji 0-4 cm na grubość taką, by warstwa po uwałowaniu nie była mniejsza niż 12cm. Kolejnym etapem jest rozłożenie warstwy tłucznia, a następnie wałowanie walcem mechanicznym wibracyjnym, samojezdnym o tonażu minimum 10 ton.

Pojazdy wykonujące roboty będące przedmiotem zamówienia muszą być prawidłowo oznakowane oraz muszą być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, widoczny ze wszystkich stron z dużej odległości. Termin składania ofert na wymienione zadanie upływa 30 marca.

Sławomir Chamczyk

Zdjęcie: Niektóre drogi wywołują irytacje kierowców

 

Poprzedni
Następny