15 49.0138 8.38624 1 1 7000 1 https://szamotulska.pl 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Dodatek dla wieloletnich sołtysów

300 złotych za społeczną pracę

14 kwietnia Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Dodatek będzie przysługiwał emerytom, którzy pełnili funkcję sołtysa przez dwie kadencje.

Uchwalona przez Sejm na podstawie rządowego projektu ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa przewiduje przyznanie dodatkowego świadczenia w wysokości 300 zł miesięcznie osobom, które osiągnęły wiek 60 lat w przypadku kobiet, a 65 lat w przypadku mężczyzn oraz pełniły przez co najmniej 8 lat funkcję sołtysa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Przy czym nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji. Świadczenie na wniosek osoby uprawnionej ma być wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, natomiast finansowane z budżetu państwa i corocznie, 1 marca waloryzowane ustawowym wskaźnikiem waloryzacji. Zgodnie z projektem ustawa ma obowiązywać od 1 lipca 2023 roku.

(sc)

Zdjęcie: Kryteria do otrzymania nowego dodatku do emerytury spełnia były sołtys Nosalewa Janusz Malujda, który był sołtysem przez 52 lata

Poprzedni
Następny